Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ banishes แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


59 ผลลัพธ์ สำหรับ banishes  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -banishes-, *banishes*, banishe

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *banishes*
Oxford Advanced Learners Dictionary
banishes (v) bˈænɪʃɪz (b a1 n i sh i z)
banish (v) bˈænɪʃ (b a1 n i sh)
banished (v) bˈænɪʃt (b a1 n i sh t)
banishing (v) bˈænɪʃɪŋ (b a1 n i sh i ng)
banishment (n) bˈænɪʃmənt (b a1 n i sh m @ n t)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
banish(vt) เนรเทศ, Syn. ostracize, Ant. admit, desegregate
banishment(n) การเนรเทศ, Syn. seclusion
banish from(phrv) เนรเทศ, See also: ขับไล่ไปจาก
banish from one's mind(phrv) หยุดคิดเกี่ยวกับ, See also: ทำให้เลิกนึกถึง

Hope Dictionary
banish(แบน'นิช) vt. เนรเทศ,ขับ,ไล่ไป, See also: banishment n. ดูbanish banisher n. ดูbanish, Syn. exile, Ant. retain

Nontri Dictionary
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
banishment(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
banishmentการขับออกจากประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
banishmentการขับออกจากประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banishHer calm words banished our fears.
banishHe tried to banish his anxiety.
banishHe was banished from the kingdom.
banishHe was banished to an island for high treason.
banishHis story will banish your fears.
banishNapoleon was banished to Elba in 1814.
banishThe ruler was overthrown and banished from the country.
banishWe banished him from the country.
banishYou will banish him.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขับไล่ไสส่ง(v) drive out, See also: expel, banish, Syn. ขับไล่, ขับไส, ผลักไส, เสือกไสไล่ส่ง, Ant. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ, Example: พ่อจะขับไล่ไสส่งให้เขาไปอยู่ที่ไหนได้ เขาก็เป็นญาติเราคนหนึ่งเหมือนกัน, Thai Definition: บังคับให้ออกไปเพราะไม่พอใจให้อยู่
ปัพพาชนียกรรม(n) banishment, See also: ceremony of expelling a monk, exile, Syn. บัพพาชนียกรรม, Example: ปัพพาชนียกรรมเป็นหนึ่งในนิคหกรรม คือ การลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย, Thai Definition: กิจของสงฆ์ทำในการขับไล่ภิกษุ, การขับไล่ออกจากหมู่
เนรเทศ(v) exile, See also: banish, deport, expel, expatriate, Syn. ขับไล่, Example: ผู้นำคอมมิวนิสต์ถูกเนรเทศไปประเทศจีนหลังจากหมดอำนาจ, Thai Definition: บังคับให้ออกไปเสียจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของตน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ขับไล่ไสส่ง[khaplai sai song] (v, exp) EN: drive out ; expel ; banish
เนรเทศ[nērathēt] (v) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize  FR: bannir ; exiler ; déporter

CMU Pronouncing Dictionary
BANISH B AE1 N IH0 SH
BANISHED B AE1 N IH0 SH T
BANISHING B AE1 N IH0 SH IH0 NG
BANISHMENT B AE1 N IH0 SH M AH0 N T

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
驱逐[qū zhú, ㄑㄩ ㄓㄨˊ, / ] to expel; banishment, #16,327 [Add to Longdo]
流放[liú fàng, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄤˋ, ] banishment; exile, #32,527 [Add to Longdo]
放逐[fàng zhú, ㄈㄤˋ ㄓㄨˊ, ] banish, #35,739 [Add to Longdo]
充军[chōng jūn, ㄔㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] to banish (to an army post, as a punishment), #74,687 [Add to Longdo]
贬谪[biǎn zhé, ㄅㄧㄢˇ ㄓㄜˊ, / ] banish from the court; relegate, #94,603 [Add to Longdo]
置之脑后[zhì zhī nǎo hòu, ㄓˋ ㄓ ㄋㄠˇ ㄏㄡˋ, / ] to banish from one's thoughts; to ignore; to take no notice, #129,856 [Add to Longdo]
充发[chōng fā, ㄔㄨㄥ ㄈㄚ, / ] to banish to penal servitude [Add to Longdo]
诛流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, / ] to kill and banish [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Verbannung {f} | Verbannungen {pl}banishment | banishments [Add to Longdo]
verbannen; vertreiben | verbannend | verbannt | er/sie verbannt | ich/er/sie verbannte | er/sie hat/hatte verbanntto banish | banishing | banished | he/she banishes | I/he/she banished | he/she has/had banished [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
バニシングクリーム[banishingukuri-mu] (n) vanishing cream [Add to Longdo]
遠流[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
出禁[できん, dekin] (n) (col) (abbr) (See 出入り禁止・でいりきんし) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
出入り禁止[でいりきんし, deirikinshi] (n) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
所払い[ところばらい, tokorobarai] (n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment [Add to Longdo]
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P) [Add to Longdo]
追放[ついほう, tsuihou] (n,vs,adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P) [Add to Longdo]
島流し[しまながし, shimanagashi] (n,vs) exile; banishment [Add to Longdo]
配す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 配する) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) to marry off; (4) to exile; to banish [Add to Longdo]
配する[はいする, haisuru] (vs-s,vt) (1) (See 配る) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) (arch) to marry off; (4) (arch) to exile; to banish [Add to Longdo]
配流[はいる, hairu] (n,vs) exile; banishment [Add to Longdo]
流罪[るざい, ruzai] (n,vs) banishment; exile [Add to Longdo]
流竄[りゅうざん;るざん, ryuuzan ; ruzan] (n) (See 流罪,島流し) banishment; exile [Add to Longdo]
流謫[りゅうたく;るたく;りゅうてき, ryuutaku ; rutaku ; ryuuteki] (n) exile; deportation; banishment [Add to Longdo]
竄する[ざんする, zansuru] (vs-s) (1) to exile; to banish; (2) to revise the wording of a phrase [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1986 seconds, cache age: 55.457 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม