attraction แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


58 ผลลัพธ์ สำหรับ attraction  AH0 T R AE1 K SH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -attraction-, *attraction*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
attraction(n) การดึงดูด

Hope Dictionary
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ, เสน่ห์, แรงดึงดูด, สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity, charm, enticement, Ant. repulsion, rejection

Nontri Dictionary
attraction(n) การดึงดูด, เสน่ห์, สิ่งจูงใจ, สิ่งล่อใจ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attractionการดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attractionการดึงดูด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Attraction Energyพลังงานดึงดูด [การแพทย์]
Attraction, Interionicการดึงดูดระหว่างอิออน [การแพทย์]
Attraction, Intermolecularการเกิดดึงดูดระหว่างโมเลกุล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By the time I was 10, the attraction that females had for me was becoming of some concern to my mother. ตอนผมอายุ 10 ขวบ ผมสนใจผู้หญิง ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่แม่ผมเป็นห่วง Don Juan DeMarco (1994)
Attraction doesn't enter into it. ความปิ๊งไม่ได้เข้าถึงตรงนี้ Rushmore (1998)
♪ find the attraction color my hair do what I dare ♪ - ตอนนี้คงคุยกันได้ง่ายขึ้น I Heart Huckabees (2004)
Girls are such a big attraction to you? ดูเหมือนผู้หญิงทั้งโลก จะชอบนายนะ No Regret (2006)
Loyalty attraction honesty. ความซื่อสัตย์ ความรัก ความจริงใจ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
IT'S A SEXUAL ATTRACTION TO MEN WHO COMMIT VIOLENT CRIMES. แต่ เหยื่อถูกข่มขืน The Angel Maker (2008)
Once that happens, the attraction center in the brain shuts wn. ถ้าคุณมีใครอยู่แล้ว ต่อมความรักในสมอง จะไม่ทำงาน 52 Pickup (2008)
And now I'm the crazy girl out of fatal attraction " who goes around stabbing surgeons." Again, very sorry about your hand. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
You're acting like the Fatal Attraction guy, here. นายกำลังทำตัวเหมือนจากในเรื่อง Fatal Attraction The Happening (2008)
Attraction is an emotion. Emotions are not based in science. การหลงเสน่ห์มันคืออารมณ์\ และอารมณ์ไม่ได้อิงอยู่กับวิทยาศาสตร์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Don't be surprised if you feel some attraction to him. อย่าตกใจไปล่ะ ถ้าเธอจะรู้สึกหลงเสน่ห์เขา I Will Rise Up (2009)
Under this tarp is the greatest tourist attraction ever built by humans. ภายใต้ผ้าใบนี้.. คือแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เท่าที่มนุษย์จะสามารถสร้างได้! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attractionAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
attractionBut it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.
attractionDetective stories hold a special attraction for me.
attractionDo you feel any attraction for this book?
attractionElectric illuminations add to the attraction at night.
attractionHis attraction lies in his character, not his looks.
attractionHis chief attraction lies in his character, not his books.
attractionI feel a strong attraction to the music of Beethoven.
attractionProf. K is going to be a major attraction at this event right? I can hardly wait.
attractionThe elephants are the chief attraction at the circus.
attractionThis kind of amusement has no attraction for me.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สิ่งดึงดูดใจ(n) attraction, See also: appeal
มนต์(n) charm, See also: attraction, allure, appeal, fascination, Syn. ความดึงดูด, ความหลงใหล, Example: อุปนิสัยที่โอบอ้อมอารีของคนเชียงใหม่กลายเป็นมนต์เสน่ห์เมืองเหนือที่เรียกนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศจำนวนมากให้มาท่องเที่ยว
แรงดึงดูดใจ(n) attraction, See also: attractiveness, Example: เสถียรภาพของกลุ่มขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดใจหรือความชอบพอระหว่างสมาชิกเป็นส่วนตัว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แห่งท่องเที่ยว[haeng thǿngthīo] (n, exp) EN: tourist attraction
แหล่งท่องเที่ยว[laeng thøngthīo] (n, exp) EN: tourist site ; tourist attraction ; tourism location  FR: lieu touristique [ m ] ; endroit touristique [ m ] ; site touristique [ m ] ; attraction touristique [ f ]
เสน่หา[sanēhā] (n) EN: love ; attraction
สถานที่เที่ยว[sathānthī thīo] (n, exp) EN: tourist attraction
สถานที่ท่องเที่ยว[sathānthī thǿngthīo] (n, exp) EN: tourist attraction  FR: attraction touristique [ f ] ; site touristique [ m ]
สวนสนุก[sūan sanuk] (n, exp) EN: amusement park  FR: parc d'attractions [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
ATTRACTION AH0 T R AE1 K SH AH0 N
ATTRACTIONS AH0 T R AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
attraction (n) ˈətrˈækʃən (@1 t r a1 k sh @ n)
attractions (n) ˈətrˈækʃənz (@1 t r a1 k sh @ n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ,  ] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force #41,341 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Anziehungskraft { f } | atomare Anziehungskraftattraction | nuclear attraction [Add to Longdo]
Anziehungspunkt { m }; Anziehung { f } | Anziehungspunkte { pl }; Anziehungen { pl }attraction | attractions [Add to Longdo]
Attraktion { f } | Attraktionen { pl }attraction | attractions [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
吸収[きゅうしゅう, kyuushuu] (n, vs) absorption; suction; attraction; (P) #3,197 [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] (n) charm; fascination; glamour; glamor; attraction; appeal; (P) #5,185 [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) #6,529 [Add to Longdo]
アトラクション[atorakushon] (n) attraction; (P) #10,212 [Add to Longdo]
誘致[ゆうち, yuuchi] (n, vs) attraction; lure; invitation; (P) #12,575 [Add to Longdo]
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
アトラク[atoraku] (n) (abbr) (See アトラクション) attraction [Add to Longdo]
エディプスコンプレックス[edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother [Add to Longdo]
ブス専[ブスせん, busu sen] (n) (sl) (See ビー専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
ロリータコンプレックス[rori-takonpurekkusu] (n) (See 小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1257 seconds, cache age: 5.48 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม