Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ blast แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
101 ผลลัพธ์ สำหรับ blast  B L AE1 S T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -blast-, *blast*

Longdo Approved EN-TH
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
blast[VT] ระเบิด, Syn. explode
blast[N] การระเบิด, Syn. burst, detonation, explosion
blasted[ADJ] ใช้กล่าวเมื่อไม่พอใจบางสิ่ง
blasted[ADV] ใช้กล่าวเมื่อไม่พอใจบางสิ่ง
blast off[PHRV] ทำให้พัง, See also: ทำให้กระจุยกระจาย, ทำลาย
Hope Dictionary
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
blasted(บลาสฺ'ทิด) adj. เหี่ยว,ถูกทำลาย,เฮงซวย,ถูกสาปแช่ง,วายร้าย, Syn. destroyed
monoblastic(มอนนะแบลส'ทิค) adj. ซึ่งมีหนึ่งชั้น
parablast(พา'ราบลาสทฺ) n. ไข่แดงของไข่
sandblastn. เครื่องพ่นทราย,ลำทรายที่พ่นออกมา. vt. พ่นทราย,เป่าทราย, See also: sandblaster n.
Nontri Dictionary
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
blast(vt) ทำลาย,ระเบิด,ทำให้เกิดเสียงดัง
BLAST blast furnace(n) เตาหลอมเหล็ก
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blast diseaseโรคไหม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
blastocyteเซลล์วัยอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blastoporphyritic-เนื้อดอกเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blastopsammitic-เนื้อหินทรายแปร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blastosporeบลาสโทสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Blast Cellsเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน,เซลล์ของบลาสต์,เซลล์อ่อน [การแพทย์]
blast diseaseโรคใบไหม้, โรคของพืชที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง ระยะแรกใบจะมีจุดสีน้ำตาลเกิดขึ้น ต่อมาจุดจะขยายกว้างออกไป ทำให้ใบแห้งและต้นพืชจะตายในที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blast Formationเซลล์อ่อนเกิดขึ้น [การแพทย์]
Blast injuriesบาดเจ็บจากระเบิด [TU Subject Heading]
Blast Injuriesบาดเจ็บจากการระเบิด,บาดเจ็บจากระเบิด [การแพทย์]
Blast Transformationการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นเซลล์บล๊าส,เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ตัวอ่อน [การแพทย์]
Blast waveคลื่นแรงผลักดันฉับพลัน, คลื่นกระแทกที่แพร่ไปในอากาศ หรือ คลื่นที่มีความดันเพิ่มขึ้นซึ่งกำหนดได้แน่ชัด กระจายผ่านตัวกลางที่แวดล้อมอยู่ออกไปอย่างรวดเร็วจากศูนย์กลางของระเบิด หรือปรากฏการณ์ของแรงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [นิวเคลียร์]
Blastemasเนื้อเยื่อต้นตอ [การแพทย์]
Blastic Transformationเม็ดเลือดขาวสูง [การแพทย์]
Blastingการระเบิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
A blast of wind to fan my hate! การระเบิดของลม แฟนเกลียดชังของฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-He could blast whoever is in the car. - เขาสามารถระเบิดใครก็ตามที่อยู่ในรถ The Godfather (1972)
Blast him ! Burn it, for God's sake! The Thing (1982)
The spick's been bit, Captain. We gotta blast him. ไอ้เหี้ยนั่นโดนกัด ผู้กอง เราต้องกำจัดมัน Day of the Dead (1985)
We gotta blast him, Captain. เราต้องยิงมันทิ้งนะ ผู้กอง Day of the Dead (1985)
Yes, meet a blast from your past Whose lies were too good to last ใช่แล้ว พบกับสิ่งที่น่าตกใจ จากอดีตของเจ้า พวกที่โกหกไว้ซะคำโต Aladdin (1992)
Paranoid Phil. Now there's a blast from the past. ฟิลช่างหวาดวิตก ตอนนี้ กลับมาแล้วสินะ Basic Instinct (1992)
You want me to blast the music and go through the lights? เธออยากให้ฉันเปิดเพลงดัง ๆ แล้วฝ่าไฟแดงไปเลยมั้ย Léon: The Professional (1994)
If this thing blows, and if she does a Mount St. Helens, the blast will get here within a minute. ถ้าพัดสิ่งนี้ และถ้าเธอไม่ เมาท์เซนต์เฮเลนส์ ระเบิดจะได้รับที่นี่ ภายในหนึ่งนาที Dante's Peak (1997)
Or when a blast of debris that used to be your personal effects... ..blows out of your windows and sails flaming into the night. สะสมในคอนโดทีละน้อย --อย่างช้าๆ ห้อง1700ตารางฟุต เพดานสูง Fight Club (1999)
Still no official figures for the bomb blast in the metro an hour ago. ขณะนี้ยังหาต้นตอของระเบิดไม่พบ ชั่วโมงที่แล้ว Pola X (1999)
I began my search,With a blast of water, We are now steering our ship. One Piece: Wan pîsu (1999)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blastA blast of wind swelled the sails.
blastA lot of people were killed by blast.
blastAn icy blast of wind cut me to the bone.
blastA series of blasts reduced the laboratory to ruins.
blastCold blasts from the broken window chilled us.
blastHis ambition was blasted by these repeated failures.
blastThe blast-off took place on schedule.
blastThe crop was blasted by the severe winter.
blastThe rocket blasted out of the atmosphere.
blastThe rock has been blasted to make a new course for the stream.
blastWe saw laborers blasting rocks.
blastYou have to blast your way out.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พ่นลม[V] blast, Syn. เป่าลม, Example: คนทรงเจ้าพ่นลมเพียง 2-3 ครั้งเขาก็ดิ้นอย่างบ้าคลั่ง, Thai definition: เป่าลมออกจากปากด้วยแรงดันจากปอด
เป่า[V] blow, See also: blast, Syn. พ่น, พัด, Ant. สูด, Example: คุณนายพนมมือน้อมหัวเข้าหาเจ้าพ่อให้เป่าขม่อม, Thai definition: พ่นลมออกมาทางปาก, อาการที่ลมพุ่งเข้ามาหรือออกไปเช่นนั้น
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บลาสโตซิสต์[n.] (blāstōsist = blāstōsis) EN: blastocyst   
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow   FR: explosion [f] ; déflagration [f]
เป่า[v.] (pao) EN: blow ; blast   FR: souffler
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast   FR: exploser ; éclater
เตาหลอม[n. exp.] (tao løm) EN: blast furnace   
CMU Pronouncing Dictionary
BLAST   B L AE1 S T
BLASTS   B L AE1 S T S
BLASTED   B L AE1 S T AH0 D
BLASTED   B L AE1 S T IH0 D
BLASTER   B L AE1 S T ER0
BLASTING   B L AE1 S T IH0 NG
BLASTOFF   B L AE1 S T AO2 F
BLASTOMA   B L AE2 S T OW1 M AH0
BLASTDOWN   B L AE1 S T D AW2 N
BLASTODERM   B L AE1 S T AH0 D ER0 M
Oxford Advanced Learners Dictionary
blast  (v) blˈaːst
blasts  (v) blˈaːsts
blasted  (v) blˈaːstɪd
blasting  (v) blˈaːstɪŋ
blast-off  (n) blˈaːst-ɒf
blast-offs  (n) blˈaːst-ɒfs
blast-furnace  (n) blˈaːst-fɜːʳnɪs
blast-furnaces  (n) blˈaːst-fɜːʳnɪsɪz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
冲击波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, / ] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions, #25,621 [Add to Longdo]
沖擊波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, ] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions; also written 衝擊波|冲击波 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Blasrohr {n} [techn.]blast pipe [Add to Longdo]
Bö {f}; Böe {f} | Böen {pl}blast | blasts [Add to Longdo]
Düse {f}blast pipe [Add to Longdo]
Hochofen {m}blast furnace [Add to Longdo]
Hochofenmöllerung {f}blast furnace burdening [Add to Longdo]
Hornsignal {n}blast on a horn [Add to Longdo]
Trompetenstoß {m}blast on a trumpet [Add to Longdo]
Windstoß {m} | Windstöße {pl}blast (of wind) | blasts [Add to Longdo]
Verdammt!Blast it! [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ゴルノアルタイ自治州[ゴルノアルタイじちしゅう, gorunoarutai jichishuu] (n) Gorno-Altayskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Altayskaya Autonomous Region; Gorno-Altayskaya AO [Add to Longdo]
ゴルノバダフシャン自治州[ゴルノバダフシャンじちしゅう, gorunobadafushan jichishuu] (n) Gorno-Badakhshanskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Badakhshanskaya Autonomous Region; Gorno-Badakhshanskaya AO [Add to Longdo]
サウンドブラスタ[, saundoburasuta] (n) {comp} Sound Blaster [Add to Longdo]
サンドブラスト[, sandoburasuto] (n) sandblast [Add to Longdo]
ビンブラスチン[, binburasuchin] (n) vinblastine [Add to Longdo]
一吹き;ひと吹き[ひとふき, hitofuki] (n) blast; puff; whiff; gust [Add to Longdo]
稲熱病;いもち病[いもちびょう;とうねつびょう(稲熱病), imochibyou ; tounetsubyou ( ine netsubyou )] (n) rice blight; rice blast [Add to Longdo]
割球[かっきゅう, kakkyuu] (n) blastomere [Add to Longdo]
割腔[かっこう, kakkou] (n) blastocoel; blastocoele; segmentation cavity [Add to Longdo]
苦竹[にがたけ;くちく, nigatake ; kuchiku] (n) (1) (See 真竹) Japanese timber bamboo (Phyllostachys bambsoides); giant timber bamboo; madake; (2) (にがたけ only) (See 女竹) Simon bamboo (Pleioblastus simonii) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
サウンドブラスタ[さうんどぶらすた, saundoburasuta] Sound Blaster [Add to Longdo]
Time: 0.0102 seconds, cache age: 23.842 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม