Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ crash-dived แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
5 ผลลัพธ์ สำหรับ crash-dived  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -crash-dived-, *crash-dived*, crash-div, crash-dive

Oxford Advanced Learners Dictionary
crash-dived  (v) krˈæʃ-daɪvd
Oxford Advanced Learners Dictionary
crash-dive  (v) krˈæʃ-daɪv
crash-dived  (v) krˈæʃ-daɪvd
crash-dives  (v) krˈæʃ-daɪvz
crash-diving  (v) krˈæʃ-daɪvɪŋ
Time: 0.0127 seconds, cache age: 204.651 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม