Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ coop แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


122 ผลลัพธ์ สำหรับ coop  K UW1 P
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -coop-, *coop*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
coop(n) กรง, Syn. cage
coop(n) เครื่องจักสานสำหรับจับปลา, See also: สุ่ม
coop(n) เล้าไก่, Syn. chicken coop, hencoop, henhouse
cooper(n) ช่างทำหรือซ่อมถังไม้, Syn. barrel-maker
cooper(vi) ทำหรือซ่อมถังไม้, Syn. barrel-maker
cooper(vt) ทำหรือซ่อมถังไม้, Syn. barrel-maker
cooperate(vi) ยอมทำตาม, See also: ทำตามที่สั่ง, Syn. comply
cooperate(vi) ร่วมมือ, See also: ทำงานร่วมกัน, Syn. combine, join, team up
coopt onto(phrv) แต่งตั้ง, See also: เลือก
cooperation(n) การทำงานร่วมกัน, See also: การร่วมมือกัน

Hope Dictionary
coop(โค'ออพ, โคออพ') n. สหกรณ์
cooper(คู'เพอ) n. ช่างทำถังไม้, ช่างซ่อมถังไม้. vt. ทำถังไม้, ซ่อมถังไม้. vi. ทำงานเป็นช่างทำถังไม้
cooperate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist, help, plot
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert, unity
cooperative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์, บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ, ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
scoop(สโคพ) n. ทัพพี, กระบวย, กระชอน, ถังตัก, พลั่วตัก, ปริมาณดังกล่าว, โพรง, การตักด้วยทัพพี (กระบวย...) , การฉวยโอกาส, การแทง, ข่าวตีพิมพ์ที่ออกก่อนฉบับอื่น, ทำให้เป็นโพรง, ตีพิมพ์ข่าวก่อน vi. ใช้ทัพพ' (กระบวย) ตัก, Syn. trowel, shovel, ladle, spoon
scooper(สคูพ'เพอะ) n. เครื่องตัก, เครื่องขูด, เครื่องคว้าน
scoopful(สคูพ'ฟูล) n. ปริมาณหนึ่ง (ทัพพี, กระบวย, กระชอน, ถัง, พลั่ว) pl., See also: scoopfuls

Nontri Dictionary
coop(n) ถังไม้, กรง, เล้า, สุ่มไก่, กระชัง, คุก
coop(vt) กักบริเวณ, ครอบ, ใส่กรง
cooper(n) คนซ่อมถังไม้
cooperate(vi) ร่วมมือกัน, จับมือกัน
cooperation(n) ความร่วมมือ
cooperative(adj) เกี่ยวกับความร่วมมือกัน
scoop(n) ทัพพี, พลั่ว, กระบวย, ตะหลิว
scoop(vt) ตักด้วยทัพพี, ตักด้วยพลั่ว, ตีพิมพ์ข่าวก่อน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cooperation, voluntaryการร่วมมือ, สหการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cooperativeสหกรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cooperativeสหกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooptationการเลือกเข้ามาเป็นสมาชิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Cooperationความร่วมมือ [TU Subject Heading]
Cooperationความร่วมมือ [การแพทย์]
Cooperation and socialismสหกรณ์กับสังคมนิยม [TU Subject Heading]
Cooperation Council for the Arab States of the Gulfคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ " ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดี- อาระเบีย บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมาน และกาตาร์ " [การทูต]
Cooperativeสหกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Cooperativeสหกิจศึกษา [TU Subject Heading]
Cooperative advertisingโฆษณาร่วม [TU Subject Heading]
Cooperative bankธนาคารเพื่อการสหกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Cooperative Behaviorการผ่อนตาม, การทำตามคำแนะนำของแพทย์, การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม, ความยอมตาม, การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ, ความร่วมมือ, ความยืดหยุ่น, คอมไพลอันซ์ [การแพทย์]
Cooperative marketingสหกรณ์การตลาด [เศรษฐศาสตร์]

Longdo Unapproved EN-TH
cooperage(n) กิจการที่เกี่ยวกับการทำถังไม้ เช่น ถังไม้โอ๊คสำหรับบ่มไวน์ หรือสถานที่สำหรับดำเนินการดังกล่าว หรือสิ่งที่ช่างทำถัง (COOPER) ทำออกมา อ่านว่า คูป-เปอร์-ริจ
coopetition(n, jargon) การร่วมมือกันของธุรกิจที่แข่งขันกัน โดยมากมักจะเป็นเรื่องที่ร่วมมือกันทำแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เป็นการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ cooperation (การร่วมมือกัน) และ competition (การแข่งขันกัน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would have thought some plucked you from the chicken coop a long time ago. จริงๆแล้วน่าจะให้น้องชายเธอได้รูจักความสนุกมาได้ตั้งนานแล้วนะ Eating Out (2004)
-Oh, no. -I thought we'd get Coop along. โอย ไม่นะ ฉันว่าเราน่าจะชวนคูปมาด้วย Imagine Me & You (2005)
Well, Coop wants to play strip poker or strip Cooper... and I really want him to go home. คูปชวนเล่นไพ่ถอดเสื้อน่ะ ถอดเสื้อมันน่ะไม่ว่า แต่ผมอยากไล่มันกลับแล้วล่ะ Imagine Me & You (2005)
A couple hours ahead of you, Coop and the doc. อีก 2 ชั่วโมง ก่อนหน้าของคุณ คูปและด็อก Eight Below (2006)
They kept checking around and they found a part of the coop where the wire was all messed up; พวกเขาลองอยู่หลายครั้ง และพบว่ามีบางจุดที่มันโหว่อยู่ เพราะลวดมันขาด Changeling (2008)
Yeah, that went down well at Langley when they found out you flew the coop to attend your child's birthday 9000 miles away. อ๋อเหรอ แก้ตัวไปเรี่อยหา\ แหลจริงๆ ..เวลาที่เค้าจับได้ว่านายหายตัวไป ..เพื่อมาฉลองวันเกิดลูกที่ห่างจากที่นายอยู่ 9000ไมล์ Taken (2008)
On the chicken coop at the co-op. (chuckles) ในซุปไก่หรอ ฮ่าๆ Enough About Eve (2009)
Morning on the Upper East Side, where even our own blonde birdie has been spotted flying the coop early to make it to her morning classes. อรุณสวัสดิ์จากอัพเปอร์อีสต์ไซด์ ที่ๆแม้แต่นกสีทอง ของเราว่อนไปมาแต่เช้าตรู่ เพื่อไปเข้าเรียน Goodbye, Columbia (2010)
Aigoo, really dirty. I must've not cleaned the duck coop for a long time. พระเจ้า สกปรกจริงๆ เลย ฉันต้องไม่ได้ทำความสะอาดคอกเป็ดมานานแล้ว Ojakgyo Brothers (2011)
Um, Coop and I are gonna head... อิม คูปกับฉันจะไป... Big Brother (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coopAll things cooperated to make her pass the exam.
coopBaseball is said to have been invented in Cooperstown in 1839.
coopCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
coopCooperate with your friends in doing the work.
coopFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
coopHad it not been for your cooperation, I could not have finished the work in time.
coopHe has investigated the possibility of cooperation.
coopHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
coopHis lack of cooperation defeated our plan.
coopHow are you and your wife doing, now that the birds have all flown the coop?
coopI am impatient with those who aren't cooperative.
coopI am studying it in cooperation with them.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผู้ร่วมมือ(n) cooperator, See also: cooperant, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พร้อมใจช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สหการ(n) cooperation, Syn. การร่วมมือ, Example: การจัดตั้งสหการจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กำหนดชื่ออำนาจหน้าที่และระเบียบการดำเนินงานไว้, Thai Definition: รูปแบบของการกระทำระหว่างกันทางสังคมซึ่งบุคคลและกลุ่มร่วมกิจกรรมหรือทำงานร่วมกัน
สหกรณ์(n) cooperative, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สหกรณ์เกี่ยวกับสินเชื่อ เกี่ยวกับการผลิต และเกี่ยวกับที่ดิน, Thai Definition: งานร่วมมือกัน เช่นทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เพื่อหากำไรหรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ ในงานนั้นๆ ร่วมกัน, (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
สุ่ม(n) coop-like trap for catching fish, See also: coop, Syn. สุ่มปลา, Count Unit: ลูก, Thai Definition: เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง มักสานด้วยไม้ไผ่เป็นตาๆ ลักษณะคล้ายทรงกระบอก ด้านบนสอบเข้า มีช่องให้มือล้วงลงไปได้
ร่วมมือ(v) cooperate, See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together, Ant. ขัดขวาง, Example: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก, Thai Definition: พร้อมใจช่วยกัน
เข้าขา(v) get along well with, See also: cooperate with each other, join, Syn. เข้ากัน, Example: พิธีกรรายการนี้เข้าขากันดี ทำให้การดำเนินรายการราบรื่นดี, Thai Definition: เข้ากันได้ดี, ลงรอยกันได้ไม่ขัดกัน
ผสาน(v) cooperate, See also: coordinate, concert, Syn. ประสาน, ร่วมมือ, ร่วม, Example: ทั้ง 2 ประเทศควรเร่งหาข้อตกลงเพื่อผสานความร่วมมือกันในการแก้ปัญหา, Thai Definition: ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน, Notes: (เขมร)
สุมหัว(v) conspire, See also: cooperate, concur, conduce, Syn. รวมหัว, ชุมนุม, Example: เพื่อนบ้านสุมหัวกันคิดกลั่นแกล้งครอบครัวของเธอ, Thai Definition: มามั่วสุมหรือชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี
กรง(n) cage, See also: coop, Example: ชาวบ้านบางคนมีอาชีพจับนกไปขาย โดยนำไปใส่กรงเล็กๆ กรงละ 2-3 ตัว, Count Unit: ใบ, ลูก, กรง, Thai Definition: สิ่งที่ทำเป็นซี่ๆ สำหรับขังนกเป็นต้น ตั้งอยู่กับที่หรือยกไปได้
กรมส่งเสริมสหกรณ์(n) Cooperatives Promotion Department, Count Unit: กรม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ช้อน[chøn] (v) EN: take up ; scoop ; dip  FR: puiser ; retirer
ช่วย[chūay] (v) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate  FR: aider ; assister ; sauver
เอเปค[Ēpēk] (org) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
กักบริเวณ[kak børiwēn] (v) EN: coop up  FR: enfermer
การได้ประโยชน์ร่วมกัน[kān dāi prayōt ruam kan] (n, exp) EN: protocooperation
การให้ความร่วมมือ[kān hai khwām ruammeū] (n, exp) EN: cooperation  FR: coopération [ f ]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik] (org) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)
เข้าร่วม[khaoruam] (v, exp) EN: join ; participate ; attend ; cooperate  FR: se joindre ; s'associer ; participer
คอก[khøk] (n) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [ m ] ; abri [ m ] ; enceinte [ f ] ; étable [ f ] ; porcherie [ f ] ; corral [ m ] ; box [ m ]
โคออเปอเรชั่น[khō-øpoērēchan] (n) EN: cooperation  FR: coopération [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
COOP K UW1 P
COOPED K UW1 P T
COOPER K UW1 P ER0
COOPMAN K UW1 P M AH0 N
COOPERS K UW1 P ER0 Z
COOPER'S K UW1 P ER0 Z
COOPRIDER K UW1 P R AY2 D ER0
COOPERATE K W AA1 P ER0 EY2 T
COOPERATE K OW0 AA1 P ER0 EY2 T
COOPERAGE K UW1 P ER0 AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary
coop (v) kˈuːp (k uu1 p)
coops (v) kˈuːps (k uu1 p s)
cooped (v) kˈuːpt (k uu1 p t)
cooper (n) kˈuːpər (k uu1 p @ r)
coopers (n) kˈuːpəz (k uu1 p @ z)
cooping (v) kˈuːpɪŋ (k uu1 p i ng)
Cooperman (n) kˈuːpɜːʳmæn (k uu1 p @@ m a n)
cooperate (v) kˈouˈɒpərɛɪt (k ou1 o1 p @ r ei t)
cooperated (v) kˈouˈɒpərɛɪtɪd (k ou1 o1 p @ r ei t i d)
cooperates (v) kˈouˈɒpərɛɪts (k ou1 o1 p @ r ei t s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] cooperation; coordination, #5,936 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join, #6,597 [Add to Longdo]
合作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, ] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc, #8,459 [Add to Longdo]
合力[hé lì, ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ, ] cooperate, #10,182 [Add to Longdo]
合作伙伴[hé zuō huǒ bàn, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] cooperative partner [Add to Longdo]
集运[jí yùn, ㄐㄧˊ ㄩㄣˋ, / ] cooperative transport; concentrated freight [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n, vs) (See 協力) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
ぷよぷよすくい[puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い, ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game) [Add to Longdo]
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water [Add to Longdo]
クーパー鷂[クーパーはいたか;クーパーハイタカ, ku-pa-haitaka ; ku-pa-haitaka] (n) (uk) Cooper's hawk (Accipiter cooperii) [Add to Longdo]
コープ[ko-pu] (n) coop; (P) [Add to Longdo]
コーポラティブハウス[ko-porateibuhausu] (n) cooperative house [Add to Longdo]
コオペラティヴシステム[kooperateivushisutemu] (n) cooperative system [Add to Longdo]
コンピュータ支援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) { comp } computer supported cooperative work; CSCW [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
技術提携[ぎじゅつていけい, gijutsuteikei] technical cooperation [Add to Longdo]
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 1.0175 seconds, cache age: 1.373 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม