Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ deinetwegen แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


51 ผลลัพธ์ สำหรับ deinetwegen  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -deinetwegen-, *deinetwegen*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *deinetwegen*
DING DE-EN Dictionary
deinetwegenbecause of you [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You. Deinetwegen. Spider-Man 3 (2007)
On account of you, they know who we are. Deinetwegen wissen sie jetzt, wer wir sind. Man of the West (1958)
No good for you, nor for me. Deinetwegen und meinetwegen. The Old Man and the Sea (1958)
And all because of you! Nur deinetwegen! Big Deal on Madonna Street (1958)
And instead, because of you, everything has gone up in smoke! Stattdessen ist mir deinetwegen alles flöten gegangen. Big Deal on Madonna Street (1958)
Because of you... - Deinetwegen. Big Deal on Madonna Street (1958)
By rights these loose teeth belong to you. Die Zähne sind locker, weil sie deinetwegen geweint hat. Pillow Talk (1959)
You're taking up our precious study time Deinetwegen vergeuden wir hier unsere kostbare Zeit. Night and Fog in Japan (1960)
Sweetie, you have to come with me to Bonn immediately, the little one is sitting in jail because of you! Süßer, du musst sofort mit mir nach Bonn kommen, die Kleine sitzt deinetwegen im Gefängnis. The Haunted Castle (1960)
YOU BETTER TELL SOME FUNNY STORIES TONIGHT, JERRY. I HAD TO BREAK A DATE FOR YOU. Du musst dich heute anstrengen, denn deinetwegen darf ich nicht weg. Third from the Sun (1960)
- Honey, single-handed... you may bring in the forty-inch screen. - Ohne Frage, Schatz. Deinetwegen wird man noch größere Fernseher bauen. Lover Come Back (1961)
Old Sara here dropping tears so fast all the slopping wine got watered. Sarah hat deinetwegen so viele Tränen vergossen, sogar der Wein wurde wässrig. Barabbas (1961)
You made me do that! Daran bist du Schuld. Deinetwegen ging's daneben. A Game of Pool (1961)
But all I did was disappoint her, and all because of you. Aber ich hab sie nur enttäuscht. - Alles nur deinetwegen. Mamma Roma (1962)
Making people laugh at me. Deinetwegen haben alle mich ausgelacht. What Ever Happened to Baby Jane? (1962)
You made me real. Ich bin deinetwegen echt. The Dummy (1962)
Because I meant it when I said that I wanted to see you. Weil ich das, was ich wissen wollte, auch woanders erfahren kann. Ich bin deinetwegen gekommen. Le Doulos (1962)
Ι'm onΙy interested in MurieΙ for your sake. Ich interessiere mich für Muriel nur deinetwegen. Muriel, or the Time of Return (1963)
You brought us to this. - Deinetwegen sind wir hier. The Long Ships (1964)
Your wife's too ashamed of you to leave the house. Deinetwegen schämt sich deine Frau, aus dem Haus zu gehen. Red Desert (1964)
Who else do you know that would go to the moon for you? Glaubst du denn, dass ein anderer Mann deinetwegen auf den Mond fliegen würde? First Men in the Moon (1964)
It's all yourfault, that I hit my darling, you dolt! Deinetwegen musste ich nun mein Töchterchen schlagen. Frosty (1965)
By George, Eliza the streets will be strewn with the bodies of men shooting themselves for your sake before I'm done with you. So wahr mir der Himmel helfe, Eliza, die Straßen werden übersät sein mit Leichen von Männern, die sich deinetwegen erschossen haben, bevor ich mit dir fertig bin. My Fair Lady (1964)
I've been drinking for 3 days on account of you, I'm just recovering. 3 Tage hab ich deinetwegen getrunken und werde gerade wieder nüchtern. Send Me No Flowers (1964)
I'm only convinced when I've seen someone who's dear to me, who's close to me, toward whom I behaved wrongly and still hoped to make it right,  Wenn du siehst, dass ein liebes, verwandtes Wesen deinetwegen leidet, versuchst du, alles zu korrigieren. War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
They already think I'm crazy. Deinetwegen halten sie mich für verrückt! The Troops in New York (1965)
I did it for you. Ich mache es deinetwegen. The Moving Finger (1965)
God is my witness, because of you. Deinetwegen. Andrei Rublev (1966)
You make me puke. Ich muss gleich kotzen, deinetwegen. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
You make me puke. Ich muss gleich kotzen. Deinetwegen. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
For making her throw up. Deinetwegen hat sie sich übergeben. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
We know you wouldn't do anything to hurt him, but, uh, racehorses, uh, do scare easily. Wir bekämen deinetwegen Ärger. Es ist ein wertvolles Tier. Judy and the Thoroughbred (1967)
She's very concerned about you. Und sorgt sich deinetwegen. Ich würde am liebsten bei ihnen sein. Bedazzled (1967)
It cost more than it grossed, because of you. Deinetwegen kostete er mehr, als er einbrachte. Valley of the Dolls (1967)
I mean, I've heard how you've hunted together and, well, I'm sure if it wasn't for you, he wouldn't even come here. Du bist ein guter Freund meines Vaters. Du warst mit ihm oft auf Safari. Deinetwegen kommt er her. A Man's Man (1968)
I'm not doing it for you, idiot! - Na, wenn schon. Aber glaub ja nicht, dass ich's deinetwegen tue, du Idiot. Run, Man, Run (1968)
Call... about you? Angerufen... deinetwegen? The Odd Couple (1968)
Uh-huh, Jenny, but that's the secret of my charm. Ja, Jenny. Aber den rasiere ich mir deinetwegen nicht ab. A Tiger's Tale (1969)
You almost got us all in cold storage last night playing games in a whorehouse. Deinetwegen wären wir heute nacht fast im Gefängnis gelandet. The Sicilian Clan (1969)
Get out of here! Siehst du nicht, was ich deinetwegen gemacht habe, Vollidiot? This Man Must Die (1969)
I'll have an accident if you're not careful. Mach keinen Quatsch! Deinetwegen mache ich ein falsches Manöver. This Man Must Die (1969)
Relax, I've come for work this time. Ich bin nicht deinetwegen hier, sondern für einen Job. Alyse et Chloé (1970)
- About you. - Deinetwegen. The Things of Life (1970)
And after I planned it especially for you. Dabei habe ich es nur deinetwegen getan. Eugenie (1970)
If I stayed in Venice so long... it was on your account. Das war auch der Grund, warum ich in Venedig geblieben bin. Deinetwegen. The Garden of the Finzi-Continis (1970)
Do you know, I often had wicked thoughts about you? Weißt du, dass ich deinetwegen oft sündige Gedanken hatte? Little Big Man (1970)
You made me nervous! Deinetwegen bin ich jetzt aufgeregt! Deep End (1970)
It's you I'm interested in. Aber deinetwegen möchte ich wissen, ob es gut läuft. Out 1 (1971)
I didn't want to let Aeschylus go, and then I couldn't do Thebes because of you... But in a way you hadn't left me. I realised that... Es sollte Aischylos sein, aber "Theben" ging ja nicht deinetwegen, aber irgendwie hast du mich nie verlassen. Out 1 (1971)
I'm in mortal sin because of you. Tingoccio! Deinetwegen habe ich die Todsünde begangen. The Decameron (1971)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0517 seconds, cache age: 86.409 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม