Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ cram แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
112 ผลลัพธ์ สำหรับ cram  K R AE1 M
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -cram-, *cram*

Longdo Unapproved อังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP)
cram school[じゅく] (n ) 塾
See also: S. tutoral school,
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
cram[VT] กินอย่างตะกละ
cram[VI] กินอย่างตะกละ, Syn. gorge, devour
cram[VI] คร่ำเคร่ง (เรียน)
cram[VT] คร่ำเคร่ง (เรียน)
cram[VT] บังคับให้กิน
cram[N] สภาพที่แออัด
cram[VT] อัด, See also: ยัดเข้าไป, Syn. pack, jam, overfill
cramp[N] ตะคริว, Syn. spasm, crick, pang
cramp[VI] เป็นตะคริว
cramp[N] การจำกัด
Hope Dictionary
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
cramful(แครม'ฟูล) adj. ให้เต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้,ยัดเยียด
cramming(แครม'มิง) n. การเร่งเรียนหรือเร่งท่องจำ,การอัดหรือยัดให้เต็ม
cramoisy(แครม'ออยซี่) n. ผ้าสีแดงเข้ม,
cramosie(แครม'ออยซี่) n. ผ้าสีแดงเข้ม,
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
sacrament(แซค'ระเมินทฺ) n. พิธีศาสนาคริสต์เพื่อรับเป็นคริสตศาสนิกชนโดยเฉพาะหมายถึงeucharist (ดู) และbaptism (ดู) ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า (เหล้าองุ่นและขนมปัง) ,คำสาบาน,สัตย์สาบาน,สัตยาธิษฐาน, Syn. covenant,pledge
sacramental(แซคระเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับ sacrament (ดู) ,ศักดิ์สิทธิ์,มีอำนาจรวมตัวสูง
Nontri Dictionary
cram(vi) กวดวิชา
cram(vt) ยัด,ยัดเยียด,อัด,ตะบัน
cramp(n) ตะคริว
cramp(vt) จำกัด,ทำให้แคบ
sacrament(n) สัตยาธิษฐาน,การให้ศีล,คำสัตย์,คำสาบาน
sacramental(adj) ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับศีล
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
scramble(vi) ช่วงชิง,แย่งกัน,เบียดเสียด
scramble(vt) ตะกาย,ปีน,ไต่,กวน,ทำให้ยุ่ง,ทอดไข่
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cramboการทายคำสัมผัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cramer's ruleหลักเกณฑ์คราเมอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
crampตะคริว, ตะคริวชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cramp, heatตะคริวเหตุร้อน, ตะคริวชักเหตุร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Crampตะคริว [การแพทย์]
Cramp, Heatตะคริวเนื่องจากความร้อน [การแพทย์]
Cramp, Miner'sตะคริวในพวกที่ทำงานในบ่อถ่านหิน [การแพทย์]
Cramp, Nightกล้ามเนื้อขาเกร็งตอนกลางคืน [การแพทย์]
Cramp, Stokers'ตะคริวในพวกที่ทำงานหน้าเตาไฟ [การแพทย์]
Crampingตะคริว [การแพทย์]
Cramps, Mosquitoคีมจับชนิดเล็ก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cramAll those who made the grade in entering that school could not have done so only by cramming.
cramHe spent all night cramming for the test.
cramHe studies at a cram school.
cramI got cramp in my leg while swimming.
cramI have bad cramps when I have my period.
cramI have leg cramps.
cramI'm against us forcing the child to go to cram school.
cramI suppose I'll be in trouble if I don't stay up all night to cram for the examination.
cramI want to move out of this cramped room as soon as I can.
cramMake a student cram for the entrance examination.
cramMidterm exams are next week. Just cramming the night before won't get you ready. The time to start studying is now.
cramMy cram school is a long way from here.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ยัด[V] stuff, See also: cram, squeeze, press, fill, ram, tuck, Syn. อัด, Example: คนร้ายยัดศพหญิงสาวใส่กล่องกระดาษทิ้งไว้ที่บริเวณข้างหมู่บ้าน, Thai definition: บรรจุหรือใส่โดยอัดดันเข้าไป
คับแคบ[V] narrow, See also: cramp, restrict, close, limit, contract, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ติว[V] cram for an examination, See also: study, mug up, swot, Syn. กวดวิชา, Example: ดวงดอมไม่ได้ไปติว แต่ไปหาซื้อคู่มือการสอบมาอ่านเอง, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนมาแล้ว
ตะคริว[N] cramp, See also: painful spasmodic muscular contraction, Syn. ตะคิว, Example: ขาของเขาเป็นตะคริวบ่อยๆ เพราะเลือดลมเดินไม่สะดวก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ตะคิว[N] cramps, See also: spasm, Syn. ตะคริว, Example: เมื่อคืนผมเป็นตะคิวกลางดึก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ตะคิว[N] cramps, See also: spasm, Syn. ตะคริว, Example: เมื่อคืนผมเป็นตะคิวกลางดึก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
การยัดเยียด[N] cramming, See also: forcing, pressing, compulsion, Syn. การยัด, การเยียดยัด, Example: การยัดเยียดเงินให้กับเจ้าหน้าที่ภายหลังการกระทำผิดกกหมายถือเป็นการติดสินบนพนักงาน, Thai definition: การขืนหรือแค่นให้โดยผู้รับไม่เต็มใจรับ
กวดวิชา[V] tutor, See also: cram, coach, Syn. ติว, Example: เด็กๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชาหรอกให้เวลาเขาได้พักผ่อนบ้างจะดีกว่า, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนมาแล้ว
เสียด[V] crowd (into), See also: cram (into), Example: เสียงในหัวตะเบ็งเสียดขึ้นมา, Thai definition: แทรกเข้าไป
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
แดงเข้ม[adj.] (daēng khem) EN: crimson ; deep red ; maroon   FR: cramoisi
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat nok) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; cramoisi
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: cramped   FR: gêné ; mal à l'aise
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ching dī) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie   
ไข่คน[n. exp.] (khai khon) EN: scrambled egg   
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed   
CMU Pronouncing Dictionary
CRAM   K R AE1 M
CRAMP   K R AE1 M P
CRAMS   K R AE1 M Z
CRAMER   K R EY1 M ER0
CRAMPS   K R AE1 M P S
CRAMES   K R EY1 M Z
CRAMPED   K R AE1 M P T
CRAMMER   K R AE1 M ER0
CRAMMED   K R AE1 M D
CRAMPON   K R AE1 M P AO0 N
Oxford Advanced Learners Dictionary
cram  (v) krˈæm
cramp  (v) krˈæmp
crams  (v) krˈæmz
cramps  (v) krˈæmps
crammed  (v) krˈæmd
crammer  (n) krˈæmər
cramped  (v) krˈæmpt
crampon  (n) krˈæmpɒn
crammers  (n) krˈæməz
cramming  (v) krˈæmɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
填满[tián mǎn, ㄊㄧㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] cram, #24,766 [Add to Longdo]
补习班[bǔ xí bān, ㄅㄨˇ ㄒㄧˊ ㄅㄢ, / ] cram class; cram school, #35,573 [Add to Longdo]
满堂灌[mǎn táng guàn, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄍㄨㄢˋ, / 滿] cramming (as a teaching method); rote learning, #85,065 [Add to Longdo]
死记[sǐ jì, ㄙˇ ㄐㄧˋ, / ] cram; rote learning, #106,625 [Add to Longdo]
扒钉[bā dīng, ㄅㄚ ㄉㄧㄥ, / ] cramp, #687,236 [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] cramped; narrow, #708,266 [Add to Longdo]
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, / ] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease [Add to Longdo]
锔子[jū zi, ㄐㄩ ㄗ˙, / ] cramp for mending pottery [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
かき混ぜ規則[かきまぜきそく, kakimazekisoku] (n) scrambling [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg [Add to Longdo]
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
クランポン[, kuranpon] (n) crampon (fre [Add to Longdo]
サクラメント[, sakuramento] (n) sacrament [Add to Longdo]
スクラム[, sukuramu] (n) (1) scrum; (2) scram (nuclear reactor); (P) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs) [Add to Longdo]
セルスクランブル[せるすくらんぶる, serusukuranburu] cell scrambling [Add to Longdo]
Time: 0.0166 seconds, cache age: 153.518 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม