Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ compress แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
107 ผลลัพธ์ สำหรับ compress  K AA1 M P R EH0 S
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -compress-, *compress*, compres

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
compress[VT] บีบอัด, See also: กดเข้าด้วยกัน, Syn. condense, compact
compressed[ADJ] ที่ถูกบีบอัด, Syn. concise, compact
compressor[N] เครื่องยนต์ที่มีการบีบอัดก๊าซหรืออากาศ
compression[N] การบีบอัด, Syn. condensation, squeezing
compressive[ADJ] ที่มีอำนาจกดดัน
compress into[PHRV] กดหรืออัดให้เล็กลง
compress into[PHRV] แสดง (ความคิดเห็นหรือความคิด) ด้วยการใช้คำพูดน้อย
Hope Dictionary
compress(คัมเพรส') {compressed,compressing,compresses} vt. บีบ,อัด,กด,ทำให้แข็ง. vi. ได้รับการบีบ,ได้รับการอัด. n. (คอม'เพรส) ผ้าอัด,ลูกประคบ,ผ้าอัดยา,เครื่องบิน,เครื่องกด., See also: compressibility n. ดูcompress compressible adj. ดูcompress compres
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
compressive(คัมเพรส'ซิฟว) adj. ซึ่งกดดัน
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
Nontri Dictionary
compress(n) ผ้าพันแผล,เครื่องกด,เครื่องอัด,เครื่องบีบ,ลูกประคบ
compress(vt) กด,บีบรัด,อัด,ย่อ,ทำให้แข็ง
compression(n) การบีบ,การอัดแน่น,การกด,ความกดดัน
incompressible(adj) กดไม่ได้,อัดไม่ได้
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compress; zipบีบ, อัด, บีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressed SLIP (CSLIP)สลิปแบบอัด (ซีสลิป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compressed-air sickness; sickness, decompressionการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compressed; complanateแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compressionการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการบีบ, การอัด, การบีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการกด, การอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
compression bandageการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compression efficiencyประสิทธิภาพการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression equipmentอุปกรณ์การอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
compressบีบ, อัด, บีบอัด [คอมพิวเตอร์]
Compress, Coldการประคบตาด้วยความเย็น [การแพทย์]
Compressedถูกบีบ [การแพทย์]
Compressed Gas Fillingวิธีบรรจุด้วยก๊าซอัด [การแพทย์]
Compressibility สภาพอัดตัวได้
สมบัติของดินที่เกี่ยวกับความยากง่ายในการอัด ตัว เมื่อมีแรงมาบดอัด สามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้ สภาพอัดตัวได้ = V -1 dV/dP เมื่อ dV/dP คือ อัตราการลดปริมาตร (V) ภายใต้ความดัน (P) ที่เพิ่มขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Compressibleถูกกดอัด,บีบอัดได้ [การแพทย์]
Compression แรงอัด
แรงที่จะทำให้วัตถุทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compression แรงอัดประลัย
แรงอัดขนาดที่จะทำให้วัตถุนั้นทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compression แรงอัดประลัยของคอนกรีต
แรงอัดตามแกนยาวขนาดที่จะทำให้แท่งคอนกรีตทรง กระบอก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อายุยี่สิบแปดวันทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compressionการอัด,การกด,แรงอัด,ถูกกดทับ,อัดใส่แบบพิมพ์,แรงอัด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
In order to imagine all of cosmic time let's compress it into a single calendar year. เพื่อที่จะจินตนาการ ตลอดเวลาจักรวาล ขอบีบอัดลงในปฏิทินปีเดียว Standing Up in the Milky Way (2014)
If we could compress all those nights of stargazing into a single minute, this is what we would see. ถ้าเราสามารถบีบอัดคืนทุกคนของ เข้าสู่นาทีเดียว นี้คือสิ่งที่เราจะได้เห็น Sisters of the Sun (2014)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compressApply a compress to the affected part every two hours.
compressSend it to me in/as a compressed file.
compressThe gas was compressed into a gas cylinder.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, impression
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงดัน
แรงดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, force, Example: หากเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้น จะทำให้แรงกดดันของบรรยากาศรอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
กิ่ว[ADJ] compressed, See also: condensed, contracted, constricted, deflated, Syn. คอด, คอดกิ่ว, Example: หล่อนสวมกางเกงสีขาว มีส่วนเอวที่คอดกิ่ว ตรงช่วงตะโพกดิ่งลงไปเป็นขากระบอก, Thai definition: คอดมาก, เล็กตรงกลาง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คอมเพรสเซอร์[N] compressor, Example: อากาศจะทำให้แผงร้อนระบายความร้อนไม่ดี เป็นสาเหตุให้คอมเพรสเซอร์กินไฟฟ้ามากขึ้นและยังทำให้เสียเร็วอีกด้วย, Thai definition: เครื่องอัดอากาศ, เครื่องอัดวัตถุ, Notes: (อังกฤษ)
รีด[V] press, See also: compress, crush, squeeze, force down, mash, push, Syn. บีบ, กด, เค้น, Example: เนื้อเมล็ดฝ้ายถูกอัดรีดให้เป็นแผ่นบางๆ ก่อนจะถูกนำเข้าเครื่องลดความชื้น, Thai definition: บีบด้วยอาการเค้น เพื่อทำให้ไหลออกมา เพื่อทำให้ยาวออกหรือเพื่อทำให้เรียบ
ควบแน่น[V] condense, See also: compress, Example: ไอเย็นเกิดควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างแก้ว, Thai definition: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยที่โมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
ความกดดัน[N] pressure , See also: compression, Syn. แรงดัน, Example: กระเพาะลมมีหน้าที่ในการรับความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัวของปลาภายใต้ความกดดันของน้ำ
ที่สูบลม[N] tire pump, See also: compressor
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring   FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: press ; force ; compel ; compress   
หีบ[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress   FR: presser
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen long) EN: chill out   FR: se relaxer ; décompresser
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract   FR: presser ; écraser
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides   
คอมเพรสเซอร์[n.] (khømphrētsoē) EN: compressor   FR: compresseur [m]
ของไหลที่อัดได้[n. exp.] (khøng-lai thī at dai) EN: compressible fluid   FR: fluide compressible [m]
CMU Pronouncing Dictionary
COMPRESS   K AA1 M P R EH0 S
COMPRESS   K AH0 M P R EH1 S
COMPRESSED   K AH0 M P R EH1 S T
COMPRESSES   K AA1 M P R EH0 S AH0 Z
COMPRESSES   K AH0 M P R EH1 S AH0 Z
COMPRESSOR   K AH0 M P R EH1 S ER0
COMPRESSION   K AH0 M P R EH1 SH AH0 N
COMPRESSING   K AH0 M P R EH1 S IH0 NG
COMPRESSORS   K AH0 M P R EH1 S ER0 Z
COMPRESSES(2)   K AH0 M P R EH1 S IH0 Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
compress  (n) kˈɒmprɛs
compress  (v) kˈəmprˈɛs
compressed  (v) kˈəmprˈɛst
compresses  (n) kˈɒmprɛsɪz
compresses  (v) kˈəmprˈɛsɪz
compressor  (n) kˈəmprˈɛsər
compressing  (v) kˈəmprˈɛsɪŋ
compression  (n) kˈəmprˈɛʃən
compressors  (n) kˈəmprˈɛsəz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
压缩比[yā suō bǐ, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄅㄧˇ, / ] compression ratio, #61,138 [Add to Longdo]
可压缩[kě yā suō, ㄎㄜˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] compressible [Add to Longdo]
压紧[yā jǐn, ㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ, / ] compress [Add to Longdo]
压缩器[yā suō qì, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄑㄧˋ, / ] compressor [Add to Longdo]
有损压缩[yǒu sǔn yā suō, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄣˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] compression loss (in digital technology) [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
エアコンプレッサー[, eakonpuressa-] (n) air compressor [Add to Longdo]
コンプレス[, konpuresu] (n) compress [Add to Longdo]
コンプレッサ[, konpuressa] (n) {comp} compressor [Add to Longdo]
コンプレッサー[, konpuressa-] (n) compressor; (P) [Add to Longdo]
コンプレッション[, konpuresshon] (n) {comp} compression [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] (n) {comp} data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] (n) {comp} disk compression [Add to Longdo]
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression [Add to Longdo]
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]
圧縮モード[あっしゅくモード, asshuku mo-do] compress mode [Add to Longdo]
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] compressor [Add to Longdo]
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency [Add to Longdo]
Time: 10.1629 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม