Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ crib แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
longdo-survey

×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


97 ผลลัพธ์ สำหรับ crib  K R IH1 B
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -crib-, *crib*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
crib(vt) กักขัง, Syn. confine
crib(n) คอกสัตว์
crib(n) เตียงนอนเด็ก, Syn. baby's bed, trundle, cradle
crib(n) รางใส่อาหารสัตว์, Syn. manger, feed box
crib(n) ห้องหรือบ้านเล็กๆ
crib(sl) ก๊อป, See also: ลอกเลียน
crib from(phrv) แอบคัดลอก

Hope Dictionary
crib(คริบ) { cribbed, cribbing, cribs } n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ, คอกวัว, รางใส่อาหารสัตว์, กระท่อม, ห้องเล็ก, ตะกร้าเครื่องสาน, การลักเล็กขโมยน้อย, การขโมยคัดลอกสำเนา vt., vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก, ใส่ในคอก, ลักเล็กขโมยน้อย, ขโมยคัดลอก, ขโมย, ขัดขวาง. คำที่มีความห
cribbage(คริบ'บิจ) n. เกมไพ่ชนิดหนึ่ง
cribber(คริบ'เบอะ) n. คนโขมยคัดลอก, ขโมย, คนทุจริต, เชือกรั้งม้าไม่ให้กัดรางใส่อาหาร, สิ่งขัดขวาง
cribbing(คริบ'บิง) การล้อมคอก,
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล, ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง, ล้อมรอบ, กำหนดเขต, จำกัด, บังคับ, ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
conscribe(คันสไครบ') { conscribed, conscribing, conscribes } vt. เกณฑ์, เกณฑ์ทหาร
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา, บรรยาย, อ่าน, บอก, แถลง, ระบุ, วาด, ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
indescribable(อินดิสไคร' บะเบิล) adj. สุดที่จะพรรณนา, คลุมเครือ., See also: indescribability, indescribableness n. indescribably adv.
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก, เขียนสลัก, แกะสลัก, ลงชื่อ, เขียนมอบ, เขียนคำอุทิศ, ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write, engrave

Nontri Dictionary
crib(n) เตียงเด็ก, เปล, ลัง, ถัง, คอก, ห้องเล็กๆ
ascribe(vt) อ้าง, ให้เหตุผล, สันนิษฐาน, ลงความเห็น
circumscribe(vt) จำกัดวง, โอบล้อม, ล้อมรอบ, เขียนเส้นรอบวง
conscribe(vt) เกณฑ์(ทหาร), กะเกณฑ์
describe(vt) พรรณนา, แถลง, บอก, วาด, บรรยาย, อธิบาย
indescribable(adj) สุดจะพรรณนาได้
inscribe(vt) จารึก, สลัก, ลงชื่อ
prescribe(vt) สั่งยา, กำหนด, แนะนำ, บัญญัติ, วางเงื่อนไข, เสนอ
proscribe(vt) เนรเทศ, ไล่ออก, ห้าม, ประณาม, เพิกถอนสิทธิ์
scribble(vi, vt) เขียนลวกๆ, เขียนหวัด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cribléกลวิธีลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cribriformคล้ายตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cribriform plate๑. แผ่นกระดูกพรุน๒. ผิวกระดูกเบ้าฟัน [ มีความหมายเหมือนกับ alveolar bone proper; lamina dura ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cribriform tissue; tissue, areolarเนื้อเยื่อร่างแห [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Crib Cotเตียงเด็ก [การแพทย์]
Crib Death, Unexpectedการตายของเด็กในเตียง [การแพทย์]
Cribiform Areaบริเวณคริบิฟอร์ม [การแพทย์]
Cribiform Patternลักษณะแบบตาข่าย [การแพทย์]
Cribriform Plateแผ่นคริบริฟอร์ม, บริเวณคริบริฟอร์มเพลท [การแพทย์]
Cribsจำนวนเตียงเด็ก [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
cribriform[ไค ไบ ฟอม] (n) ร่างแห

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sleeping outside of your crib again? นอนนอกเปลอีกแล้วเหรอ? Spirited Away (2001)
Later, we'll block off the living room for her crib and-- แล้วค่อยหาทางกั้นห้องนั่งเล่น ไว้วางเปล.. Saving Face (2004)
They say Maybelle had a crib at the Ryman... so she could pull her out and let her whoop and holler and pop her back in to go to sleep. ว่ากันว่าแม่เธอผูกเปลอยู่ในร้านชำ จู่จู่เธอก็ปีนออกมาเอง แล้วก็โห่ร้องดีใจ Walk the Line (2005)
By the way, your son managed to climb out of his crib last night. อีกอย่าง, คือเมื่อคืนนี้เบนนี่คลานออกจากเตียงนอน The Messengers (2007)
And Daddy said you got out of the crib last night all by yourself. และเมื่อคืนลูกปีนออกจากเตียงเองเลยเหรอ The Messengers (2007)
Are you going to build the crib out of sticks and spit? คุณจะไปคาบกิ่งไม้มาพ่นรึยังไง Juno (2007)
When you're done getting your nuts blown off, come back to humble Mornoewill to my crib for couple hours. ถ้ามึงให้เขายิงไข่มึงกระจุยเสร็จเมื่อไหร่ ก็กลับไปที่ มอนโรวิล ที่บ้านกูสักสองสามชม.หน่อย Zack and Miri Make a Porno (2008)
Thanks for the crib money. Any little bit helps right now. ขอบคุณสำหรับค่าเตียงนอนเด็ก และที่ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆตอนนี้ Giving Back (2008)
Check what out, this dirty-ass crib you got? เอาไรออก เอาก้นนายออกไป Fighting (2009)
You put them in a really nice crib in the country, and yet they gotta steal the food off your plate. พ่อทำแบบนั้นเพื่ออะไรกัน พระเจ้า Grilled (2009)
When I'm in need His baby mama car crib is bigger than his # แต่รถเธอ ใหญ่กว่ารถเขา # Showmance (2009)
I wish I had a fancier crib for you to squat in, but I don't. ฉันหวังว่าจะมีรังที่หรูกว่านี้ให้เธออยู่ แต่ฉันไม่มี Hard-Hearted Hannah (2009)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บัญญัติ[banyat] (v) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate  FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกรับเป็นสมาชิก[bøkrap pen samāchik] (v, exp) EN: subscribe
ห้าม[hām] (v) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe  FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
จาร[jān] (v) EN: inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves)
จารึก[jāreuk] (v) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave  FR: inscrire ; noter ; graver
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดให้[kamnot hai] (v, exp) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot  FR: assigner ; proposer ; allouer
คัด[khat] (v) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize  FR: recopier ; reproduire ; plagier

CMU Pronouncing Dictionary
CRIB K R IH1 B
CRIBB K R IH1 B
CRIBS K R IH1 B Z
CRIBBS K R IH1 B Z
CRIBARI K R IY0 B AA1 R IY0
CRIBBAGE K R IH1 B AH0 JH
CRIBBING K R IH1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
crib (v) krˈɪb (k r i1 b)
cribs (v) krˈɪbz (k r i1 b z)
cribbed (v) krˈɪbd (k r i1 b d)
cribbage (n) krˈɪbɪʤ (k r i1 b i jh)
cribbing (v) krˈɪbɪŋ (k r i1 b i ng)
cribbage-board (n) krˈɪbɪʤ-bɔːd (k r i1 b i jh - b oo d)
cribbage-boards (n) krˈɪbɪʤ-bɔːdz (k r i1 b i jh - b oo d z)

DING DE-EN Dictionary
Krippe { f }; Kinderbett { n } | Krippen { pl }crib | cribs [Add to Longdo]
Spickzettel { m } [ ugs. ]crib [ coll. ] [Add to Longdo]
Krippentod { m }; plötzlicher Kindstod [ med. ]crib death; cot death [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) { comp } (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) { comp } (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) { comp } (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) { comp } x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
あんちょこ[anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
ちん[chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
加入者アドレス[かにゅうしゃアドレス, kanyuusha adoresu] subscriber address [Add to Longdo]
加入者データ[かにゅうしゃデータ, kanyuusha de-ta] subscriber data [Add to Longdo]
加入者回線[かにゅうしゃかいせん, kanyuushakaisen] subscriber line [Add to Longdo]
加入者番号[かにゅうしゃばんごう, kanyuushabangou] subscriber number [Add to Longdo]
契約者[けいやくしゃ, keiyakusha] subscriber [Add to Longdo]
契約者回線[けいやくしゃかいせ, keiyakushakaise] subscriber line [Add to Longdo]
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] subscriber (to a newsgroup) [Add to Longdo]
着加入者[ちゃかにゅうしゃ, chakanyuusha] called party, called subscriber [Add to Longdo]
電話加入者[でんわかにゅうしゃ, denwakanyuusha] (telephone) subscriber [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 3.854 seconds, cache age: 5.606 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม