Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ brutal แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


83 ผลลัพธ์ สำหรับ brutal  B R UW1 T AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -brutal-, *brutal*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
brutal(adj) โหดร้าย, See also: รุนแรง, Syn. cruel, Ant. kindly
brutalise(vt) ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize
brutality(n) ความโหด, See also: ความเหี้ยมโหด, ความอำมหิต, ความทารุณ, Syn. cruelty, barbarity, Ant. kindness
brutalize(vt) ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize

Hope Dictionary
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย, คล้ายสัตว์, โหดเหี้ยม, ทารุณ, หยาบคาย, หยาบ, ไร้เหตุผล, Syn. cruel
brutalisevt. ดูbrutalize
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย, ความทารุณ, การกระทำที่โหดร้าย, การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
brutalize(บรู'ทัลไลซ) { brutalized, brutalizing, brutalizes } vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.

Nontri Dictionary
brutal(adj) ทารุณ, ดุร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive. เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด The Road Warrior (1981)
I've heard that it's unnecessarily brutal like a cockfight, except it's with people. แมงเคยได้ยินว่ามันเป็นความโหดร้ายโดยไม่จำเป็น ... เช่นชนไก่ ... ยกเว้นมันกับคน Bloodsport (1988)
- [ Announcer #2 ] Well, Dan, that had to be the bloodiest, hands down, the most brutal fight this city's ever seen. - [ ประกาศ # 2 ] ดีแดนที่จะต้องชุ่ม, มือลง, การต่อสู้ที่โหดร้ายมากที่สุดของเมืองนี้ที่เคยเห็น Pulp Fiction (1994)
This was revenge... of a much more brutal and cold-blooded nature. Consider this. ที่มีลักษณะรุนแรงมากขึ้นและเลือดเย็น พิจารณานี้ The Shawshank Redemption (1994)
#He is wanted in several states for a series of brutal murders.# ซึ่งมีคดีฐานฆ่าคนอย่างทารุณ The Jackal (1997)
You can get jagged brutal cuts, slow fades shimmering little morphs. คุณสามารถจัดจากสัตว์ยะแหยงนั้น หิ่งห้อยที่ชะลอแสงช้าๆ eXistenZ (1999)
You really need to have a brutal mind. คุณต้องมีจิตใจที่โหดร้ายจริง ๆ ถึงจะคิดแบบนี้ได้ The Corporation (2003)
In order to survive the brutal world of competitions, you have to fight. เพื่อที่จะผ่านการแข่งขันที่ดุเดือดนี้ให้ได้ พวกนายต้องสู้ Spin Kick (2004)
The Japanese take the weakened soldiers on a brutal 60-mile forced march. กองทัพญี่ปุ่นบังคับให้ทหารที่อ่อนแรง ต้องออกเดินเท้ากว่า 60 ไมล์ The Great Raid (2005)
It just means he tossed this one to test you ln a brutal way that's almost cruel มันหมายถึงเขาต้องการจะทดสอบเธอ ในทางทีไม่ดีนั้นมันช่างน่าโหดร้ายน่ะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I've heard enough about your brutal killings. ข้าได้ยินเรื่องโหดร้าย ของเจ้ามามากพอแล้ว Shadowless Sword (2005)
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight. ไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน ในสนามเพลาะ หรือสูงขึ้นไปกลางฟ้าเหนือหัว ทหารหนุ่มนับล้านยังจะล้มตายต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดสิ้นสุด Flyboys (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brutalAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
brutalThe city was ruined by the brutal force of nature.
brutalThe cops are searching for clues to the brutal murder.
brutalThe police brutality incidents nearly set off a riot.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หิน(adj) cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
ความป่าเถื่อน(n) brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม
ใจยักษ์(adj) cruel, See also: brutal, evil-spirited, vicious, cruel, pitiless, merciless, harsh, wicked, savage, Syn. ใจมาร, ใจร้าย, อำมหิต, เหี้ยมโหด, Ant. ใจดี, Example: แม่ใจยักษ์เอาลูกที่เพิ่งคลอดมาทิ้งถังขยะ, Thai Definition: มีใจดุร้าย, มีใจอำมหิต, บางทีก็ใช้คู่กับ ใจมาร เป็น ใจยักษ์ใจมาร
โหดเหี้ยม(adj) ruthless, See also: brutal, pitiless, heartless, cruel, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: เพราะคุณเป็นคนโหดเหี้ยมจึงไม่มีใครอยากที่จะยุ่งด้วย, Thai Definition: ที่ปราศจากความเมตตากรุณา
โหดเหี้ยม(adv) ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai Definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมเกรียม(adv) brutally, See also: cruelly, heartlessly, mercilessly, without pity, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: คนร้ายจ่อยิงเหยื่ออย่างเหี้ยมเกรียมไร้ความปรานี, Thai Definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมเกรียม(adj) brutal, See also: cruel, merciless, heartless, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาพูดด้วยน้ำเสียงเหี้ยมเกรียมจนไม่มีใครกล้าพูดอะไร, Thai Definition: ที่แข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมโหด(adv) brutally, See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเหี้ยมโหดผิดมนุษย์, Thai Definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมโหด(adj) brutal, See also: savage, atrocious, ruthless, cruel, Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: นักบุญกลายเป็นคนเหี้ยมโหดในพริบตา, Thai Definition: ที่แข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาน[ān] (adv) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue  FR: violemment ; brutalement
ชะงัก[cha-ngak] (v) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off  FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เฮือก[heūak] (adv) EN: with violence ; violently ; abruptly  FR: brutalement ; brusquement
เหี้ยม[hīem] (v) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless
เหี้ยม[hīem] (adj) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless  FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adj) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel  FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adj) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless  FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellement
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié

CMU Pronouncing Dictionary
BRUTAL B R UW1 T AH0 L
BRUTALLY B R UW1 T AH0 L IY0
BRUTALITY B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0
BRUTALITY B R UW0 T AE1 L IH0 T IY0
BRUTALIZE B R UW1 T AH0 L AY2 Z
BRUTALIZED B R UW1 T AH0 L AY2 Z D
BRUTALIZES B R UW1 T AH0 L AY2 Z IH0 Z
BRUTALITIES B R UW0 T AE1 L AH0 T IY0 Z
BRUTALIZING B R UW1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG
BRUTALIZATION B R UW1 T AH0 L AH0 Z EY2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
brutal (j) brˈuːtl (b r uu1 t l)
brutally (a) brˈuːtəliː (b r uu1 t @ l ii)
brutality (n) brˈuːtˈælɪtiː (b r uu1 t a1 l i t ii)
brutalize (v) brˈuːtəlaɪz (b r uu1 t @ l ai z)
brutalized (v) brˈuːtəlaɪzd (b r uu1 t @ l ai z d)
brutalizes (v) brˈuːtəlaɪzɪz (b r uu1 t @ l ai z i z)
brutalities (n) brˈuːtˈælɪtɪz (b r uu1 t a1 l i t i z)
brutalizing (v) brˈuːtəlaɪzɪŋ (b r uu1 t @ l ai z i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
暴虐[bàonu:e4, ㄅㄠˋnu:<span class='pronunc-pinyin'>è</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄜˋ</span>, ] brutal; tyrannical #44,966 [Add to Longdo]
兽性[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] brutal #46,457 [Add to Longdo]
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, / ] brutal; fierce #69,548 [Add to Longdo]
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, ] brutal #69,548 [Add to Longdo]
兽行[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] brutal act; bestiality #88,483 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Brutalität { f }brutality [Add to Longdo]
Brutalität { f }; Unmenschlichkeit { f } | Brutalitäten { pl }; Unmenschlichkeiten { pl }brutality | brutalities [Add to Longdo]
brutal { adj } | brutaler Kerlbrutal; violent; brute | brute [Add to Longdo]
brutalisierento brutalize [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
兇暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na, n) brutal; atrocious; ferocious [Add to Longdo]
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P) [Add to Longdo]
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
強暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na, n) brutality [Add to Longdo]
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n, vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na, n) bloodthirsty; brutal; savage [Add to Longdo]
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal [Add to Longdo]
惨たらしい;酷たらしい[むごたらしい, mugotarashii] (adj-i) (uk) incredibly brutal; gory; gruesome [Add to Longdo]
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na, n) atrocity; cruelty; brutality [Add to Longdo]
惨殺者[ざんさつしゃ, zansatsusha] (n) brutal murderer [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0531 seconds, cache age: 75.83 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม