Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ boot sector แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
3 ผลลัพธ์ สำหรับ boot sector  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -boot sector-, *boot sector*

Hope Dictionary
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
引导扇区[yǐn dǎo shàn qū, ㄧㄣˇ ㄉㄠˇ ㄕㄢˋ ㄑㄩ, / ] boot sector [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ブートセクター;ブートセクタ[, bu-tosekuta-; bu-tosekuta] (n) {comp} boot sector [Add to Longdo]
Time: 8.3926 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม