at the end แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
ฉันเพิ่งรู้ ฝรั่งไม่ใช้ “I just know that” I just know ไม่ได้แปลว่า เพิ่งรู้ แต่จะหมายถึง ฉันรู้แค่ว่า … เช่น I just know that my parents love me more than anyone else...
Earworm แปลว่าอะไร? [What a Word!] เคยเป็นมั้ย? หลายๆ ครั้งที่เรามักจะนึกถึงเพลงใดเพลงหนึ่ง ท่อนใดท่อนหนึ่งวนเวียนอยู่ในหัวไปมา ถึงแม้ว่าเพลงนั้นอาจจะไม่ใช่เพลงโปรดสักเท่าไหร่แต่เราดันจําและร้องได้ทันทีแม้ฟังเพียงไม่กี่ครั้ง ทำอะไรก็จะคิดถึงเพลงนั้นๆ วนไป ทํายังไงก็สลัดไม่ออก อาการแบบนี้เราเรียกว่า “Earworm” ระดับความยาก: 1 What on earth is an “earworm“? It sounds...
“ขับรถ” ฝรั่งไม่ใช้ “I drive a car.” เวลาเราได้ยินประโยค “I drive a car.” จะรู้สึกว่ามันไม่แปลก เพราะประโยคนี้ถ้าแปลตรงๆ ก็คือ ฉันขับรถ ก็ดูเหมือนจะถูกแล้ว แต่สงสัยกันมั้ยว่าทำไมฝรั่งถึงไม่ใช้กัน ก็เพราะว่า Drive เฉยๆ ด้วยตัวมันเองก็แปลว่า ขับรถ แล้วจึงไม่ต้องมีคำว่า a car ต่อท้าย...
The 2 Sides of “I don’t think so” [เรียนภาษาอังกฤษ in English] “I don’t think so” ไม่ได้แปลว่า “ฉันไม่แน่ใจ” เพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วสามารถใช้ได้สถานการณ์อื่นๆ จะใช้แบบไหนได้บ้างลองมาดูกันเลย ระดับความยาก: 2 We’ve all been in a situation when we’re...
Sandbagging แปลว่าอะไร? [What a Word!] Sandbagging ไม่ได้แปลว่า ถุงทรายที่เราใช้กั้นน้ำเวลาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นๆ อีกด้วยและสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ จะใช้แบบไหนได้บ้างลองมาดูกันเลย ระดับความยาก: 2 “Sandbagging” is something we know very well in Thailand. Every year...
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


55 ผลลัพธ์ สำหรับ at the end  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -at the end-, *at the end*, at the en

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
at the end of the day(idm) เมื่อหมดวัน
at the end of the day(idm) เมื่อไตร่ตรองทุกอย่างแล้ว (ใช้กล่าวก่อนเข้าสู่สิ่งสำคัญ), See also: เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว
at the end of one's tether(idm) มีความอดทนจำกัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the end of the World War Tomainia weakened. ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
And the blackmailer sometimes finds himself in jail at the end of it. และบางครั้งคนที่เเบล็คเมล์ก็ต้องไปลงเอยในคุก Rebecca (1940)
And at the end of the happy day he is slaughtered jolly with a knife. เขาจะฆ่าครึกครื้นด้วยมีด Help! (1965)
Listen the neck at the end of the rope is mine! ฟังนะ ไอ้คอที่อยู่ปลายเชือกน่ะ คอฉันนะโว้ย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Nobody misses when I'm at the end of the rope! ไม่มีใครพลาด ตอนฉันติดอยู่ปลายเชือกเลยนะโว้ย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand. ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ How I Won the War (1967)
And you must pass an exam at the end of each year. เธอจะต้องสอบผ่าน ตอนสิ้นปีของแต่ละปี. Suspiria (1977)
Are waiting at the end of my ride กำลังรอให้ถึงตอนท้ายของการขี่ The Blues Brothers (1980)
I forgot how the story goes but at the end the Serbian was the smartest and outwitted them all. ฉันลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร แต่ในตอนท้ายเซอร์เบียเป็นคนฉลาด และ outwitted พวกเขาทั้งหมด Idemo dalje (1982)
Quidacioluo's is at the end of that little road that goes by the junkyard. ควิดาเซียโล อยู่สุดถนนเล็กๆ นั่น อยู่ใกล้ๆ ลานขยะ Stand by Me (1986)
At the end of winter, all of them will leave และจบลงด้วยฤดูหนาว ทุกอย่างจะกลับมา 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Besides, I'm going on vacation at the end of the week. นอกจากว่า ผมจะไปทำตอนปลายอาทิตย์เลย Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at the endAt the end of a working day everybody is in a hurry to get home.
at the endAt the end of every day his back was tired and his legs hurt.
at the endAt the end of March we'll marry.
at the endAt the end of the class the teacher said, "That's enough for today."
at the endAt the end of the speech she repeated the word.
at the endAutomobile sales suffered a setback at the end of the financial year.
at the endBrian was grateful when Chris delivered the money at the end of the week.
at the endCome to my house at the end this month.
at the endCome to my office at the end of this month.
at the endEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.
at the endHave more month left over at the end of the money.
at the endHe left Japan at the end of the year.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตอนท้าย(n) end, See also: at the end, towards the end, extreme, Syn. ส่วนท้าย, ช่วงท้าย, Ant. ตอนแรก, ตอนต้น, Example: ตอนท้ายของนวนิยายเรื่องนี้จบได้ไม่ค่อยดี
ตอนปลาย(n) at the end, See also: in the end, at last, finale, Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย, Example: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์
ตอนปลาย(n) at the end, See also: in the end, at last, finale, Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย, Example: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์
เบื้องปลาย(n) at the end, See also: final part, end part, Ant. เบื้องต้น, Example: ในเบื้องต้นกิจการของเราอาจจะไม่ได้กำไร แต่เบื้องปลายกิจการงานของเราก็จะเจริญขึ้นเอง, Thai Definition: ตอนสุดท้ายหรือลำดับสุดท้าย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การทอดกฐิน[kān thøtkathin] (n) EN: ceremony of presenting yellow robes to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent
คะ[kha] (x) EN: yes ; do ; would ; [ particle used by a woman after a vocative or at the end of a question ]  FR: oui ; [ formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative ]
ก้อนขี้หมา[køn khīmā] (n, exp) EN: knob on the crocodile's mouth ; lump at the end of a crocodile's mouth
...ล่ะ[... la] (x) EN: what about ... ? ; [ particle used at the end of a question, command or entreaty ]  FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ?
นะ[na] (x) EN: [ particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer ]  FR: [ particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
ในปลาย[nai plāi] (x) EN: at the end of  FR: à la fin de ; vers la fin de
ซะ[sa] (n) EN: [ a word placed after a verb or at the end of a sentence to add emphasis or indicate a command ]
เสีย[sīa] (x) EN: [ a word placed after a verb or at the end of a sentence to add emphasis or indicate a command ]
ตันปัญญา[tan panyā] (v, exp) EN: have no idea ; be at the end of one's wit ; have no alternative ; be stumped ; at the end of one's tether
ท้ายสุด[thāisut] (adj) EN: last ; rearmost ; hindmost ; at the end  FR: final ; ultime

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
满服[mǎn fú, ㄇㄢˇ ㄈㄨˊ, / 滿] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning #267,308 [Add to Longdo]
在今年年底[zài jīn nián nián dǐ, ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄧˇ, ] at the end of this year [Add to Longdo]
满孝[mǎn xiào, ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, / 滿] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[shi] (prt, conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) #11 [Add to Longdo]
留め;止め[とめ, tome] (n, suf) (1) (a) stop (e.g. in a timber joint, or at the end of a kanji stroke); (2) remaining (e.g. poste-restante); (3) (留め only) forty-five degree angle #10,555 [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (1) bowing one's head (in respect or worship); worship; (n-suf) (2) (hon) (after one's own name at the end of a letter) respectfully yours #15,410 [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
しまいに[shimaini] (adj-f) at the end; finally [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
エンドロール[endoro-ru] (n) credits roll (at the end of a show or movie) (wasei [Add to Longdo]
ソトワール[sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end [Add to Longdo]
パリソン[parison] (n) parison, the first small bubble at the end of a blowpipe [Add to Longdo]
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n, vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
通信相手[つうしんあいて, tsuushin'aite] communications partner, entity at the end of a communication [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0638 seconds, cache age: 154.134 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม