Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ demolish แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
42 ผลลัพธ์ สำหรับ demolish  D IH0 M AA1 L IH0 SH
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -demolish-, *demolish*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
demolish[VT] รื้อถอน, See also: ทำลาย, Syn. destroy, devastate, wreck
Hope Dictionary
demolish(ดิมอล'ลิช) vt. รื้อ (สิ่งก่อสร้าง) ,ทำลาย,โค่น, See also: demolisher n. demolishment n., Syn. destroy,
Nontri Dictionary
demolish(vt) รื้อ,ทำลาย,โค่น,ล้ม
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
You're now going to totally demolish that car. ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง The Blues Brothers (1980)
I'll demolish the bastard. ฉันจะจัดการเอง Dasepo Naughty Girls (2006)
Demolish it, blow it up. ทำลายมัน ระเบิดมัน An Inconvenient Truth (2006)
And just to demolish it, แต่ผมกลับ Resistance Is Futile (2007)
Violence has broken out in the Middle East as militants accuse the United States of launching American missiles to demolish a village in Baluchistan, killing innocent civilians. ความรุนแรงได้ปะทุขึ้น ในตะวันออกกลางเมื่อทหารอาสาได้กล่าวหาว่า สหรัฐอเมริกา Eagle Eye (2008)
He can't get in to demolish an old warehouse. คนดูแลโกดังเก็บของที่นั่นไม่ได้ไปตรวจนานแล้ว Episode #2.4 (2008)
They are going to demolish the houses. พวกเขาจะรื้อถอนบ้านพวกนี้. Episode #1.8 (2008)
We were ordered to demolish this place by today. เราต้องทำเพราะเบื้องบนสั่งมา Episode #1.19 (2009)
You don't know if that witch will demolish it or kick you out in the middle of the night. ใครจะไปรู้ยัยแม่มดนั่นอาจจะมาพังบ้านเธออีกก็ได้? เพื่ออะไร? Episode #1.22 (2009)
Now you can demolish your Soviet-style cyclotron and build the large Hadron Collider. ตอนนี้เธอทำลายรูปแบบของ หมาก เธอ และสร้างเครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่ The Guitarist Amplification (2009)
DON'T DEMOLISH OUR CLUBHOUSE อย่าทำลายอาคารสโมสรของเรา From Up on Poppy Hill (2011)
Want to demolish something? ต้องการที่จะทำลายอะไร? From Up on Poppy Hill (2011)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demolishBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รื้อ[V] dismantle, See also: demolish, pull down, disassemble, take to pieces, strip, Syn. รื้อถอน, Ant. สร้าง, Example: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมา
ส่ำเสีย[V] demolish, See also: devastate, damage, Syn. เสียหาย, ยับเยิน, Thai definition: เสียหายอย่างป่นปี้ไม่มีชิ้นดี
ทำลาย[V] destroy, See also: demolish, damage, Syn. รื้อ, โค่น, กำจัด, ขจัด, ทำลายล้าง, Ant. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา, Example: เราไม่ควรทำลายของสาธารณะ, Thai definition: อาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทำให้พัง, ทำให้ฉิบหาย, ทำให้หมดสิ้นไป
รื้อถอน[V] pull down, See also: demolish, remove(obstacles), Example: เมื่อมีการก่อสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ซากโบราณสถานต่างๆ ก็ถูกรื้อถอนออกไปจนหมดสิ้น
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck   FR: dévaster ; ravager
รื้อ[v.] (reū) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down   FR: démonter ; démolir ; démanteler
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack   FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser
CMU Pronouncing Dictionary
DEMOLISH   D IH0 M AA1 L IH0 SH
DEMOLISHED   D IH0 M AA1 L IH0 SH T
DEMOLISHES   D IH0 M AA1 L IH0 SH AH0 Z
DEMOLISHING   D IH0 M AA1 L IH0 SH IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
demolish  (v) dˈɪmˈɒlɪʃ
demolished  (v) dˈɪmˈɒlɪʃt
demolishes  (v) dˈɪmˈɒlɪʃɪz
demolishing  (v) dˈɪmˈɒlɪʃɪŋ
EDICT JP-EN Dictionary
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) [Add to Longdo]
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P) [Add to Longdo]
取っ払う[とっぱらう, topparau] (v5u) (See 取り払う) to clear away; to remove; to demolish [Add to Longdo]
取り壊す;取り毀す;取壊す;取毀す[とりこわす, torikowasu] (v5s,vt) to demolish; to tear or pull down [Add to Longdo]
取り払い;取払い[とりはらい, toriharai] (n) removing; clearing (away); demolishing [Add to Longdo]
取り払う;取払う;とり払う[とりはらう, toriharau] (v5u,vt) to clear away; to remove; to demolish [Add to Longdo]
取り崩す;取崩す[とりくずす, torikuzusu] (v5s,vt) to demolish; to take away until nothing remains [Add to Longdo]
跡地[あとち, atochi] (n) site (of a demolished building) [Add to Longdo]
半潰れ[はんつぶれ, hantsubure] (n) half demolished [Add to Longdo]
粉砕[ふんさい, funsai] (n,vs) pulverization; pulverisation; smashing; demolishing; (P) [Add to Longdo]
Time: 0.0121 seconds, cache age: 26.217 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม