Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ collision แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
69 ผลลัพธ์ สำหรับ collision  K AH0 L IH1 ZH AH0 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -collision-, *collision*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
collision[N] การขัดแย้ง, Syn. clash, conflict, discord, contention, disagreement, disputation
collision[N] การชนกัน, See also: การปะทะกัน, การประสานงา, Syn. crash, smash, strike, hit, accident, bump, concussion, impact, crackup
Hope Dictionary
collision(คะลิส'เชิน) n. การปะทะกันโครม,ความขัดแย้ง,, Syn. clash
Nontri Dictionary
collision(n) การปะทะกัน,การกระทบกัน,ความขัดแย้ง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collisionการชน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collisionการชนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collision angle; contact angleมุมปะทะระหว่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
collision clauseข้อกำหนดการชน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collision frontแนวปะทะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Collisionการปะทะ [การแพทย์]
collisionการชนกัน, การชน, 1. คอมพิวเตอร์ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายที่มีการส่งข้อมูลในจังหวะเวลาและช่องทางเดียวกัน พร้อมกัน ทำให้การรับข้อมูลนั้นมีการตีความผิดพลาด 2. ฟิสิกส์ : การกระทำต่อกันและกันระหว่างวัตถุ อะตอม หรือโมเลกุล เมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้กันหรือกระทบกันในช่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Collision Theoryทฤษฎีการปะทะ,ทฤษฎีการชนกัน [การแพทย์]
Collisions at seaเรือชนกันในทะเล [TU Subject Heading]
Collisions with Earthการชนกับโลก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass. "ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้ The Cement Garden (1993)
Someone informs you that this company... ..installs front-seat mounting brackets that failed collision tests,... ..brake linings that fail after 1,000 miles,... ..and fuel injectors that explode and burn people alive. โอ๊ย! โอ๊ะ --อ๊า Fight Club (1999)
Overpass collision not a deer, but a man. อุบัติเหตุใต้สะพานไม่ใช่กวาง เป็นผู้ชาย. 11:14 (2003)
Hey, we just got a call... about a deer collision under the overpass. เฮ้.. เราเพิ่งได้รับแจ้งเหตุมาแน่ะ... มีเหตุรถชนกวางอยู่ใต้สะพาน. 11:14 (2003)
- Clear the aisle. - We're on a collision course. ขอทางหน่อยค่ะ \ ขอโทษทีค่ะ Red Eye (2005)
And now, if you'll excuse me, I have to go inform Mr. And Mrs. Farris that their baby girl was killed in a head-on collision on I-95. และตอนนี้, ต้องขอตัว ไปแสดงความเสียใจครอบครัว ฟาร์ริส ว่าลูกสาวของเขาเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุบนถนน 95 Mission: Impossible III (2006)
A violent collision of metal against flesh. การชนที่รุนแรงของเนื้อกับเหล็ก Paradise (2008)
So this guy sees these collisions as some kind of rape. งั้นหมอนี่เห็นการชนเป็นการข่มขืนรูปแบบนึง Paradise (2008)
Sometimes we are on a collision course and we just don't know it. หลายครั้งพวกเราก็สวนกัน เพียงแต่เราไม่รู้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Collision imminent. - เตรียมรับแรงกระแทก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Collision pressure just below 80 pascal, captain. แรงปะทะอาจจะขึ้น ถึง 80 ปาสคาล 2012 (2009)
Initial collision was up there? การชนครั้งแรกเกิดขึ้นข้างบนนั้นเหรอครับ Roadkill (2009)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collisionHe recalled that a collision had been avoided by sheer luck.
collisionHis story of the collision agrees with mine.
collisionIn the collision with a Volvo, our car naturally got the worse of it.
collisionThe Aegis collision - why couldn't it have been avoided?
collisionThe bike was mangled in its collision with the truck.
collisionThere was a multiple collision on the highway.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
กร้วม[ADV] sound of chewing, See also: collision sound, Example: หล่อนกัดขนมปังกรอบเสียงดังกร้วม
การชน[N] collision, See also: bumping, running into, hitting, striking, hitting, Example: การชนกันของรถบรรทุกทำให้คนขับเสียชีวิตคาที่, Thai definition: การโดน หรือกระแทกแรงๆ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit   FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[v.] (chon kan) EN: collide ; bump into   FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
การชนกัน[n. exp.] (kān chon kan) EN: collision   FR: collision [f]
การชนกันของอะตอม[n. exp.] (kān chon kan khøng atǿm) FR: collision atomique []f]
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: collisionj   FR: collision [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
ขัดแย้งกับกฎหมาย[v. exp.] (khatyaēng kap kotmāi) EN: come into collision with the law ; be against the law   
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with   FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
รถชนกัน[n. exp.] (rot chon kan) EN: car crash ; car accident   FR: accident (de voiture) [m] ; collision [f]
ทฤษฎีการชนกัน[n. exp.] (thritsadī kān chon kan) EN: Collision theory   
CMU Pronouncing Dictionary
COLLISION   K AH0 L IH1 ZH AH0 N
COLLISIONS   K AH0 L IH1 ZH AH0 N Z
COLLISIONAL   K AH0 L IH1 ZH AH0 N AH0 L
Oxford Advanced Learners Dictionary
collision  (n) kˈəlˈɪʒn
collisions  (n) kˈəlˈɪʒnz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, ] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into, #11,642 [Add to Longdo]
碰撞造山[pèng zhuàng zào shān, ㄆㄥˋ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄕㄢ, ] collisional orogeny; mountain building as a result of continents colliding [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Kollision {f} | Kollisionen {pl} | in Kollision geraten (mit)collision | collisions | to come into collision (with) [Add to Longdo]
Kollisionserkennung {f} (Netzwerk)collision detection [Add to Longdo]
Kollisionsschaden {m}collision waiver [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ぶつかり合い[ぶつかりあい, butsukariai] (n) collision; clashing [Add to Longdo]
アタリ[, atari] (n) collision; overlapping (e.g. of two objects in a video game) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network [Add to Longdo]
コリジョン[, korijon] (n) collision [Add to Longdo]
海上衝突予防法[かいじょうしょうとつよぼうほう, kaijoushoutotsuyobouhou] (n) Act on Preventing Collisions at Sea (1892) [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] (n) {comp} collision enforcement [Add to Longdo]
玉突き;玉突(io)[たまつき, tamatsuki] (n) (1) billiards; pool; (2) serial collisions (of cars) [Add to Longdo]
空中衝突[くうちゅうしょうとつ, kuuchuushoutotsu] (n) midair collision [Add to Longdo]
衝突[しょうとつ, shoutotsu] (n,vs) collision; conflict; (P) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]
衝突[しょうとつ, shoutotsu] collision [Add to Longdo]
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (collision) congestion control [Add to Longdo]
Time: 0.0133 seconds, cache age: 20.761 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม