civilized แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


44 ผลลัพธ์ สำหรับ civilized  S IH1 V AH0 L AY2 Z D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -civilized-, *civilized*, civiliz, civilize

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Hope Dictionary
uncivilized(อันซิฟ'เวิลไลซดฺ) adj. ป่าเถื่อน, ไม่มีอารยธรรม, ไม่มีวัฒนธรรม, ไม่เจริญ., See also: uncivillis z edly adv. uncivilis z edness n.

Nontri Dictionary
uncivilized(adj) ป่าเถื่อน, ไม่เจริญ, ไม่มีวัฒนธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of civilized behavior. พฤติกรรมของผู้เจริญแล้ว Day of the Dead (1985)
You mean, you'll put down your rock and I'll put down my sword, and we'll try and kill each other like civilized people? เจ้าวางหินของเจ้าลง ส่วนข้าก็จะวางดาบของข้าลง พวกเราจะดวลกันอย่างคนที่เจริญแล้ว The Princess Bride (1987)
fit... for a civilized house! เหมาะกับบ้านของอารยชน Wuthering Heights (1992)
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world. มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์ In the Mouth of Madness (1994)
What do the Wachati possess that is of great value to civilized man? อย่าเสียเวลาชักช้าในการทักทาย เวลามีค่ายิ่งทองคำ งั้นเหรอ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Like a civilized gentleman, not some savage. ก็พูดแบบคนมีอารยธรรมเขาพูดกัน ไม่ใช่แบบคนป่าเยี่ยงนี้ Snow White: A Tale of Terror (1997)
It's not a term one usually hears in civilized conversation. มันไม่ใช่ภาษา ที่ใช้กันในหมู่คนที่เจริญแล้ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
In France this could not inherrit. But here, there are no civilized rules. I have business in East. ในฝรั่งเศส นี่ไม่ใช่ทำหรับทายาท แต่ที่นี่ ไม่มีกฏของผู้เจริญแล้วนี่นะ. Kingdom of Heaven (2005)
Oh, come inside, and we'll see if we can't get you some food, and some civilized company. เข้ามาสิ ฉันจะหาอะไรให้ทาน เพื่อแขกผู้มีเกียรติ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
We can be civilized about this. เราพูดดีๆ กันก็ได้ The Perfect Man (2005)
Yes, I have. A very civilized lunch with Bernard Pellegrin... ผมทานแล้วล่ะ อย่างหรูเลย กับเบอร์นาด เพลลิกริน The Constant Gardener (2005)
- What are the two foundations of any civilized community? -หลักการณ์สองอย่าง ของสังคมที่เจริญแล้วคืออะไร An American Haunting (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
civilizedIf it were not for electricity, our civilized life would be impossible.
civilizedWe live in a civilized society.
civilizedYou could try and be a bit more civilized.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผู้มีวัฒนธรรม(n) civilized person, Example: ผู้คนในประเทศของเราเป็นผู้มีวัฒนธรรม ไม่ใช่คนป่าเถื่อนอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีศีลธรรมอันดี
อารยประเทศ(n) civilized country, Syn. อารยชาติ, Example: ผู้นำประเทศรับเอาอารยธรรมจากตะวันตกเข้ามาเพื่อปรับประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ, Thai Definition: ประเทศที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี, ประเทศที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อน
ศิวิไลซ์(adj) civilized, Syn. เจริญ, Example: แดนศิวิไลซ์แห่งนี้มีอะไรที่ซ่อนเร้นแอบแฝงอีกมากมาย, Notes: (อังกฤษ)
อารยชน(n) civilized people, Syn. ผู้เจริญ, ผู้มีวัฒนธรรม, Example: การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นเครื่องหมายของอารยชนประการหนึ่ง, Thai Definition: ชนที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี, ชนที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อน
อารยะ(adj) civilized, Syn. เจริญ, Ant. ป่าเถื่อน, Example: สังคมที่มีอารยะแห่งความศิวิไลซ์ มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนอยู่
อารยชาติ(n) civilized nation, See also: civilized country, Syn. อารยประเทศ, Example: อารยชาติที่เจริญล้วนเป็นชาติผสม และมีวัฒนธรรมผสมกันทั้งนั้น, Thai Definition: ประเทศที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี, ประเทศที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อน
อริยะ(adj) civilized, See also: excellent, honourable, respectable, eminent, prosperous, Syn. เจริญ, เด่น, ประเสริฐ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อารยะ[āraya] (adj) EN: civilized  FR: civilisé
อารยชาติ[ārayachāt] (n) EN: civilized nation ; civilized country  FR: nation civilisée [ f ] ; pays civilisé [ m ]
อารยชน[ārayachon] (n) EN: civilized man ; civilized people  FR: peuple civilisé [ m ] ; personnes civilisées [ mpl ]
อารยประเทศ[ārayaprathēt] (n) EN: civilized country  FR: pays civilisé [ m ]
ป่าเถื่อน[pātheūoen] (adj) EN: savage ; wild ; barbarous ; uncivilized ; brutal  FR: sauvage ; farouche

CMU Pronouncing Dictionary
CIVILIZED S IH1 V AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary
civilized (v) sˈɪvɪlaɪzd (s i1 v i l ai z d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
文明[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] civilized; civilization; culture #1,811 [Add to Longdo]
开化[kāi huà, ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, / ] civilized; to have laws and culture; to civilize; the process of becoming civilized #42,530 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
zivilisiert { adj } | zivilisierter | am zivilisiertestencivilized | more civilized | most civilized [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
開ける[ひらける, hirakeru] (v1, vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) #17,341 [Add to Longdo]
半開[はんかい, hankai] (n, vs, adj-no) semicivilized; semicivilised [Add to Longdo]
半開国[はんかいこく, hankaikoku] (n) underdeveloped country; half-civilized country; half-civilised country [Add to Longdo]
文明国[ぶんめいこく, bunmeikoku] (n) civilized nation; civilised nation [Add to Longdo]
文明社会[ぶんめいしゃかい, bunmeishakai] (n) civilized society; civilised society [Add to Longdo]
文明諸国[ぶんめいしょこく, bunmeishokoku] (n) civilized world; civilised world [Add to Longdo]
文明人[ぶんめいじん, bunmeijin] (n) civilized person; civilized people [Add to Longdo]
文明世界[ぶんめいせかい, bunmeisekai] (n) civilized world; civilised world [Add to Longdo]
未開[みかい, mikai] (adj-na, n, adj-no) savage land; backward region; uncivilized; uncivilised; (P) [Add to Longdo]
未開国[みかいこく, mikaikoku] (n) uncivilized country [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0917 seconds, cache age: 25.391 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม