Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ be poor แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
29 ผลลัพธ์ สำหรับ be poor  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -be poor-, *be poor*

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
To be poor anyone can manage. เพื่อเป็นคนจนที่บริหารจัดการกับทุกคนได้ Abiquiu (2010)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be poorHe does not know what it is to be poor.
be poorHe doesn't know what it is to be poor.
be poorHe know quite well what it is like to be poor.
be poorHis boyhood experiences taught him what it was like to be poor.
be poorHis house argues him to be poor.
be poorI would rather be poor than be rich by taking advantage of others.
be poorI would rather be poor than make money by dishonest means.
be poorThey make themselves out to be poorer than they really are.
be poorThey may be poor, but rich in spirit.
be poorYou don't know what it is to be poor.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ห่วยแตก[V] stink, See also: be poor, be bad, Syn. ห่วย, เฮงซวย, Ant. ดี, ดีมาก, Example: ผลงานชิ้นนี้ห่วยแตกที่สุด ไม่รู้ว่าผ่านมาได้อย่างไร, Thai definition: แย่มาก, เลวที่สุด, Notes: (ปาก)
ไม่ดี[V] be bad, See also: be poor, terrible, Syn. ไม่เข้าที, แย่, Example: เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้จะลงทุนอะไรต้องคิดหนักหน่อย, Thai definition: ขาดคุณสมบัติที่ดี, ไม่เป็นไปในทางที่ต้องการหรือไม่น่าพอใจ
ลำเค็ญ[V] suffer severe hardships, See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute, Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ, Ant. สุขสบาย, Example: ในวัยเด็กเขาต้องลำเค็ญมาก บางครั้งต้องอดมื้อกินมื้อ
อับจน[V] be impoverished, See also: be poor, Syn. ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ, ยากจน, Ant. มั่งมี, อยู่ดีกินดี, Example: ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องมาอับจนแบบนี้ แม้แต่ข้าวจะกินแต่ละมื้อยังแทบไม่มี
น่าเวทนา[V] be pathetic, See also: be poor, be pitiable, be distressing, be sad, Syn. น่าสงสาร, น่าเศร้า, น่าอนาถ, น่าสังเวช, Example: ภาพเด็กที่ถูกพ่อแม่บังคับให้ขอทานเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็น
ยากจน[V] be poor, See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent, Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: แม้ชาวชนบทบางคนจะยากจนก็ยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อ โดยเฉพาะการตักบาตรทำบุญทำทานแก่ศาสนา
ยากไร้[V] be poor, See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent, Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: เธอคอยให้กำลังใจในยามที่ต้องประสบความไม่แน่นอน ยากไร้ หรือผิดหวังในชีวิต
จน[V] be poor, See also: be impoverished, be poverty-stricken, Syn. อัตคัด, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, มีไม่สู้จะพอกินพอใช้, ขัดสน, ยากจน, ยากแค้น, อดอยาก, Ant. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์, Example: ครอบครัวนี้จนมากไม่มีแม้แต่ที่จะซุกหัวนอน
อัตคัด[V] be poor, See also: be destitute, be indigent, be necessitous, Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน, Example: ผู้อพยพให้เหตุผลหนึ่งของการอพยพว่า อยู่ในที่เดิมไม่สบาย เพราะอัตคัดขาดแคลน และเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ยากแค้น[V] be impoverish, See also: be poor, be indigent, be impecunious, be destitute, be needy, be penniless, Syn. อัตคัด, ขัดสน, ยากจน, Example: แม้บ้านผมออกจะดูทรุดโทรมแต่เราก็ไม่ได้ยากจนยากแค้นอะไรนัก
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
กระเป๋าแห้ง[v.] (krapao haeng) EN: be penniless ; be short of money ; be poor ; be impecunious   FR: être à court d'argent ; être sans le sou (fam.)
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākkhaēn) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble   FR: être touché par la pauvreté
ไส้แห้ง[v.] (saihaēng) EN: impoverish ; pauperize ; be poor   
ยากจน[v.] (yākjon) EN: be poor ; be impoverished ; be needy ; be poverty-stricken ; be destitute ; be indigent   FR: être pauvre ; être indigent
EDICT JP-EN Dictionary
筆不精;筆無精[ふでぶしょう, fudebushou] (adj-na,n) poor correspondent; apparent disdain of (or trouble with) writing; someone who appears to dislike (or be poor at) writing [Add to Longdo]
貧する[ひんする, hinsuru] (vs-s) to become poor; to be poor [Add to Longdo]
Time: 0.0175 seconds, cache age: 55.04 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม