Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ buffet แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
53 ผลลัพธ์ สำหรับ buffet  B AH1 F AH0 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -buffet-, *buffet*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
buffet[N] อาหารที่ลูกค้าต้องบริการตัวเอง
Hope Dictionary
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ
Nontri Dictionary
buffet(n) การตี,การทุบ,ห้องเลี้ยงบุฟเฟ่ต์
buffet(vt) ตี,กระแทก,ปะทะ
Longdo Unapproved EN-TH
buffet[บุเฟต์ (อังกฤษ) ,เบอเฟต์ (อเมริกัน) ] (n ) บุฟเฟต์ (อาหารในงานเลี้ยงที่หรือโอกาสอื่นที่ผู้รับประทานบริการตนเอง), ร้านอาหารอย่างง่าย (ที่สถานที่รถไฟ, ชุมทางรถประจำทาง, หรือสนามบินที่สามารถซื้ออาหารและทานได้โดยใช้เวลสั้น ๆ)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
It's got a great all-you-can-eat buffet with seven different kinds of shrimp. มีอาหารบุฟเฟ่ต์ชั้นเลิศที่นายทานได้ พร้อมทั้งกุ้ง 7 ชนิดที่แตกต่างกัน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Like it's some kind of all-you-can-eat buffet up in the clouds, and folks just do as they're told so they can eat what they want behind some pearly gates. เหมือนมันคือชนิดจำนวนหนึ่งของทั้งหมด-คุณ-สามารถ-กินทุบขึ้นในเมฆ, และผู้คนแค่ทำเป็นพวกเขาถูกบอก ดังนั้นพวกเขาสามารถกินสิ่งที่พวกเขาต้องการข้างหลังประตูอย่างลูกสาลี่จำนวนหนึ่ง Black Snake Moan (2006)
The buffet is open. บุฟเฟท์เริ่มแล้วค่ะ Listen to the Rain on the Roof (2006)
But under no circumstances, are you to go anywhere near that buffet in there. ไม่มีเหตุอันใด ที่นายต้องเข้าไปใกล้พวกข้างในนั้น Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
You know, uh, they do this killer thanksgiving buffet here. คุณรู้ไหม เค้ามีอาหารบุฟเฟ่ในวันขอบคุณพระเจ้าที่นี่ Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Last night, he took me for a romantic buffet dinner at Gaborone Sun and told me... เมื่อคืนเขาพาฉันไป ทานบุฟเฟต์อาหารค่ำที่โรแมนติก ในเมืองโกโบโรเนซันและพูดกับฉันว่า... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We're going to the Bonker's Buffet and your granddad's coming as well. ปู่ลูกก็มาด้วย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Buffet says, "when everybody else is fearful, it's time to be greedy." อย่างที่คุณบัฟเฟต์พูดว่า\ \"เวลาที่คนอื่นกลัว คือเวลาที่เราโกย\" You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Orson, I'm preparing a buffet for 200. นี่ แล้วคุณจะชื่ออะไรล่ะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
You're missing a sweet Asian buffet inside. นายพลาดการทานอาหารบุฟเฟ่ต์เอเชียข้างใน Caregiver (2010)
Thank God. There she is. That's my wife, over there by the buffet table. ขอบคุณพระเจ้า เธออยู่ที่นี่ นั่นภรรยาของฉันตรงโต๊ะบุฟเฟ่น่ะ Unknown (2011)
Oh, my God. She's getting on the buffet table? That makes... โอ้พระเจ้า เธอขึ้นไปยืนบนโต๊ะบุพเฟ่แล้ว มันทำ... No Strings Attached (2011)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buffetCould you show me what you're serving in the buffet?
buffetThe buffet or the cafeteria is in Car 9.
buffetThere are a lot of people so today we've gone for buffet style.
buffetThe ships were buffeted by the wind and the rain.
buffetTwo for the lunch buffet, please.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พัดกระหน่ำ[V] buffet (of wind), See also: strike (of wind), hit strongly, Example: พายุไต้ฝุ่น เคิร์ก พัดกระหน่ำเกาะคิวชูของญี่ปุ่นแล้ว, Thai definition: พัดอย่างหนัก
โหมกระหน่ำ[V] devastate, See also: buffet, Example: หมู่บ้านหลายหมู่บ้านถูกพายุโหมกระหน่ำจนบ้านเรือนพังทลาย, Thai definition: ระดมกันเข้ามาอย่างรุนแรง
โต้[V] buffet, See also: counter, Syn. ต้าน, ทวน, สวน, Example: วัดริมหาด ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล โต้คลื่นลมมาเป็นเวลากว่า 1 พันปี
บุฟเฟ่ต์[N] buffet, Example: งานเลี้ยงสมัยนี้นิยมเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์กันหมดเพราะสะดวกดี, Thai definition: การจัดเลี้ยงอาหารมากมายหลายชนิดที่ผู้กินสามารถตักอาหารได้เองตามใจโดยไม่จำกัด, Notes: (อังกฤษ)
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บุฟเฟ่ต์[n.] (bupfē = buffē) EN: buffet   FR: buffet [m]
ฟันฝ่า[v.] (fanfa) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount   FR: lutter contre
โต๊ะเครื่องดื่ม[n. exp.] (to khreūangdeūm) EN: buffet ; bar   FR: bar [m] ; comptoir [m]
CMU Pronouncing Dictionary
BUFFET   B AH1 F AH0 T
BUFFET   B AH0 F EY1
BUFFETT   B AH1 F IH0 T
BUFFETS   B AH0 F EY1 Z
BUFFETS   B AH1 F AH0 T S
BUFFETED   B AH0 F EY1 D
BUFFETED   B AH1 F IH2 T IH0 D
BUFFETING   B AH1 F AH0 T IH0 NG
BUFFETING   B AH0 F EY1 IH0 NG
BUFFETT'S   B AH1 F AH0 T S
Oxford Advanced Learners Dictionary
buffet  (n) bˈufɛɪ
buffet  (v) bˈʌfɪt
Buffett  (n) buːfˈɛɪ
buffets  (n) bˈufɛɪz
buffets  (v) bˈʌfɪts
buffeted  (v) bˈʌfɪtɪd
buffeting  (v) bˈʌfɪtɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
自助餐[zì zhù cān, ㄗˋ ㄓㄨˋ ㄘㄢ, ] buffet; self-service meal, #18,246 [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
バイキング(P);ヴァイキング[, baikingu (P); vaikingu] (n) (1) Viking; (2) (abbr) (See バイキング料理) smorgasbord; all-you-can-eat buffet; (P) [Add to Longdo]
バイキング料理[バイキングりょうり, baikingu ryouri] (n) smorgasbord; all-you-can-eat buffet [Add to Longdo]
ビュッフェ(P);バッフェイ;バフェ[, byuffe (P); baffei ; bafe] (n) (See 立食) buffet (fre [Add to Longdo]
ブッフェ[, buffe] (n) buffet [Add to Longdo]
立食[りっしょく, risshoku] (n) stand-up meal; buffet [Add to Longdo]
立食パーティー[りっしょくパーティー, risshoku pa-tei-] (n) (standing) buffet party [Add to Longdo]
Time: 0.0107 seconds, cache age: 115.677 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม