Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ beat upon แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ beat upon  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -beat upon-, *beat upon*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
beat upon[PHRV] ทุบ (เช่น ประตู), Syn. beat on
Time: 0.0172 seconds, cache age: 176.063 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม