Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ beautiful แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


87 ผลลัพธ์ สำหรับ beautiful  B Y UW1 T AH0 F AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -beautiful-, *beautiful*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
beautiful(adj) สวยงาม, See also: งาม, งดงาม, สดสวย, Syn. gorgeous, Ant. ugly
beautiful(adj) ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent
beautifully(adv) อย่างสวยงาม, Syn. gorgeously, Ant. uglily
beautifully(adv) อย่างดี, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. excellently
beautiful people(n) คนสังคมชั้นสูง, See also: พวกคนร่ำรวย, พวกไฮโซ, Syn. beau monde

Hope Dictionary
beautiful(บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม, ดี, เลิศ, Syn. pretty, Ant. ugly

Nontri Dictionary
beautiful(adj) สวยงาม, งาม, สวย, ดี, เลิศ

Longdo Unapproved EN-TH
beautiful(n) สวย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A beautiful soul. จิตวิญญานที่สวยงาม The Great Dictator (1940)
Beautiful blond Aryans. คนอารยันมีผมบอร์นที่สวย The Great Dictator (1940)
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way. ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง The Great Dictator (1940)
It was a beautiful night. มันเป็นคืนที่สวยงาม Pinocchio (1940)
I was in a shop once, and I saw a postcard with a beautiful house on it, right by the sea. ฉันเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งแล้วเห็นโปสการ์ด เป็นภาพบ้านสวยหลังหนึ่งอยู่ริมทะเล Rebecca (1940)
Before she married, she was the beautiful Rebecca Hildreth, you know. ก่อนที่จะเเต่งงาน หล่อนคือรีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง Rebecca (1940)
She was the beautiful Rebecca Hildreth, you know. หล่อนคือ รีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง Rebecca (1940)
She was the beautiful Rebecca Hildreth, you know. หล่อนคือ รีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง Rebecca (1940)
She was the beautiful Rebecca Hildreth, you know. หล่อนคือ รีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง Rebecca (1940)
It's the most beautiful room in the house, the only one that looks down across the lawns to the sea. และเป็นห้องเดียวที่มองลงไปเห็นทะเล Rebecca (1940)
I suppose she was the most beautiful creature I ever saw. ผมว่าหล่อนเป็นสิ่งที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา Rebecca (1940)
Yes, I remember her quite well. She was a very beautiful woman. ครับ ผมจําได้ดีทีเดียว หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยมาก Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beautifulA beautiful girl sat next to me.
beautifulA beautiful lake lay just beyond the forest.
beautifulA beautiful object like that never loses its value.
beautifulA beautiful rainbow is spanning the sky.
beautifulA beautiful salesgirl waited on me in the shop.
beautifulA beautiful valley lies behind the hill.
beautifulA beautiful woman was seated one row in front of me.
beautifulAll the villages were beautiful.
beautifulAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
beautifulA rainbow is one of the most beautiful phenomena of nature.
beautifulAre there any beautiful parks in Japan?
beautifulA snow-clad Mt. Fuji is fabulously beautiful.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นงเยาว์(n) beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงงามวัยน้อย
ละออ(v) beautiful, See also: fine, graceful, Syn. งาม, Ant. หยาบ
สวยงาม(adj) beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
สาวงาม(n) beautiful woman, See also: pretty woman, fair woman, lovely woman, handsome woman, attractive woman, Syn. สาวสวย, Example: พิธีกรเชิญสาวงามคนหนึ่งขึ้นไปร้องเพลงบนเวที, Count Unit: คน
อร่าม(adj) glittering, See also: beautiful, shiny, glowing, illuminated, Syn. สวยงาม, แพรวพราว, งาม, Example: ลายดอกไม้สักฉลุที่ประดับเป็นจังหวะรอบศาลางามอร่ามราวกับศาลาแห่งนี้ประดับด้วยดอกไม้สีทอง
ทรามเชย(n) beautiful woman, See also: beautiful girl, Syn. ทรามชม, ทรามสงวน, ทรามสวาท, Thai Definition: หญิงงามน่ารัก, นางงามผู้เป็นที่รัก
พริ้ง(adj) beautiful, See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful, Syn. สวยพริ้ง, งามพริ้ง, เพริศพริ้ง, Ant. ขี้เหร่, Example: พอเธอแต่งชุดเจ้าสาวแล้วก็สวยพริ้งราวกับเทพธิดา, Thai Definition: สวยงามมาก
พริ้ม(adv) sweetly, See also: beautifully, gracefully, prettily, elegantly, Example: พอเธอลงจากเตียงก็เดินไปหอมแก้มลูกที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ในเปลทันที, Thai Definition: งามแจ่มใส
พิราม(adj) beautiful, Syn. งาม, สวยงาม, งดงาม
เพราพริ้ง(adj) beautiful, Syn. สวยงาม, เพราเพริศ, พริ้งเพรา, Ant. น่าเกลียด, ไม่สวย, Example: ข้าพอใจในหน้าตาอันเพราพริ้งและทรวดทรงที่ดูหมดจดของเจ้ายิ่งนัก, Thai Definition: ที่สวยงามน่าดูเป็นที่ชอบพอแก่ผู้พบเห็น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อรรถรส[attharot] (n) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording
เบญจกัลยาณี[benjakanlayānī] (n) EN: the five attributes of a beautiful woman
ไฉไล[chailai] (adj) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful  FR: beau
เช้งวับ[chēngwap] (adv) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly
โฉมฉาย[chōmchāi] (n) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl
โฉมเฉลา[chōmchalāo] (n) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl
โฉมงาม[chōmngām] (n) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl
โฉมตรู[chōmtrū] (n) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl
เอมอร[ēm-øn] (adj) EN: sweet and beautiful
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant

CMU Pronouncing Dictionary
BEAUTIFUL B Y UW1 T AH0 F AH0 L
BEAUTIFULLY B Y UW1 T AH0 F L IY0
BEAUTIFULLEST B Y UW1 T AH0 F AH0 L AH0 S T
BEAUTIFULLEST B Y UW1 T AH0 F L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary
beautiful (j) bjˈuːtɪfəl (b y uu1 t i f @ l)
beautifully (a) bjˈuːtəfəliː (b y uu1 t @ f @ l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
美丽[měi lì, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ, / ] beautiful, #1,377 [Add to Longdo]
美女[měi nǚ, ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, ] beautiful woman, #2,085 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] beautiful, #2,951 [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] beautiful sound; appeal; charm; vowel; rhyme; in Chinese phonetics, the medial and final sound of a syllable (i.e. excluding the initial consonant), #7,600 [Add to Longdo]
美妙[měi miào, ㄇㄟˇ ㄇㄧㄠˋ, ] beautiful; wonderful; splendid, #8,534 [Add to Longdo]
美景[měi jǐng, ㄇㄟˇ ㄐㄧㄥˇ, ] beautiful scenery, #10,522 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] beautiful; graceful, #12,083 [Add to Longdo]
佳人[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] beautiful woman, #14,974 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] beautiful, #17,284 [Add to Longdo]
锦绣[jǐn xiù, ㄐㄧㄣˇ ㄒㄧㄡˋ, / ] beautiful, #20,091 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
schön { adj } | schöner | am schönstenbeautiful | more beautiful | most beautiful [Add to Longdo]
Schmuckkolibri { m } [ ornith. ]Beautiful Hummingbird [Add to Longdo]
Schmuckstachelschwanz { m } [ ornith. ]Beautiful Treerunner [Add to Longdo]
Blaukopftimalie { f } [ ornith. ]Beautiful Sibia [Add to Longdo]
Schmuckkleiber { m } [ ornith. ]Beautiful Nuthatch [Add to Longdo]
Elfennektarvogel { m } [ ornith. ]Beautiful Sunbird [Add to Longdo]
Schmuckgimpel { m } [ ornith. ]Beautiful Rosefinch [Add to Longdo]
Feuerschwanzamadine { f } [ ornith. ]Beautiful Firetail Finch [Add to Longdo]
Schmuckhäher { m } [ ornith. ]Beautiful Jay [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t, adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
ぱっちり[pacchiri] (adv, n, vs) (of eyes) big and beautiful, or open wide [Add to Longdo]
ギャルゲ;ギャルゲー[gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) { comp } computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
シャン(P);シヤン(ik)[shan (P); shiyan (ik)] (adj-na, n) beautiful (ger [Add to Longdo]
ビューティフル[byu-teifuru] (adj-na) beautiful; (P) [Add to Longdo]
娃鬟[あいかん, aikan] (n) (arch) beautiful woman [Add to Longdo]
綾を成して[あやをなして, ayawonashite] (exp) in beautiful patterns [Add to Longdo]
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman [Add to Longdo]
雨奇晴好[うきせいこう, ukiseikou] (n) scenery being beautiful in both rainy and sunny weather [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1321 seconds, cache age: 13.635 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม