Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ diffuse แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


90 ผลลัพธ์ สำหรับ diffuse  D IH0 F Y UW1 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -diffuse-, *diffuse*
Possible hiragana form: ぢっふせ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
diffuse(adj) (พูดหรือเขียน) เยิ่นเย้อ, See also: ยืดยาว, อ้อมค้อม, พูดน้ำท่วมทุ่ง, Syn. discursive, prolix, wordy
diffuse(vi) กระจาย, See also: แพร่กระจาย, แพร่ออกไป, Syn. disperse, scatter, spread
diffuse(adj) ซึ่งกระจัดกระจาย, See also: ซึ่งกระจายออกไป, แพร่กระจาย, Syn. expandable, expansive, Ant. contractile, contractable, compressible
diffuse(vt) ทำให้กระจาย, See also: ทำให้แพร่ออก, ทำให้แพร่กระจาย, ทำให้แผ่ซ่าน, Syn. disperse, scatter, spread
diffusely(adv) อย่างกระจัดกระจาย
diffuseness(n) (การพูดหรือเขียน)การเยิ่นเย้อ, See also: การพูดน้ำท่วมทุ่ง
diffuseness(n) การกระจัดกระจาย, See also: การแพร่กระจาย

Hope Dictionary
diffuse(ดิฟฟิวซ') vt. กระจาย,แพร่,ซ่าน,พร่า,ไหลท่วม adj. พูดน้ำท่วมทุ่ง,กระจายตัว., See also: diffuseness n. ดูdiffuse diffusor n. ดูdiffuse diffusible adj. ดูdiffuse diffusibility n. ดูdiffuse diffusion n. ดูdiffuse diffusive adj. ดูdiffu

Nontri Dictionary
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
diffuse(vi, vt) แพร่,เผยแพร่,กระจายออกไป,ไหลท่วม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diffuse abscessฝีแผ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffuse lesionรอยโรคแผ่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffuse myelitisไขสันหลังอักเสบแผ่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffuse peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffuse pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffuse radiation๑. การแผ่รังสีกระจาย๒. รังสีกระจาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diffuse-porous woodเนื้อไม้มีเวสเซลกระจาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diffuse; aspersusกระจาย, แผ่, แพร่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diffuserดิฟฟิวเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Diffuseกระจาย,ชนิดกระจาย [การแพทย์]
Diffuseสับสน [การแพทย์]
Diffuse Aggregateกระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ [การแพทย์]
Diffuse Formแบบกระจาย [การแพทย์]
Diffuse Hazeขุ่นทั่วไป [การแพทย์]
Diffuse illuminationการส่องสว่างแบบแพร่ กระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
Diffuse Involvementชนิดที่เป็นกระจายทั่วไป [การแพทย์]
Diffuse Patternแบบกระจาย [การแพทย์]
Diffuse solar radiationการแผ่รังสีจากดวง อาทิตย์แบบแพร่กระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
diffuse solar radiation, diffuse sky radiation, sky radiationรังสีกระจายจากดวง อาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]

Longdo Unapproved EN-TH
diffuse(vt) แก้สถานการณ์หรือความรู้สึกที่เลวร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So pretty please, can we diffuse the bomb now? ตอนนี้เราถอดชนวนทันมั้ย Pilot (2007)
Do you know how to diffuse a bomb? Do you have an intersect in your head? I didn't think so. คุณปลดชนวนเป็นรึ คุณมีข้อมูลในหัวงั้นสิ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Use that silver tongue of yours to diffuse their stories ใช้ลิ้นนายกล่อมพวกเขา Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
A single super-sized cyst ruled out a diffuse process like scleroderma or lupus. มีซีสขนาดใหญ่มากปกคลุมกระจายไปทั่วเหมือนsclerodermaหรือลูปัส Birthmarks (2008)
Rule out diffuse processes, you're stuck with a single process affecting just the pancreas. ปกคลุมไปทั่ว คุณทำsingle process affecting เฉพาะที่ตับอ่อน Birthmarks (2008)
She has diffuse lepromatous leprosy. เธอมีโรคเรื้อนชนิดเลโพรมาตัสที่กำลังแพร่กระจาย Dying Changes Everything (2008)
No time to diffuse it. ไม่มีเวลาแล้ว Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Now, why don't you start by telling me how you're gonna diffuse the situation? ตอนนี้ ทำไมคุณไม่เริ่มบอกผมล่ะ ว่านายจะคลี่คลายสถานการณ์นี้ยังไง? Cowboys and Indians (2009)
You know how to diffuse it? นายรู้วิธีปลดมันออกใช่มั้ย Ilsa Pucci (2010)
And what we're looking at is the electrons kind of going through the graphite and forming this kind of diffuse blob. ในห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ที่คาลเทค, Is There a Creator? (2010)
Leena, you're gonna have to research and locate an artifact that was in warehouse 13, and if we can erase 24 hours, an artifact that we can use to diffuse Sykes's bomb. ลีน่า คุณต้องหาค้นคว้าและหาข้อมูลของสิ่งประดิษฐ์ ที่อยู่ในโกดัง13 และถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้ ดูว่าของชิ้นไหนหยุดระเบิดของไซค์ได้ A New Hope (2012)
So if hatred is what ignites the bomb, then we don't need to diffuse the bomb. ถ้าความเกลียดชังทำให้ระเบิดนี่ทำงาน เราไม่จำเป็นต้องหยุดลูกระเบิด A New Hope (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diffuseA great light was diffused over the baseball stadium.
diffuseThe lotus blossoms diffused an inexpressibly pleasant scent.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พ่าน(adv) diffusely, See also: scatteredly, disorderedly, Syn. พล่าน, พลุกพล่าน, Example: ตลาดที่นี่คนเดินพ่านขายของเกะกะมาก, Thai Definition: ไม่เป็นระเบียบ
ฟุ้ง(v) spread, See also: diffuse, blow, disseminate, pervade, Syn. กระจาย, คลุ้ง, Example: ถนนตรงทางเข้าหมู่บ้านมีขี้ฝุ่นฟุ้งกระจายตลอดทั้งวัน, Thai Definition: ปลิวตลบไปทั่ว, กระจายไปทั่วบริเวณ
แสงพร่า(n) diffused light, Example: การอ่านหนังสือในขณะที่แสงพร่า ทำให้สายตาเสียได้ง่าย, Thai Definition: แสงที่กระจัดกระจายจนเห็นไม่ถนัดชัดเจน
ซ่าน(v) diffuse, See also: spread, distribute, Syn. กระจาย, แผ่, แผ่ซ่าน, Example: หลังจากดื่มยาแก้วนี้แล้ว ตัวยาจะซ่านไปทั่วร่าง, Thai Definition: แล่นกระจายไปทั่วตัว
กระจาย(v) disperse, See also: diffuse, dispel, scatter, dissipate, Syn. กระจัดกระจาย, แผ่ซ่าน, Example: พอสิ้นเสียงระเบิดฝูงคนก็กระจายออกไปทั่วจนทุกทิศทุกทาง, Thai Definition: แตก หรือแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
กำจร(v) spread, See also: diffuse, emit, emanate, disseminate (in the air), Syn. กระจาย, แพร่, ฟุ้ง, Example: กลิ่นของดอกไม้กำจรไปทั่ว
กำจาย(v) spread, See also: diffuse, emit, emanate, disseminate(in the air), Syn. กระจาย, กำจร, แพร่, ฟุ้ง, Example: กลิ่นของธูปที่แม่จุดกำจายไปทั่วห้อง
ขจร(v) spread, See also: diffuse, extend, be disseminated, reek, Syn. ฟุ้ง, กระจาย, แผ่กว้าง, แพร่, ฟุ้งกระจาย, Example: กลิ่นของบุหงารำไปขจรไปทั่วห้อง
คลุ้ง(v) diffuse, See also: permeate, Syn. กระจาย, ฟุ้ง, Example: ควันธูปคลุ้งไปทั่วศาลาเหมือนหมอกบางๆ, Thai Definition: อาการปลิวฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
คลุ้ง(adv) diffusely, Syn. ฟุ้ง, Example: กลิ่นเหม็นเน่าของซากหนูตายกระจายคลุ้งไปทั่วบริเวณห้อง, Thai Definition: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ฟุ้ง[fung] (adv) EN: too much ; too many  FR: diffusément
ขจร[khajøn] (v) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek
ข่าว[khāo] (n) EN: news ; report ; information  FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
กระจายเสียง[krajāisīeng] (v) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show  FR: radiodiffuser ; émettre
ลาม[lām] (v) EN: spread ; extend ; expand ; diffuse  FR: se répandre ; s'étendre
ลือ[leū] (v) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely  FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
แผ่[phaē] (v) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold  FR: étendre
เผยแพร่[phoēiphraē] (v) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize  FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter
แพร่[phraē] (v) EN: spread ; spread out ; broadcast ; propagate ; disseminate  FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer

CMU Pronouncing Dictionary
DIFFUSE D IH0 F Y UW1 S
DIFFUSE D IH0 F Y UW1 Z
DIFFUSED D IH0 F Y UW1 Z D
DIFFUSES D IH0 F Y UW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
diffuse (j) dˈɪfjˈuːs (d i1 f y uu1 s)
diffuse (v) dˈɪfjˈuːz (d i1 f y uu1 z)
diffused (v) dˈɪfjˈuːzd (d i1 f y uu1 z d)
diffuses (v) dˈɪfjˈuːzɪz (d i1 f y uu1 z i z)
diffusely (a) dˈɪfjˈuːsliː (d i1 f y uu1 s l ii)
diffuseness (n) dˈɪfjˈuːsnəs (d i1 f y uu1 s n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
分散的策略[fēn sàn de cèlu:e4, ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄘㄜˋlu:è, ㄜˋ, ] diffused strategy [Add to Longdo]
弥漫星云[mí màn xīng yún, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] diffuse nebula [Add to Longdo]
松散物料[sōng san wù liào, ㄙㄨㄥ ㄙㄢ˙ ㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] diffuse medium (liquid or gas) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
weitschweifig {adj} | weitschweifiger | am weitschweifigstendiffuse | more diffuse | most diffuse [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils [Add to Longdo]
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] (n) {comp} diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] (n) {comp} diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
拡大管[かくだいかん, kakudaikan] (n) expanding pipe; diffuser; expander; reducer [Add to Longdo]
行き渡る(P);行渡る(P)[いきわたる(P);ゆきわたる, ikiwataru (P); yukiwataru] (v5r,vi) to diffuse; to spread through; (P) [Add to Longdo]
散光星雲[さんこうせいうん, sankouseiun] (n) diffuse nebula [Add to Longdo]
散在神経系[さんざいしんけいけい, sanzaishinkeikei] (n) (See 集中神経系) diffuse nervous system [Add to Longdo]
散漫[さんまん, sanman] (adj-na,n) vague; desultory; distracted; loose; half-hearted; diffuse; (P) [Add to Longdo]
制気口[せいきこう, seikikou] (n) diffuser; air supply outlet in air-conditioning system [Add to Longdo]
乱反射[らんはんしゃ, ranhansha] (n,vs) diffuse reflection; diffused reflection; irregular reflection [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2453 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม