Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ความหมายของคำว่า crepitation | พจนานุกรม Longdo Dict
7 ผลลัพธ์ สำหรับ crepitation  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -crepitation-, *crepitation*

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crepitationเสียงกรอบแกรบ [มีความหมายเหมือนกับ crepitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Crepitationเสียงกรอบแกรบ,เสียงการเสียดสี,เครปิเตชั่น,เสียงกรอบแกรบ,เสียงเปรี๊ยะ,เสียงเครฟพิเทชั่น [การแพทย์]
Crepitation, Coarseเสียงหยาบ,เครปิเตชั่นหยาบ [การแพทย์]
Crepitation, Fineเครปิเตชั่นละเอียด,เสียงเล็ก [การแพทย์]
Crepitation, Mediumเครปิเตชั่นขนาดกลาง,เสียงขนาดกลาง [การแพทย์]
Oxford Advanced Learners Dictionary
crepitation  (n) krˌɛpɪtˈɛɪʃən
crepitations  (n) krˌɛpɪtˈɛɪʃənz
Time: 0.9177 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม