Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ axe แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


77 ผลลัพธ์ สำหรับ axe  AE1 K S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -axe-, *axe*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
axe(n) ขวาน, Syn. ax
axe(vt) ฟันหรือตัดด้วยขวาน, See also: สับด้วยขวาน, จามด้วยขวาน, Syn. ax
axe(sl) กีต้าร์
axe wound(sl) ช่องคลอด

Hope Dictionary
axe(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
axenic(เอเซน'นิค) adj. ไร้เชื้อโรค, ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน (germfree, uncontaminated)
axes(แอค' เซซ) พหูพจน์ของ axis หรือ axe
broadaxen. ขวานตัดไม้ซุง
flaxen(แฟลค'เซิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายป่าน,เกี่ยวกับสีเหลืองอ่อนของป่ายหรือปอ., Syn. flaxy
poleaxe(โพล'แอคซฺ) n. ขวานด้ามยาวที่ใช้เป็นอาวุธในยุคกลาง. vt. ฟันหรือฆ่าด้วยขวานดังกล่าว pl. poleaxes

Nontri Dictionary
axe(n) ขวาน
flaxen(adj) ทำด้วยฝ้าย,ทำด้วยผ้าลินิน
waxen(adj) ทำด้วยขี้ผึ้ง,เหมือนขี้ผึ้ง,ซีดเหมือนผีตาย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
axenicปลอดเชื้ออื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axes of coordinatesแกนพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axes of reference; reference axesแกนอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Axerolอะซีรอล [การแพทย์]
Axerophthalอะซีรอฟธอล, อะเซียรอฟธอล [การแพทย์]
Axerophthalmiaวิตะมินเอ [การแพทย์]
Axesขวาน [TU Subject Heading]
Axesแกน [การแพทย์]
Axes, Hard, Primitiveขวานกำปั้นแบบเริ่มแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They wear black robes and carry axes to chop the wood to burn us. พวกมันใส่เสื้อคลุมสีดำและ ถือขวานตัดไม้เอาไว้เผาพวกเรา. Hocus Pocus (1993)
Grab the axe off the wall. Over there. Go! เอาขวานที่กำแพงตรงนั้นมา เร็ว Léon: The Professional (1994)
I'll kill all you Axe Gangsters! ฉันจะฆ่าพวกแก๊งค์ขวานซิ่งของแกให้หมด! Kung Fu Hustle (2004)
THE AXE GANG แก๊งขวานซิ่ง Kung Fu Hustle (2004)
The most feared of them all is the Axe Gang. กลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดนั้นก็คือ แก๊งค์ขวานซิ่ง Kung Fu Hustle (2004)
He's boss of the Axe Gang. Don't you see the two axes? We're bad guys. เขาคือหัวหน้าแก๊งขวานโหด แกไม่เห็น /ขวานคู่ /เราคือมาเฟีย Kung Fu Hustle (2004)
You want to play tough? The Axe Gang boss is napping in there. พวกเจ้าอยากลองดีงั้นเหรอ หัวหน้าแก๊งค์นอนอยู่ข้างในนี้นะ Kung Fu Hustle (2004)
I'm with the Axe Gang! ข้าเป็นคนของแก๊งค์ขวานซิ่งนะ Kung Fu Hustle (2004)
Axe Gang, my ass! แก๊งค์ขวานซิ่งเหรอ! Kung Fu Hustle (2004)
Insulting the Axe Gang! We'll show them. มาดูถูกแก๊งค์ขวานซิ่งของเรา ต้องแสดงให้เห็นซะบ้าง Kung Fu Hustle (2004)
The Axe Gang extends its respect! แก๊งขวานซิ่ง ขอคารวะด้วยใจ Kung Fu Hustle (2004)
We're here to deal with the Axe Gang and only the Axe Gang. ที่มาวันนี้ก็เพื่อมาคิดบัญชีกับแก๊งซ์ขวาน ไม่เกี่ยวข้องกับหัวล้านนะ Kung Fu Hustle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
axeHe has had absolutely no part in the conspiracy; it was not he, but his brother, who had an axe to grind against the government.
axeHe's gonna get axed.
axeI get the feeling you still have an axe to grind. If you've got something to say come on out and say it.
axeShe always has some axe to grind.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขวาน(n) axe, See also: ax, hatchet, tomahawk, Example: มนุษย์ประดิษฐ์มีดหรือขวานขึ้นมาเพื่อช่วยผ่อนแรงในการตัดแยกวัตถุออกจากกัน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับตัด ฟัน ผ่า ถากไม้ ทำด้วยเหล็กมีสันหนาใหญ่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อากร[ākøn] (n) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue  FR: taxe [f]
อักษะ[aksa] (n) EN: axis ; core  FR: axe [m]
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
ชำระภาษี[chamra phāsī] (v, exp) EN: pay up one's taxes  FR: payer la taxe
ได้รับการยกเว้นภาษี[dāirap kān yokwen phāsī] (v, exp) FR: être exonéré de taxe
ดิวตี้ฟรี[diūtī-frī] (adj) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes  FR: hors taxes ; détaxé
ฝนขวาน[fon khwān] (v, exp) EN: grind an axe
ใจเย็นลง[jai yen long] (v, exp) EN: chill out  FR: se relaxer ; décompresser
จำเพาะ[jamphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be limited  FR: centrer ; axer
แกน[kaēn] (n) EN: axle ; axis ; spindle  FR: axe [m] ; pivot [m]

CMU Pronouncing Dictionary
AXE AE1 K S
AXED AE1 K S T
AXEL AE1 K S AH0 L
AXES AE1 K S IH2 Z
AXES AE1 K S IY2 Z
AXELRAD AE0 K S EH1 L R AH0 D
AXELROD AE1 K S AH0 L R AA2 D
AXELSEN AE0 K S EH1 L S AH0 N
AXELSON AE1 K S IH0 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
axe (v) ˈæks (a1 k s)
Axel (n) ˈæksəl (a1 k s @ l)
axed (v) ˈækst (a1 k s t)
axes (v) ˈæksɪz (a1 k s i z)
axes (n) ˈæksiːz (a1 k s ii z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
斧子[fǔ zi, ㄈㄨˇ ㄗ˙, ] axe; hatchet, #48,161 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] axe, #189,362 [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] axe, #451,420 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Beilklinge {f}axe blade [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
アクセル[akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P) [Add to Longdo]
アクセルジャンプ;アクセル・ジャンプ[akuserujanpu ; akuseru . janpu] (n) Axel jump (figure skating) [Add to Longdo]
アクセルパウルゼンジャンプ;アクセル・パウルゼン・ジャンプ[akuserupauruzenjanpu ; akuseru . pauruzen . janpu] (n) (obsc) (See アクセルジャンプ) Axel Paulsen jump (figure skating) [Add to Longdo]
アックス[akkusu] (n) axe [Add to Longdo]
カージナルテトラ;カージナル・テトラ[ka-jinarutetora ; ka-jinaru . tetora] (n) cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi) [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
サックスブルー[sakkusuburu-] (n) saxe blue [Add to Longdo]
トリプルアクセル[toripuruakuseru] (n) triple axel (figure skating) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3488 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม