Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ceaseless แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


36 ผลลัพธ์ สำหรับ ceaseless  S IY1 S L IH0 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ceaseless-, *ceaseless*, ceaseles

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ, See also: ไม่มีที่สิ้นสุด, ที่ไม่หยุด, Syn. continual, endless, unceasing, unending, Ant. discontinuous

Hope Dictionary
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.

Nontri Dictionary
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ, ไม่หยุดหย่อน, ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่เลิกรา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day. เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears. ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล Joy (2008)
And the Earth continued its ceaseless changing. This was once a desert where nothing could grow. ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลทรายที่ ไม่มีอะไรสามารถเจริญเติบโตได้ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
They gave up the ceaseless wandering, hunting and gathering that had been their way of life for a million years or so to settle down and produce food. การล่าสัตว์และการชุมนุมที่ ได้รับวิถีชีวิตของพวก สำหรับล้านปีหรือมากกว่านั้น จะปักหลักและผลิตอาหาร The World Set Free (2014)
And one of humanity's greatest victories was won in the ceaseless battle against time. และเป็นหนึ่งในชัยชนะที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติก็ชนะ ในการต่อสู้ไม่มีที่สิ้นสุดกับเวลา The Immortals (2014)
One problem was the almost ceaseless warfare between the cities of Mesopotamia, which continually destroyed their achievements. ปัญหาหนึ่งคือสงคราม ไม่มีที่สิ้นสุดเกือบ ระหว่างเมืองของโสโปเตเมีย, ซึ่งทำลายอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของพวกเขา The Immortals (2014)
Is my destiny to be not but a ceaseless traveler, inexorably slouching my way through this mortal coil? ชะตากรรมของข้า จะต้องเป็นคนจรไปตลอดหรือ วนเวียนในโลกมนุษย์นี้ อย่างไม่รู้จักจบสิ้น I, Witness (2015)
The gold I had, the wine I drank, the women I used, my ceaseless struggle to maintain my position. ทองที่ข้ามี ไวน์ที่ข้าดื่ม หญิงที่ข้าเอา ความดื้นรินอย่างไม่จบสื้นที่พยายามรักษาสถานะตัวเองเอาไว้ Book of the Stranger (2016)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ดุ๊กดิ๊ก(adv) ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai Definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
ไม่หยุดหย่อน(adv) incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
วาย(avd) ceaselessly, See also: without end, continuouslly, Syn. หาย, หยุด, Example: หล่อนคิดถึงชีวิตที่ค่าย เพราะหล่อนเพิ่งจากมาจึงยังคิดถึงไม่วาย
มิรู้วาย(adv) endlessly, See also: ceaselessly, interminably, Syn. ไม่รู้วาย
ละลด(adv) endlessly, See also: ceaselessly, closely, Syn. ลดละ, ผ่อนปรน, เว้น, ยกเว้น, ละเว้น, Example: หัวหน้าสัญญาว่าจะเอาความผิดอย่างไม่ละลดกับพนักงานคนนั้น, Thai Definition: ละด้วยวิธีหย่อนคลายให้
ต่อยหอย(adv) talkatively, See also: ceaselessly, chatter away, prattle, babble, on and on, at great length, Syn. ฉอด ๆ, พูดฉอดๆ, Example: เธอพูดเป็นต่อยหอยจนคนฟังเบื่อ, Thai Definition: ไม่รู้จักหยุด, (ใช้แก่กริยาพูด)
ไม่ว่างเว้น(adv) incessantly, See also: ceaselessly, steadily, perpetually, continually, continuously, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง, Example: ช่วงนี้โรงแรมดังต่างๆ มีงานแต่งงานแทบทุกวันไม่ว่างเว้น
เรื่อยไป(adv) continuously, See also: ceaselessly, continually, always, on and on, Syn. ตลอดไป, อยู่ตลอดไป, Example: แม้จะยังไม่เห็นผลของการทำความดีแต่เขาก็ตั้งใจจะทำความดีเรื่อยไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ตกฟาก[tokfāk] (v) EN: argue endlessly ; argue ceaselessly ; keep on arguing

CMU Pronouncing Dictionary
CEASELESS S IY1 S L IH0 S
CEASELESSLY S IY1 Z L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
ceaseless (j) sˈiːsləs (s ii1 s l @ s)
ceaselessly (a) sˈiːsləsliː (s ii1 s l @ s l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
阿鼻[Ā bí, ㄚ ㄅㄧˊ, ] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth [Add to Longdo]
阿鼻地狱[Ā bí dì yù, ㄚ ㄅㄧˊ ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
のべつ[nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
一唱三嘆;一倡三歎[いっしょうさんたん, isshousantan] (n, vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一読三嘆;一読三歎[いちどくさんたん, ichidokusantan] (n, vs) a reading leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
止めどない;止め処無い;留処無い[とめどない, tomedonai] (adj-i) endless; ceaseless [Add to Longdo]
止めどなく(P);止め処無く;留処無く[とめどなく, tomedonaku] (adv) endlessly; ceaselessly; (P) [Add to Longdo]
常住不断[じょうじゅうふだん, joujuufudan] (n, adj-no) ceaseless; constant; uninterrupted [Add to Longdo]
吹き通す[ふきとおす, fukitoosu] (v5s, vt) to blow through; to blow ceaselessly [Add to Longdo]
打ちまくる;撃ちまくる[うちまくる, uchimakuru] (v5r, vt) to pound away; to hit at random; to hit ceaselessly [Add to Longdo]
脈脈;脈々[みゃくみゃく, myakumyaku] (adj-t, adv-to) (1) continuous; unbroken; ceaseless; (2) pulsating forcefully [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2282 seconds, cache age: 32.089 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม