Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ complaining แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


38 ผลลัพธ์ สำหรับ complaining  K AH0 M P L EY1 N IH0 NG
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -complaining-, *complaining*, complain

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're always complaining that nobody likes you นายมักจะกล่าวหาคนอื่น เลยไม่มีใครชอบนาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Then what are you complaining about? งั้น ลูกจะมาร้องทุกข์เรื่องอะไร? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Complaining is our new human right. บ่นเป็นสิทธิมนุษยชนแห่งใหม่ของเรา The Russia House (1990)
My Lord, you're the biggest whiner these days... You are complaining about your room again? โอพระเจ้าวันนี้เป็นวันสำคัญ Il Mare (2000)
The problem is, some members have started complaining about your tattoos. แล้วปัญหาคือว่าสมาชิกบางคน\ เริ่มร้องเรียนเรื่องรอยสักของนาย 21 Grams (2003)
- Sometimes it helps people to find meaning in their lives. - Julie was complaining her life is void of meaning. งานของเราคือช่วยให้ผู้คนพ้นทุกข์ทั้งปวง ช่วยสอนจูลี่ให้รู้ถึงแก่นแท้ของชีวิตหน่อยสิ Latter Days (2003)
She was complaining about a cut on her leg a few days ago. ได้แผลที่ขามาเมื่อ 2 - 3 วันก่อน The Day After Tomorrow (2004)
- Complaining already. - คุณน่าจะเลิกบ่นได้แล้ว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You're always complaining about your nightmares. คุณมักจะบ่นเกี่ยวกับฝันร้ายของคุณ Cubeº: Cube Zero (2004)
At 29, he's already VP of his company. What are you complaining about? แต่ก็เป็นเจ้าของบริษัทตอน 29 นะ ยังจะบ่นอะไรอีกจ๊ะ Saving Face (2004)
The other guests are complaining about the noise! แขกคนอื่นเขารำคาญกันนะ Swing Girls (2004)
Sure, but.. all you had to do is eat yet you were complaining before. เคยสิแต่... เมื่อกี๊บอกจะไม่กินนี่ ตั้งหน้าตั้งตากินไปเหอะน่า Full House (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complainingActions speak louder than words. Stop complaining and do it.
complainingA man was complaining of something in a sharp voice.
complainingComplaining about something is one way to adapt yourself to a new environment.
complainingComplaining won't change anything.
complainingHe is always complaining.
complainingHe is always complaining about his boss.
complainingHe is always complaining about his low salary.
complainingHe is always complaining about the way I do things.
complainingHe is always complaining of his room being small.
complainingHe is always complaining of ill treatment.
complainingHe is always complaining of this and that.
complainingHe is complaining about something or other all the time.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ขี้บ่น[khībon] (adj) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy  FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)

CMU Pronouncing Dictionary
COMPLAINING K AH0 M P L EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
complaining (v) kˈəmplˈɛɪnɪŋ (k @1 m p l ei1 n i ng)
complainingly (a) kˈəmplˈɛɪnɪŋliː (k @1 m p l ei1 n i ng l ii)

EDICT JP-EN Dictionary
ぐじゃぐじゃ[gujaguja] (adj-no, adj-na, adv, adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv, adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[gochagocha ; goccha] (adj-na, adv, n, vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
つべこべ[tsubekobe] (adv, adv-to) (on-mim) complaining; nitpicking [Add to Longdo]
ぶつくさ[butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining [Add to Longdo]
ケイワイ[keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
ブウブウ;ブーブー;ぶうぶう[buubuu ; bu-bu-; buubuu] (adv) (1) (on-mim) bugling sound; honking; oinking; (2) (on-mim) grumbling; complaining; (n) (3) (chn) (See 自動車) car; automobile [Add to Longdo]
愚図愚図[ぐずぐず, guzuguzu] (adj-na, adv, vs) (uk) (on-mim) slowly; tardily; hesitatingly; lingering; complaining; (P) [Add to Longdo]
空気を読めない[くうきをよめない, kuukiwoyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1049 seconds, cache age: 86.316 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม