Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ denial แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


42 ผลลัพธ์ สำหรับ denial  D IH0 N AY1 AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -denial-, *denial*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
denial(n) การปฎิเสธ, See also: การไม่ยอมรับ, Syn. disovowal, rejection

Hope Dictionary
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ, การบอกปัด, การไม่ยอมรับ, การบังคับใจตัวเอง, การไม่ยอมตามใจตัวเอง
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง, การหักห้ามใจ, การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint

Nontri Dictionary
denial(n) การปฏิเสธ, การไม่ยอมรับ, การบอกปัด
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ, การเสียสละประโยชน์ส่วนตน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
denialการปฏิเสธ, คำปฏิเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denial of accessการห้ามเข้าใช้อาคาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
denial of justiceการไม่ให้ความยุติธรรม, การปฏิเสธความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Denialไม่ยอมรับรู้, ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับความเป็นจริง, การปฏิเสธ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Denial can be an ugly thing. สงสัยทำใจไม่ได้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Your vehement denial has been duly noted. การปฏิเสธของเธอได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะ Pilot (2001)
Please. I'm still in a state of denial about that. น่าๆ พ่อยังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องนั้นเลยนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Denial is the most predictable of all human responses. การปฏิเสธคือสิ่งแรกที่มนุษย์จะคิดขึ้นมาเมื่อต้องเผชิญหน้า The Matrix Reloaded (2003)
And, you know, there are a Iot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem. รู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายที่ตรงดิ่งจากการปฏิเสธ กลับไปเป็นสิ้นหวัง โดยไม่มีการหยุดระหว่างกลาง An Inconvenient Truth (2006)
I also know denial is the first stage of the grieving process รู้ด้วยว่าการปฎิเสธเป็นขั้นแรก ของการไว้อาลัย See-Through (2007)
It wasn't a denial of service level. มันไม่ใช่ไฟตก Live Free or Die Hard (2007)
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humanity itself. ไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว Becoming Jane (2007)
Don't let denial get in the way of that. อย่าเพิ่งปฏิเสธคำแนะนำผม The Deaths of Ian Stone (2007)
Denial is a powerful thing. ไม่มีประโยชน์หรอก The Mist (2007)
They say a strong denial is like an affirmation. ถ้าพูดอย่างหนักแน่นว่า 'ไม่' มันก็เหมือนกับว่า 'ใช่' Episode #1.13 (2009)
Let's go right from denial to acceptance. Oh, my- oh, my god, you son of a bitch. - nathan. จงทำใจแล้วยอมรับมันซะ ไม่ ไม่... Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
denialThe police didn't believe his denial.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คำปฏิเสธ(n) refusal, See also: denial, refutation, reject, decline, Example: นักเรียนไม่พอใจกับคำปฏิเสธของท่านอธิการเรื่องการขออนุญาตจัดงานปีใหม่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คำปฏิเสธ[kham patisēt] (n) EN: refusal ; denial

CMU Pronouncing Dictionary
DENIAL D IH0 N AY1 AH0 L
DENIALS D IH0 N AY1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
denial (n) dˈɪnˈaɪəl (d i1 n ai1 @ l)
denials (n) dˈɪnˈaɪəlz (d i1 n ai1 @ l z)

DING DE-EN Dictionary
Aberkennung { f }; Entzug { m }; Entziehung { f } | Aberkennungen { pl }; Entzüge { pl }; Entziehungen { pl }denial | denials [Add to Longdo]
Verweigerung { f }; Ablehnung { f } | Verweigerungen { pl }; Ablehnungen { pl } | Verweigerer { pl }denial | denials | deniers [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) { comp } denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[pishari ; pishari] (adv, adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] (n) { comp } denial of service [Add to Longdo]
サービス拒否攻撃[サービスきょひこうげき, sa-bisu kyohikougeki] (n) { comp } denial of service attack [Add to Longdo]
サービス不能攻撃[サービスふのうこうげき, sa-bisu funoukougeki] (n) { comp } denial of service attack [Add to Longdo]
サービス妨害攻撃[サービスぼうがいこうげき, sa-bisu bougaikougeki] (n) { comp } denial of service attack [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n, vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] (n, vs, adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P) [Add to Longdo]
拒否処分[きょひしょぶん, kyohishobun] (n) (judicial) denial [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) { Buddh } complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na, n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1003 seconds, cache age: 14.151 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม