Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ clock ticks แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
9 ผลลัพธ์ สำหรับ clock ticks  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -clock ticks-, *clock ticks*, clock tick

Hope Dictionary
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
The clock ticks on. Gravesen looks forward for Real Madrid. เวลายังเดินไปเรื่อยๆ รีลมาดริดยังบุกต่อไป Goal II: Living the Dream (2007)
Move quickly, though, because when the clock ticks down the explosives in the corners of the room will detonate. พวกคุณต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เสียงของนาฬิกาดังฃึ้น ระเบิดที่อยู่ตรงตรงมุมห้องก็จะระเบิดออกมาทันที Saw V (2008)
The life clock ticks at the same speed for everyone. นาฬิกาชีวิตของคนเรา เดินช้าเร็วเหมือนๆกัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Measuring the nuclear vibrations of atoms, this clock ticks at 9 billion times per second. วัดแรงสั่นสะเทือน นิวเคลียร์ของอะตอม นาฬิกานี้เห็บที่ 9 พันล้านครั้งต่อวินาที Is Time Travel Possible? (2010)
So if I pick this clock up and move it up by a foot, it's further from the center of the Earth, the gravitational force goes down a little bit, and the clock ticks a little bit faster. ดังนั้นถ้าผมเลือกนาฬิกานี้ ขึ้นและเลื่อนขึ้นโดยการเดินเท้า, มันห่างไกลจากจุดศูนย์ กลางของโลก, แรงโน้มถ่วงลง ไปนิด ๆ หน่อย ๆ Is Time Travel Possible? (2010)
And when that clock ticks down... และเมื่อเวลาหมด The Reckoning (2011)
Because for the last 28 years, I've been stuck in this house, day after day, always the same, until one night, you, in your little yellow bug, roll into town, and the clock ticks and things start to change. เพราะ 28 ปีมาแล้วที่ผมต้องติดอยู่ในบ้างหลังนี้ วันแล้ววันเล่า เหมือนเดิมทุกวัน Hat Trick (2012)
♪ A clock ticks till it breaks your glass ♪ #นาฬิกาเดินไปจนกว่าแก้วของเธอจะแตก# All or Nothing (2013)
Time: 0.0137 seconds, cache age: 28.941 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม