Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ conceal แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


82 ผลลัพธ์ สำหรับ conceal  K AH0 N S IY1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -conceal-, *conceal*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
conceal(vt) ปกปิด, See also: ซ่อน, เก็บเป็นความลับ, Syn. hide, secrete, cover
concealment(n) การปกปิด, See also: การซ่อน, การเก็บเป็นความลับ, Syn. hiding, secretion, covering
conceal from(phrv) ปกปิดจาก, See also: ซ่อนเร้นจาก, Syn. hide from

Hope Dictionary
conceal(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง., See also: concealedly adv. ดูconceal concealedness n. ดูconceal concealer n. ดูconceal, Syn. hide, cover, Ant. display
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding, hide-out

Nontri Dictionary
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concealed actนิติกรรมอำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed fraudกลฉ้อฉลโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed haemorrhage; haemorrhage, internalการตกเลือดภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concealmentการปกปิดข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealment of birthการปิดบังการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Concealedมีเลือดออกแต่ไม่เห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From now on I shall conceal nothing. จากบนฉันจะซ่อนไม่มีสิ่งใด. \ NMay ที่ฉันดำเนินต่อไป? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Conceal my turpitudes from these innocents ซ่อนความต่ำช้าของฉัน from these ไร้เดียงสา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
To humans, it is like staring at the sun: a blinding brightness that conceals a source of great power. มันจะเหมือนการมองดวงอาทิตย์; ตามองไม่เห็น เพราะแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่. Ghost in the Shell (1995)
And if you would be so kind... as to conceal the unhappy truth as long as possible. และถ้าคุณจะเมตตา... ช่วยปกปิดความจริง ที่ไม่น่าอภิรมย์นี้ให้นานเท่าที่จะนานได้ Episode #1.5 (1995)
When you conceal a serious injury and put my life at risk... คุณปิดเรื่องแผลหนักไว้แบบนี้ ทำให้ผมเสี่ยงชีวิตนะ Seven Years in Tibet (1997)
Conceal me what I am, and be my aid for such disguise as haply shall become the form of my intent. ซ่อนเร้นตัวตนฉันไว้... , ช่วยฉันให้ได้... ...เสแสร้งไป... V for Vendetta (2005)
Like the beltway shooter,it's probably a sedan, customized to conceal the shooter,his weapon,and the sound of his shot. แล้วฉันก็กลับไปที่รถ มองหาใครอีกคน ชำระล้างแล้วทำซ้ำ ไม่มีเวลาพัก L.D.S.K. (2005)
It is most likely that they've removed the corpses to conceal the truth. มันเหมือนกับว่ามีการเคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังความจริง Episode #1.9 (2006)
Please conceal my departure as long as possible. เธอจะทำมั้ย -ช่วยปิดเรื่องที่ฉันจะไปไว้ก่อนได้มั้ย Becoming Jane (2007)
Or do you conceal yourself too much! หรือว่าเธอกันแน่ที่ปิดบังความรู้สึกของตัวเองมากเกินไป! Spider Lilies (2007)
to conceal the fact the victim had been murdered before hand. เรารู้ว่านั่นคือการฆาตกรรมอำพราง ฆาตกรสังหารเหยื่อเเล้ววางเพลิง เพื่อให้ ตร.ไขว้เขวว่าเหยื่อตายเพราะไฟไหม้ เเต่สุดท้ายตร.ก็รู้จนได้ Let the Right One In (2008)
"something more ominous, a woman whose perky surface conceals a deep, almost demonic thirst for power." Ooh. I doubt Betty White saw that coming. ความกระหายอยากอำนาจไว้, ฉันว่า เบตตี้ ไวท์ น่าจะรู้ล่วงหน้านะ City on Fire (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concealA sweet disorder in the dress conceals a wanton heart.
concealChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.
concealDense bushes concealed him.
concealDon't conceal what you feel about it.
concealHe concealed his anger from the audience.
concealHe concealed his poverty from my eyes.
concealHe concealed the book under his coat.
concealHe concealed the fact from me.
concealHe concealed the fact that he had divorced his wife.
concealHe concealed the file in what he thought was a safe place.
concealHe is in love with her, but he tries to conceal his feelings.
concealHer laugh was a lie that concealed her sorrow.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หมกเม็ด(v) hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai Definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
แอบแฝง(v) hide, See also: conceal, Syn. แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน
เร้น(v) hide, See also: conceal, secrete, stash, Syn. แฝง, หลบเร้น, Ant. แสดงตน, Example: ความเป็นอยู่ของคนแต่ก่อนเร้นอยู่ในนิยายนิทานเหล่านี้, Thai Definition: หลีกหรือหลบให้ลับตาคนหรือให้พ้นจากผู้คนเพื่อหาความวิเวกโดยเฉพาะ
เก็บงำ(v) conceal, See also: hide, keep safely, put in a safe place, keep confidentially, Syn. ปิดบัง, ซ่อน, Ant. เปิดเผย, Example: พอทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มาถึงเมืองไทย ความจงรักภักดีที่เก็บงำอยู่ในใจไม่มีโอกาสแสดงออกเป็นเวลานานก็พลุ่งโพลงขึ้น, Thai Definition: รักษาไว้ให้มิดชิด, รักษาไว้ให้ดี
เคลือบแฝง(v) conceal, See also: hide, Syn. แอบแฝง, ซ่อนเร้น, ปิดบัง, Ant. ชัดเจน, โปร่งใส, Example: พวกเขารู้สึกดีใจกับการกลับมาของเพื่อนแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเคลือบแฝงอยู่ก็ตาม, Thai Definition: ไม่กระจ่างทำให้เป็นที่สงสัย
งำ(v) conceal, See also: hide, cover from sight, keep from sight, Syn. ปิด, เก็บ, ซ่อน, Ant. เปิด, เปิดเผย, Example: เขากลัวแกจะไม่ตลกด้วยก็เลยได้แต่เงียบงำเอาไว้กะว่าเอาไว้เป็นมุขให้เพื่อนๆ ฟังแทน
ปิดความ(v) hush up, See also: conceal a matter, keep secret, suppress, Syn. ปิดบัง, Example: เขาพยามปิดความไม่ให้ผมทราบความจริง, Thai Definition: ปิดบังความจริง
ปิด(v) hide, See also: conceal, cover up, Syn. ปกปิด, Example: ข้อมูลนี้เป็นความลับทางธุรกิจที่ต่างฝ่ายต่างปิดไม่ให้ฝ่ายใดล่วงรู้, Thai Definition: ไม่เปิดเผย
ปิดบัง(v) hide, See also: conceal, Syn. ปกปิด, ปิด, Ant. เปิดเผย, Example: ความผิดพลาดในอดีตมิใช่เรื่องน่าอับอายหรือต้องปิดบังแต่อย่างใด, Thai Definition: ไม่เปิดเผย
ปิดหน้า(v) cover one's face, See also: conceal one's face, Example: ถึงผู้ต้องหาจะปิดหน้า แต่เธอก็แน่ใจว่าใช่ลูกชายของเธอแน่นอน, Thai Definition: ปิดบังไม่ให้เห็นใบหน้า

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
บัง[bang] (v) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer
เอกสารปกปิด[ēkkasān pokpit] (n, exp) EN: concealed documents ; confidential papers  FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
กั๊ก[kak] (v) EN: keep concealed ; bet each way
เคลือบแฝง[khleūapfaēng] (v) EN: conceal

CMU Pronouncing Dictionary
CONCEAL K AH0 N S IY1 L
CONCEALS K AH0 N S IY1 L Z
CONCEALED K AH0 N S IY1 L D
CONCEALING K AH0 N S IY1 L IH0 NG
CONCEALMENT K AH0 N S IY1 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary
conceal (v) kˈənsˈiːl (k @1 n s ii1 l)
conceals (v) kˈənsˈiːlz (k @1 n s ii1 l z)
concealed (v) kˈənsˈiːld (k @1 n s ii1 l d)
concealing (v) kˈənsˈiːlɪŋ (k @1 n s ii1 l i ng)
concealment (n) kˈənsˈiːlmənt (k @1 n s ii1 l m @ n t)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[mán, ㄇㄢˊ, / ] conceal from, #10,436 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] conceal; dark, #15,692 [Add to Longdo]
隐秘[yǐn mì, ㄧㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] conceal; hide; secret, #20,315 [Add to Longdo]
心怀叵测[xīn huái pǒ cè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄆㄛˇ ㄘㄜˋ, 怀 / ] concealing wicked intentions (成语 saw); malicious; to prod sly, #92,746 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] conceal; to cover [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ディープスロート[dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
隠し[かくし, kakushi] (pref) (1) hidden; secret; concealed; (2) pocket [Add to Longdo]
隠しマイク[かくしマイク, kakushi maiku] (n) concealed microphone; bug [Add to Longdo]
隠し釘;隠しくぎ[かくしくぎ, kakushikugi] (n) concealed nail [Add to Longdo]
隠し縫い[かくしぬい, kakushinui] (n) concealed seams [Add to Longdo]
隠す(P);隠くす(io);匿す;隱くす(io)(oK)[かくす, kakusu] (v5s,vt) to hide; to conceal; (P) [Add to Longdo]
隠る[なまる;かくる, namaru ; kakuru] (v5r,vi) (arch) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear [Add to Longdo]
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 2.3824 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม