Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ bring down แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


36 ผลลัพธ์ สำหรับ bring down  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -bring down-, *bring down*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
bring down(phrv) นำลงมา, Syn. get down, send down, take down
bring down(phrv) ทำให้ร่วงลงมา, Syn. come down, get down
bring down(phrv) ทำให้พ่ายแพ้
bring down(phrv) ลดราคา, Syn. go down, Ant. send up
bring down(phrv) ทำให้ลด
bring down(phrv) ตกทอด, See also: เป็นมรดกตกทอด
bring down(phrv) ทำให้ทันสมัย, See also: นำมาปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น
bring down(phrv) ทำให้ยุ่งยาก, See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน
bring down(phrv) ทำให้สถานภาพลดลง, See also: ทำให้ตกต่ำลง, Syn. hand down
bring down(phrv) ประกาศหรือบอกให้รู้อย่างเป็นทางการ, Syn. hand down

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Gandhi will find it takes a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire. คานธีจะพบว่า ต้องใช้มากกว่าเกลืออีกมาก ที่จะทำลายราชอาณาจักรอังกฤษ Gandhi (1982)
Bring down your dungarees and stuff for the laundry, OK? ผมอธิฐานไว้เมื่อคืน ผมก็เลยตัวโตขี้นมาครับ แม่ Big (1988)
Bring down Rachel with you, all right? ตํารวจ Big (1988)
Bring down the curtains! ดึงม่านลงมา Mannequin: On the Move (1991)
He will stop at nothing to bring down those he hates. และจะไม่หยุดจนกว่า จะทำลายคนที่เขาเกลียดชังได้ Wuthering Heights (1992)
Wait here. I'll bring down some ice. รอที่นี่ ผมจะนำมาลงน้ำแข็งบาง The Birdcage (1996)
He's trying to bring down the mountain! Gandalf, we must turn back! เขาพยายามทำให้เขาถล่ม, เราควรกลับ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And maybe you can bring down the guys who killed your boyfriend in the process. และอาจจะนำพวกที่ฆ่าแฟนคุณมาลงโทษ Cell Test (2005)
I don't really give a rat's ass what you think of us, but if we're gonna bring down this spirit, we need to find the remains, salt them, and burn them into dust. เราไม่ใช่คนโง่อยากที่คุณคิดหรอกนะ ถ้าจะปราบวิญญาณร้าย พวกเราต้องหาชิ้นส่วนของมันให้พบ Dead in the Water (2005)
You have no idea of the level of hell I could bring down on you. ชั้นไม่รู้แน่ว่าชั้นจะนำพา ความล่มจมไปให้นายได้แค่ไหน The Marine (2006)
- You can't bring down the monarchy. - คุณล้มล้างราชวงศ์ไม่ได้ The Illusionist (2006)
And how many planes you gotta bring down to get back in his good graces? ต้องยิงตกกี่เครื่อง เขาถึงจะอิ่มเอมใจ Flyboys (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring downCan't you bring down the price a bit?
bring downCan you bring down my trunk from upstairs?
bring downGo upstairs and bring down my trunk.
bring downIt will bring down trouble on your family.
bring downThey did not agree to bring down the price.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขุดโค่น(v) overthrow, See also: bring down, oust, overcome, overpower, topple, Syn. ขุดโค่นถอนโคน, ขุดรากถอนโคน, Example: ประชาชนยกย่องเขาราวกับพระเอกขี่ม้าขาวมาขุดโค่นถอนโคนอำนาจของผู้นำเผด็จการทิ้ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ขุดโค่น[khut khōn] (v, exp) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple
กดราคา[kot rākhā] (v, exp) EN: lower the price ; bring down prices ; underprice ; reduce price ; force the price down ; undersell  FR: baisser le prix
ลดน้อยลง[lot nøi long] (v, exp) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen  FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer

EDICT JP-EN Dictionary
仕留める[しとめる, shitomeru] (v1, vt) to bring down (a bird); to kill [Add to Longdo]
取り下ろす;取下ろす[とりおろす, toriorosu] (v5s, vt) to take down; to bring down; to lower [Add to Longdo]
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s, vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down [Add to Longdo]
打ち下ろす[うちおろす, uchiorosu] (v5s, vt) to strike someone a blow; to bring down (a stick on someone's head) [Add to Longdo]
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s, vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1251 seconds, cache age: 75.28 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม