Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ be better แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


31 ผลลัพธ์ สำหรับ be better  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -be better-, *be better*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
be better off(phrv) ควรจะเลือก
be better off without(phrv) (สถานภาพหรือตำแหน่ง) แย่ลงกับ (การกระทำบางสิ่ง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'd be better off with someone who's never flown before. คนที่ไม่เคยบินมาก่อน ยังจะมีประโยชน์ซะกว่า Airplane! (1980)
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I. อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม Gandhi (1982)
Nothing could ever be better than being here with you. ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า การที่ได้อยู่ที่นี่กับคุณ Mannequin (1987)
Wednesday would be better than Thursday. ฉันจะคิดถึงคุณ Big (1988)
Huh? That'd be better than mice. ดีกว่าหนูอีก Of Mice and Men (1992)
Dear God, just let them be better than yesterday. พระเจ้า ขอให้พวกเขา ทำดีกว่าเมื่อวานเถอะ Cool Runnings (1993)
to be better than anyone else. ที่จะต้องเป็นคนที่ดีกว่าคนอื่นๆ The Joy Luck Club (1993)
I'm sure this will be better than those rags, Lisiek. นี่คงดีกว่าใช้ผ้าขี้ริ้ว... Schindler's List (1993)
We thought it would... be better if you weren't here. เราคิดว่ามันจะ ... จะดีกว่าถ้าคุณไม่ได้ที่นี่ The Birdcage (1996)
It'll be better without an uncle. มันจะดีกว่าโดยไม่ต้องลุง The Birdcage (1996)
Instead of working the still this morning, you'd be better off searching out your own place, before the snow comes. น่าจะลองออกไปหาดูนะ ก่อนที่หิมะจะมา The Education of Little Tree (1997)
Hey, you know you'd be better shoving that cigarette up your ass. - It'd probably be healthier for you. นี่การสูบบุหรี่มากๆ มันจะไม่ดีต่อสุขภาพนะ Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be betterAnybody would be better than nobody.
be betterAvoid heavy labor It will be better in two weeks.
be betterBe better than one's word.
be betterFrom my point of view it would be better to wait a little longer.
be betterI thought she'd be useful, but as it is, we'd be better off without her.
be betterIt might be better to address her as Doctor.
be betterIt will be better for you to keep away from such a man.
be betterIt would be better for both of us not to see each other anymore.
be betterIt would be better for you not to ask him for advice.
be betterIt would be better for you to read more books.
be betterIt would be better for you to speak to him.
be betterIt would be better for you to stay in bed today.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ดีกว่า(v) be better, Example: ผลงานของเขาดีกว่าผลงานของนักเขียนรุ่นเดียวกันมาก, Thai Definition: เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เงยหน้าอ้าปาก[ngoēi nā ā pāk] (v, exp) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up  FR: ne pas avoir de soucis d'argent

EDICT JP-EN Dictionary
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P) [Add to Longdo]
何にも勝る[なににもまさる, naninimomasaru] (exp, adj-f) (1) surpassing everything; better than anything; (exp, v5r) (2) (obsc) to be better than anything [Add to Longdo]
無くもがな[なくもがな, nakumogana] (exp, adj-no) (See なくてもよい) can be dispensed with; be better without; useless [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1105 seconds, cache age: 11.141 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม