Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ causeless แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
3 ผลลัพธ์ สำหรับ causeless  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -causeless-, *causeless*, causeles

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
causeless[ADJ] ที่ปราศจากเหตุผล, Syn. groundless
Nontri Dictionary
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ
Oxford Advanced Learners Dictionary
causeless  (j) kˈɔːzləs
Time: 0.0126 seconds, cache age: 233.783 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม