Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ crash-dives แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
5 ผลลัพธ์ สำหรับ crash-dives  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -crash-dives-, *crash-dives*, crash-dive

Oxford Advanced Learners Dictionary
crash-dives  (v) krˈæʃ-daɪvz
Oxford Advanced Learners Dictionary
crash-dive  (v) krˈæʃ-daɪv
crash-dived  (v) krˈæʃ-daɪvd
crash-dives  (v) krˈæʃ-daɪvz
crash-diving  (v) krˈæʃ-daɪvɪŋ
Time: 1.6846 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม