baga แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


40 ผลลัพธ์ สำหรับ baga  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -baga-, *baga*
Possible hiragana form: ばが

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
bagasse(n) ชานอ้อย, Syn. pulp
bagasse(n) กระดาษชานอ้อย
bagatelle(n) เกมคล้ายเกมบิลเลียด

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Bagasseชานอ้อย [TU Subject Heading]
Bagasseฝุ่นแห้งของชานอ้อย [การแพทย์]
Bagasse industryอุตสาหกรรมชานอ้อย [TU Subject Heading]
Bagassosisบากาสโสสิส, โรคชานอ้อย [การแพทย์]

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ชาน(n) bagasse, See also: trash, quid, dross, refuse, dregs, waste, Syn. ชานอ้อย, ชานหมาก, Example: เขาคายชานอ้อยทิ้งเรี่ยราด, Thai Definition: สิ่งที่เป็นกาก เป็นเดน
ชานอ้อย(n) bagasse, See also: trash, Syn. กากอ้อย, Example: คนที่กินอ้อยควรจะคายและทิ้งชานอ้อยให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง, Thai Definition: กากอ้อยที่เคี้ยวแล้วเป็นต้น
กระดาษชานอ้อย(n) bagasse, Example: ร้านนี้ขายกระดาษหลายชนิด มีกระดาษแก้ว กระดาษสา กระดาษไข กระดาษแข็ง รวมถึงกระดาษชานอ้อย, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: กระดาษที่ทำจากกากอ้อย
สิ่งเล็กสิ่งน้อย(n) thingamajig, See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack, Syn. สิ่งเล็กน้อย, เรื่องเล็กน้อย, Ant. สิ่งใหญ่โต, Example: นี่ถือเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่ผมให้คุณ, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ไม่สำคัญ
สิ่งเล็กสิ่งน้อย(n) thingamajig, See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack, Syn. สิ่งเล็กน้อย, เรื่องเล็กน้อย, Ant. สิ่งใหญ่โต, Example: นี่ถือเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่ผมให้คุณ, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ไม่สำคัญ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [ fpl ] ; déchet [ m ]
ชิง[ching] (v) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for  FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ฝ่าฟัน[fāfan] (v) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties  FR: se bagarrer ; lutter pour
หีบห่อเดินทาง[hīphø doēnthāng] (n, exp) EN: baggage ; luggage  FR: bagage [ m ]
หัวกะหล่ำ[hūa kalam] (n, exp) FR: chou-navet [ m ] ; rutabaga [ m ]
กากอ้อย[kāk øi] (n) EN: bagasse  FR: bagasse [ f ]
กระเป๋า[krapao] (n) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel  FR: sac [ m ] ; bagage [ m ] ; sacoche [ f ] ; bourse [ f ]
กระเป๋าเดินทาง[krapao doēnthāng] (n) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk  FR: valise [ f ] ; bagage [ m ] ; sac de voyage [ m ]
กระเป๋าถือ[krapaotheū] (n) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage  FR: sac à main [ m ] ; bagages à main [ mpl ]
รับกระเป๋า[rap krapao] (n, exp) EN: baggage claim ; baggage reclaim  FR: livraison des bagages [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
BAGAN B EY1 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
bagatelle (n) bˌægətˈɛl (b a2 g @ t e1 l)
bagatelles (n) bˌægətˈɛlz (b a2 g @ t e1 l z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
蒲甘[Pú gān, ㄆㄨˊ ㄍㄢ,  ] Bagan (Pagan), ancient capital of Myanmar (Burma) #142,819 [Add to Longdo]
蒲甘王朝[Pú gān wáng cháo, ㄆㄨˊ ㄍㄢ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ,    ] Bagan (Pagan) Dynasty of Myanmar (Burma), 1044-1287 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Bagatelle { f } | Bagatellen { pl }bagatelle | bagatelles [Add to Longdo]
Bagatelldelikt { n }petty crime [Add to Longdo]

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baga[ばか] (n) บ้า, ซื่อ, เซ่อ, โง่

EDICT JP-EN Dictionary
がばがば[gabagaba] (adj-no) (1) (on-mim) over-sized; (adv) (2) in large quantities [Add to Longdo]
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
スウェーデン蕪[スウェーデンかぶ, suue-den kabu] (n) swede; Swedish turnip; rutabaga [Add to Longdo]
バガス[bagasu] (n) bagasse [Add to Longdo]
バガボンド[bagabondo] (n) vagabond; (P) [Add to Longdo]
姥貝;雨波貝[うばがい;ウバガイ, ubagai ; ubagai] (n) (uk) (See ホッキ貝) Sakhalin surf clam (Pseudocardium sachalinense) [Add to Longdo]
蕎麦がき;蕎麦掻き;蕎麦掻(io)[そばがき, sobagaki] (n) buckwheat mash (buckwheat flour in hot water served with shoyu) [Add to Longdo]
蕎麦殻;そば殻[そばがら, sobagara] (n) buckwheat chaff [Add to Longdo]
巾が出る;幅が出る[はばがでる, habagaderu] (exp, v1) to become wider [Add to Longdo]
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4882 seconds, cache age: 34.587 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม