Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ chaff แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


50 ผลลัพธ์ สำหรับ chaff  CH AE1 F
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -chaff-, *chaff*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
chaff(n) แกลบ, See also: เปลือกข้าว
chaff(n) ฟาง, Syn. straw
chaff(n) เศษของไม่มีค่า, Syn. refuse
chaff(n) การหยอกล้อ, See also: การเล่นหัว, การล้อเล่น, Syn. teasing, raillery
chaff(vt) หยอกล้อ, See also: เล่นหัว, ล้อเล่น, Syn. mock, tease
chaffer(vi) พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดไม่หยุด
chaffinch(n) นกชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กพบทางยุโรป

Hope Dictionary
chaff(ชาฟ, แชฟ) -vt., vi. ล้อ, หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ, การล้อ, แกลบ, ฟางข้าว, ของไม่มีค่า, ขยะ
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v., n. (การ) ต่อราคา, ต่อรองราคา, คุย, แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
chaffy(ชาฟ'ฟี) adj. มีแกลบมาก, มีลักษณะเป็นแกลบ, ไร้ค่า, ใช้การไม่ได้

Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว, แกลบ, การล้อเลียน, การหยอกล้อ, คำเยาะเย้ย
chaff(vt) ล้อเลียน, ล้อ, หยอกล้อ
chaffer(vi) ต่อรองราคา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chaffเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chaffyคล้ายเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Longdo Unapproved EN-TH
chaffinch(n) นกจาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And make no mistake about it, there shall be far more chaff than wheat. ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น สุดท้ายก็จะเหลือมนุษย์เพียงหยิบมือ Carriers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chaffThe boss said this group is a real mixed bag. I wonder if he places me with the wheat or the chaff.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สัพยอก(v) banter, See also: chaff, josh, kid, rag, razz, rib, Syn. เย้า, หยอก, เย้าหยอก, หยอกเย้า, หยอกล้อ, Example: เขาชอบสัพยอกเธอ เพราะเธอไม่โกรธเขาอย่างจริงจังเหมือนคนอื่น, Thai Definition: เล่นหรือล้ออย่างไม่ได้คิดจริงจัง
แกลบ(n) chaff, See also: husk, paddy husk, Syn. เปลือกข้าว, Example: น้ำแข็งจะละลายช้าถ้าเราเอาแกลบกลบเอาไว้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แกลบ[klaēp] (n) EN: husk ; paddy husk ; chaff  FR: balle de riz [ f ] ; menue paille [ f ]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู[nok jāp pīk øn hūa thao ok chomphū] (n, exp) EN: Chaffinch  FR: Pinson des arbres [ m ] ; Pinson commun [ m ] ; Gros-bec pinson [ m ]
สัพยอก[sapphayøk] (v) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib  FR: taquiner ; cajoler
เยาะเย้ย[yǿyoēi] (v) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride  FR: ridiculiser ; bafouer

CMU Pronouncing Dictionary
CHAFF CH AE1 F
CHAFFY CH AE1 F IY0
CHAFFEE CH AE1 F IY0
CHAFFIN CH AE1 F IH0 N
CHAFFINS CH AE1 F IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
chaff (v) tʃˈaːf (ch aa1 f)
chaffs (v) tʃˈaːfs (ch aa1 f s)
chaffed (v) tʃˈaːft (ch aa1 f t)
chaffing (v) tʃˈaːfɪŋ (ch aa1 f i ng)
chaffinch (n) tʃˈæfɪntʃ (ch a1 f i n ch)
chaffinches (n) tʃˈæfɪntʃɪz (ch a1 f i n ch i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, ] chaff; worthless stuff, #268,783 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำงาน, ทำ, See also: machen, Syn. arbeiten
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, Syn. erfüllen
anschaffen(vi) |schaffte an, hat angeschafft| ขายบริการ, ขายตัว
Anschaffung(n) |die, pl. Anschaffungen| การซื้อ, See also: Erwerb, Kauf, Syn. Einkauf

EDICT JP-EN Dictionary
チャフ[chafu] (n) chaff [Add to Longdo]
殻(P);骸[から, kara] (n) shell; husk; hull; pod; chaff; (P) [Add to Longdo]
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material [Add to Longdo]
牛膝[いのこずち, inokozuchi] (n) Japanese chaff flower (Achyranthes japonica) [Add to Longdo]
蕎麦殻;そば殻[そばがら, sobagara] (n) buckwheat chaff [Add to Longdo]
粗;荒[あら, ara] (n) (1) leftovers (after filleting a fish); (2) rice chaff; (3) flaw (esp. of a person); (pref) (4) rough; roughly; (5) crude; raw; natural; wild [Add to Longdo]
頭青花鶏[ずあおあとり;ズアオアトリ, zuaoatori ; zuaoatori] (n) (uk) chaffinch (Fringilla coelebs) [Add to Longdo]
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing [Add to Longdo]
揶揄う[からかう, karakau] (v5u) (uk) to ridicule; to tease; to mock; to chaff; to razz; to banter with; to make fun of; to poke fun at; to make cracks about; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1173 seconds, cache age: 183.297 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม