Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ crash-dive แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
3 ผลลัพธ์ สำหรับ crash-dive  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -crash-dive-, *crash-dive*

Oxford Advanced Learners Dictionary
crash-dive  (v) krˈæʃ-daɪv
crash-dived  (v) krˈæʃ-daɪvd
crash-dives  (v) krˈæʃ-daɪvz
Time: 0.1384 seconds, cache age: 201.572 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม