Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ compress; zip แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ compress% zip  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -compress* zip-, *compress* zip*

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compress; zipบีบ, อัด, บีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Time: 0.0162 seconds, cache age: 194.475 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม