Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ boot แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
137 ผลลัพธ์ สำหรับ boot  B UW1 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -boot-, *boot*

Longdo Approved EN-TH
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
boot[N] รองเท้าบูท, See also: รองเท้าหุ้มข้อเท้า
booth[N] บูธ / ซุ้ม / คูหา, Syn. compartment
booth[N] โต๊ะเล็กๆ ในร้านอาหารหรือบาร์ ประกอบด้วยเก้าอี้พนักสูงสองตัว
booty[N] ของที่ปล้นสะดมมา, See also: ของโจร, Syn. plunder
booty[SL] ก้น, See also: สะโพก
bootee[N] ถุงเท้าทารก, Syn. bootie
bootie[SL] ก้น, See also: สะโพก
bootleg[ADJ] เถื่อน, Syn. illegal, Ant. legal
bootleg[VI] ขายของผิดกฎหมาย, Syn. smuggle
boot out[PHRV] เตะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ถีบ, โยน, Syn. throw out
Hope Dictionary
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
booth(บูธ) n. แผงลอย,ห้องเล็ก ต่างหาก,ศอก,โต๊ะแยกเฉพาะส่วน,หน่วยลงบัตรเลือกตั้ง, Syn. stall,
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท,เชือกผูกรองเท้า
bootlast(บูท'ลาสทฺ) n. หุ่นรองเท้า
bootleg(บูท'เลก) n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน, See also: bootlegger n.
bootless(บูท'ลิส) adj. ไร้ประโยชน์, See also: bootlessness n. ความไร้ประโยชน์, Syn. futile,
bootlick(บูท'ลิค) vt. ,vi. ประจบ,สอพลอ., See also: bootlicker n.
boots(บูทช) n. คนขัดรองเท้า -pl. boots
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
Nontri Dictionary
boot(n) รองเท้าบูท,ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน์
boot(vt) สวมรองเท้า,มีประโยชน์
bootblack(n) คนขัดรองเท้า
booth(n) แผงลอย,คอก
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน
bootless(adj) ไม่มีประโยชน์
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ
booty(n) ของที่ยึดได้,ของโจร,ของขโมย,ของร้อน
freebooter(n) โจรสลัด,โจร,คนปล้นสะดม
TOP top boot(n) รองเท้าหุ้มแข้ง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boot๑. การปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ bootstrap]๒. ปลุกเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
boot๑. การปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ bootstrap]๒. ปลุกเครื่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boot; trunkห้องเก็บของ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bootleggingการค้าของเถื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Bootstrap (Statistic)บูทสแตร๊ป (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bootstrap (Statistics)บูตสแตรป (สถิติ) [TU Subject Heading]
Longdo Unapproved EN-TH
boot campค่ายฝึกทหารใหม่
bootyhouse (n slang ) คุก, ตะราง
See also: S. jail,
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bootA group of people started off in snow boots.
bootAnd, we get each other's company to boot.
bootDo you know where I might find small cowboy boots?
bootHer boots wear out much more quickly than mine.
bootHe scraped the mud off his boots.
bootI always wear boots when it rains or snows.
bootI bought a pair of boots.
bootI'd like to rent skis and ski boots.
bootI have left my umbrella in the phone booth.
bootIt became popular among young people to wear hunting boots.
bootI want to buy a pair of ski boots.
bootI would like to purchase some boots.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
กระโปรงหลังรถ[N] boot, See also: trunk
รองเท้าหุ้มส้น[N] boots and shoes, Example: รองเท้าหุ้มส้นของดวงดอมคู่จ้อย มันดูกระจิริดเมื่อเทียบกับบันไดกว้าง, Count unit: คู่
แผง[N] stand, See also: booth, stall, Syn. แผงลอย, Example: เขาช่วยกันจัดแผงเตรียมเอาเสื้อผ้าขึ้นโชว์ลูกค้า, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของซึ่งเคลื่อนที่ได้ จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สำหรับสิ่งของต่างๆ
ผู้ลักลอบ[N] smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้
แผงลอย[N] stall, See also: booth, stand, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขาชองเดินไปกินข้าวที่แผงลอยในตลาดเสมอ เวลาไม่มีใครทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
รองเท้าบูท[N] boots, Count unit: คู่, ข้าง, Notes: (อังกฤษ)
การค้าของเถื่อน[N] bootleg, See also: illicit trade, contraband business, Example: การค้าของเถื่อนถือว่าผิดกฎหมาย
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
บู๊ต[v.] (būt) EN: boot   
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kānkhā khøng theūoen) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business   FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūoen) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods   FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room   FR: cabine [f] ; isoloir [m]
กระโปรงหลังรถ[n. exp.] (kraprōng lang rot) EN: boot ; trunk   
นกอินทรีเล็ก[n. exp.] (nok insī lek) EN: Booted Eagle   FR: Aigle botté [m] ; Faucon pattu [m]
แผง[n.] (phaēng) EN: stand ; booth ; stall ; kiosk   FR: étalage [m]
แผงลอย[n.] (phaēngløi) EN: stall ; street stall ; stand ; booth   FR: étalage [m] ; éventaire [m] ; étal [m] (vx) ; devanture [f]
CMU Pronouncing Dictionary
BOOT   B UW1 T
BOOTY   B UW1 T IY0
BOOTS   B UW1 T S
BOOTH   B UW1 TH
BOOTZ   B UW1 T S
BOOTE   B UW1 T
BOOTED   B UW1 T IH0 D
BOOTHE   B UW1 DH
BOOTON   B UW1 T AH0 N
BOOTHS   B UW1 TH S
Oxford Advanced Learners Dictionary
boot  (v) bˈuːt
booth  (n) bˈuːð
boots  (v) bˈuːts
booty  (n) bˈuːtiː
Bootle  (n) bˈuːtl
booted  (v) bˈuːtɪd
bootee  (n) bˈuːtˈiː
booths  (n) bˈuːðz
bootees  (n) bˈuːtˈiːz
booting  (v) bˈuːtɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] boots, #4,415 [Add to Longdo]
靴子[xuē zi, ㄒㄩㄝ ㄗ˙, ] boots, #11,116 [Add to Longdo]
赃款[zāng kuǎn, ㄗㄤ ㄎㄨㄢˇ, / ] booty; stolen goods, #17,298 [Add to Longdo]
赃物[zāng wù, ㄗㄤ ㄨˋ, / ] booty; stolen property, #21,786 [Add to Longdo]
[zāng, ㄗㄤ, / ] booty; spoils, #27,819 [Add to Longdo]
摊子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, / ] booth, #28,649 [Add to Longdo]
牧夫座[mù fū zuò, ㄇㄨˋ ㄈㄨ ㄗㄨㄛˋ, / ] Boötes (constellation), #224,012 [Add to Longdo]
引导扇区[yǐn dǎo shàn qū, ㄧㄣˇ ㄉㄠˇ ㄕㄢˋ ㄑㄩ, / ] boot sector [Add to Longdo]
长靴[cháng xuē, ㄔㄤˊ ㄒㄩㄝ, / ] boot [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Boot {n}; Kahn {m} | Boote {pl}; Kähne {pl}boat | boats [Add to Longdo]
Bootfahrt {f}boating [Add to Longdo]
Bootsanleger {m}levy [Am.] [Add to Longdo]
Bootsbau {m}boat building industry [Add to Longdo]
Bootsfahrer {m}; Bootsfahrerin {f}boater [Add to Longdo]
Bootsfahrt {f}boat trip [Add to Longdo]
Bootsführer {m}boatman [Add to Longdo]
Bootsgrab {n}boat grave [Add to Longdo]
Bootshaken {m}boat hoak [Add to Longdo]
Bootshaus {n}boat house; boathouse [Add to Longdo]
Bootsmann {m} | Bootsmänner {pl}boatswain | boatswains [Add to Longdo]
Bootsstange {f}quant [Add to Longdo]
Kofferraum {m} | Kofferräume {pl}boot [Br.]; trunk [Am.] | boots; trunks [Am.] [Add to Longdo]
Sandhase {m}boot neck [Add to Longdo]
Schnürsenkel {m} | Schnürsenkel {pl}boot lace; bootlace | bootlaces [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
アルクトゥルス;アルクトゥールス[, arukutourusu ; arukutou-rusu] (n) Arcturus (star in the constellation Bootes) [Add to Longdo]
アンクルブーツ[, ankurubu-tsu] (n) ankle boots [Add to Longdo]
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
ウォームブート[, uo-mubu-to] (n) {comp} warm boot [Add to Longdo]
カウボーイブーツ[, kaubo-ibu-tsu] (n) cowboy boots [Add to Longdo]
キンキーブーツ[, kinki-bu-tsu] (n) kinky boots; (P) [Add to Longdo]
クリーンブート[, kuri-nbu-to] (n) {comp} clean boot [Add to Longdo]
コールドブート[, ko-rudobu-to] (n) {comp} cold booting [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
コールドブート[こーるどぶーと, ko-rudobu-to] cold booting [Add to Longdo]
ブート[ぶーと, bu-to] boot (vs), bootload [Add to Longdo]
ブートストラップ[ぶーとすとらっぷ, bu-tosutorappu] bootstrap (vs) [Add to Longdo]
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program [Add to Longdo]
ブートファイル[ぶーとふぁいる, bu-tofairu] boot file [Add to Longdo]
ブートプログラム[ぶーとぷろぐらむ, bu-topuroguramu] boot(strap) program [Add to Longdo]
ブートレコード[ぶーとれこーど, bu-toreko-do] boot record (BR) [Add to Longdo]
ブート可能ディスケット[ブートかのうディスケット, bu-to kanou deisuketto] bootable diskette [Add to Longdo]
ブート時に[ブートときに, bu-to tokini] at boot time [Add to Longdo]
ブート不可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] nonbootable diskette [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
艇庫[ていこ, teiko] Bootshaus [Add to Longdo]
艇身[ていしん, teishin] Bootslaenge [Add to Longdo]
貸しボート[かしボート, kashi bo-to] Bootsverleih (woertl. [Add to Longdo]
Time: 0.0058 seconds, cache age: 153.869 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม