Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ considerably แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


46 ผลลัพธ์ สำหรับ considerably  K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -considerably-, *considerably*, considerab

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Nontri Dictionary
considerably(adv) อย่างมาก, อย่างสำคัญ, อย่างใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters. เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
It's considerably more than an upgrade. นี่มันมากกว่าการพัฒนานะ Bicentennial Man (1999)
You've made a considerably wise decision. คุณตาถึงมากที่เลือกรูปนี้ Unbreakable (2000)
I'll locate your employees and I will tell them that I'm calling from Acme Recruiting Agency and that I've got a job that pays them considerably more than what they're paying. ผมจะติดต่อไปถึงตัวลูกจ้างในบริษัทของคุณ และบอกพวกเขาว่าผมโทรมาจาก เอเจนซีจัดหาผู้บริหารแอคเน่ The Corporation (2003)
The item in question is considerably smaller and far more valuable, something Sparrow keeps on his person at all times. นั่นสิ ของที่ว่านั่น จริงๆ แล้วมันมีขนาด เล็กกว่า หายาก และมีค่ามากกว่า อะไรที่ สแพร์โรว์ เก็บติดตัวไว้ตลอด Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I'd be considerably less likely to end my life if you said yes. ผมหวังว่ามันจะสำคัญกว่า การจบชีวิตผม ถ้าอาจารย์ตอบตกลง Charlie Bartlett (2007)
That's all they told you to tell me, but what you know is considerably more. ในบริษัทนี้? ในชีวิตของลูกสาวคุณ Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Absolute bottom-feeding, scum of the earth, have I mentioned, considerably older man? เป็นนักฉวยโอกาส พวกโลกไม่ต้องการ ไม่รู้ผมบอกไปหรือยัง ว่าเขาแก่มาก Chuck Versus the DeLorean (2008)
After that, I shut you down and put the case in what I believe will be considerably more capable hands. ให้กับหน่วยงานที่ผมเชื่อว่ามีความสามารถมากกว่า The No-Brainer (2009)
I'm sure there are considerably more. ผมมั้นใจว่าพวกนั้น มากขึ้นเรื่อยๆ Blinded by the Light (2009)
The color in her face has become considerably better. สีหน้าของเธอ ดีขึ้นเยอะนะครับ Orutorosu no inu (2009)
Considerably more. มากกว่านั้นเยอะ Legends (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerablyBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
considerablyComputers have changed the industrial picture considerably.
considerablyHer health seems to have improved considerably of late.
considerablyIn my analysis I rely considerably on the types of authoritarian behaviour first analyzed by Kurz.
considerablyJapan's import of manufactured goods has increased considerably.
considerablyManufactured imports into Japan have increased considerably.
considerablyOur price is considerably higher than the current market price.
considerablyThe number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.
considerablyThe situation has improved considerably compared with what it was.
considerablyThe spread of television has considerably deprived us of our time for reading.
considerablyThis area has been considerably built up of late.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พอการ(adv) much, See also: considerably, Syn. มาก, Example: ผมได้เงินจากงานนี้มาพอการ, Notes: (ปาก)
พอตัว(adv) considerably, See also: fairly, suitably, Syn. พอใช้, พอสมควร, Example: พ่อของเขาเป็นคนในพื้นที่ที่กว้างขวางพอตัว
เป็นอันมาก(adv) greatly, See also: considerably, enormously, hugely, vastly, tremendously, Syn. เป็นอย่างมาก, มากมาย, Example: ขั้นตอนการลบโปรแกรมแบบเก่าทำให้สิ้นเปลืองเวลาเป็นอันมาก น่าจะคิดหาวิธีใหม่ได้แล้ว, Thai Definition: อย่างมากมาย
จ้าน(adv) intensely, See also: considerably, exceedingly, extremely, Syn. จัด, มาก, ยิ่ง, นัก, จัดจ้าน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เป็นอันมาก[pen-anmāk] (adv) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously  FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
เป็นชิ้นเป็นอัน[pen chin pen an] (adv) EN: substantially ; tangibly ; considerably
เป็นกำลัง[pen kamlang] (adv) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly
เป็นการใหญ่[pen kān yai] (adv) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: en grand ; à grande échelle
อย่างมาก[yāng māk] (adv) EN: at most ; maximum ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[yāngying] (adv) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly  FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait

CMU Pronouncing Dictionary
CONSIDERABLY K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
considerably (a) kˈənsˈɪdərəbliː (k @1 n s i1 d @ r @ b l ii)

EDICT JP-EN Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
可也(P);可成[かなり, kanari] (adj-na, adv) (uk) considerably; fairly; quite; (P) [Add to Longdo]
少なからず(P);尠からず[すくなからず, sukunakarazu] (adv) considerably; not a little; in no small numbers; (P) [Add to Longdo]
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv, adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P) [Add to Longdo]
善き程[よきほど, yokihodo] (n, adv) (arch) greatly; considerably [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]
多分に[たぶんに, tabunni] (adv) in great amount; considerably; substantially; quite [Add to Longdo]
大分[だいぶ(P);だいぶん(P), daibu (P); daibun (P)] (adv) considerably; greatly; a lot; (P) [Add to Longdo]
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P) [Add to Longdo]
著しく[いちじるしく, ichijirushiku] (adv) considerably; remarkably; strikingly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.115 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม