Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ at first แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


57 ผลลัพธ์ สำหรับ at first  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -at first-, *at first*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
at first glance(idm) แวบแรกที่เห็น, See also: ครั้งแรกที่เห็น
at first glance(idm) ในเบื้องต้น, See also: ในขั้นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly. คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่ Rebecca (1940)
Two balls, one strike, runners at first and third... สองบอล สไตรค์เดียว มีตั ววิ่งที่เบสหนึ่งกับสาม... Jaws (1975)
At first a sort of school of dance and occult sciences. ในตอนแรกก็เป็น ร.ร.สอนเต้นรำ และเกี่ยวกับเวทมนตร์ไสยศาตร์. Suspiria (1977)
At first my parents loved that I found a job across the street from the house. ในตอนแรกพ่อกับแม่ชอบ ที่ผมทำงานอยู่ระแวกบ้าน Goodfellas (1990)
Well, at first I wanted to be a sheepherder. ก็ ตอนแรกฉันอยากเป็นคนเลี้ยงแกะ Mannequin: On the Move (1991)
Let's button down tonight and walk out at first light. พอรุ่งสางเราค่อยไปกัน The Bodyguard (1992)
She will be scared, because at first her eyes will see nothing. เธอจะหวาดกลัวเพราะว่าตอนแรก... ดวงตาของเธอจะไม่เห็นอะไร The Joy Luck Club (1993)
At first it looked like a garbage dump for UFO sightings, alien abduction reports, the kind of stuff most people laugh at. โดยอุบัติเหตุ ? แรกเริ่ม มันดูเหมือนที่ทิ้งขยะ ของเรื่อง "เห็น UFO" "ถูกเอเลี่ยนลักพาตัว"... Deep Throat (1993)
Sleep. At first light... we begin. กินแล้วนอนให้เต็มที่พอรุ่งอรุณเราจะเริ่ม Rapa Nui (1994)
It was love at first sight. มันเป็นรักแรกพบ Don Juan DeMarco (1994)
But how else to explain love at first sight? แต่จะอธิบายเรื่องรักแรกพบได้อย่างไร Don Juan DeMarco (1994)
If at first you don't succeed, try, try again. ล้มแล้วก็ต้องลุก Gattaca (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at firstAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
at firstAt first each man had paid $10.
at firstAt first everybody was convinced of his innocence.
at firstAt first everything seemed difficult.
at firstAt first he could not speak English at all.
at firstAt first he did not realize that he had won the speech contest.
at firstAt first he didn't take kindly to his new house.
at firstAt first he had difficulty telling one student from another.
at firstAt first he hated her but gradually came to love her.
at firstAt first he sounded very sincere.
at firstAt first he thought English very difficult, but now he thinks it easy.
at firstAt first he was all at sea in his new job.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เดิมทีเดียว(adv) formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
แรกเห็น(adv) at first sight, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจ เมื่อแรกเห็นมากกว่าคนที่ขี้ริ้วขี้เหร่
เดิม(adv) at first, See also: from the beginning, formerly, originally, Syn. แรก, แรกเริ่ม, แต่แรก, แต่ก่อน, Example: แต่เดิมเราผลิตสินค้าได้น้อยมาก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับเพียงพอ
ตอนแรก(adv) at first, See also: first, firstly, Syn. ตอนต้น, Example: พ่อตัดสินใจขุดบ่อเลี้ยงกุ้งตอนแรกลงทุนขุด 4 บ่อ ใช้เงินไป 30, 000 บาท, Thai Definition: ในช่วงต้น, เมื่อเริ่มต้น
ตอนแรก(adv) at first, See also: first, firstly, Syn. ตอนต้น, Example: พ่อตัดสินใจขุดบ่อเลี้ยงกุ้งตอนแรกลงทุนขุด 4 บ่อ ใช้เงินไป 30, 000 บาท, Thai Definition: ในช่วงต้น, เมื่อเริ่มต้น
แต่เดิม(adv) at first, See also: formerly, from the beginning, Syn. เดิมที, ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, ตอนแรก, เดิม, แรกเริ่ม, หัสเดิม, Example: แต่เดิมพ่อของเขาประกอบอาชีพค้าขาย, Thai Definition: เมื่อแรกเริ่ม
แต่แรก(adv) at first, See also: from the beginning, Syn. ตั้งแต่แรก, เดิมที, แต่เดิม, แต่ก่อน, Ant. ภายหลัง, Example: ชุมชนแห่งนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่โตดังที่คาดไว้แต่แรก, Thai Definition: ในช่วงเริ่มต้น
ชั้นแรก(adv) firstly, See also: at first, at the beginning, initially, Syn. ขั้นแรก, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: ชั้นแรก ผู้เข้าแข่งขันรถยนต์ต้องตรวจสภาพของรถให้พร้อม
ทีแรก(adv) at first, See also: from the beginning
จำเดิม(adv) originally, See also: at first, from the beginning, Syn. แต่ต้น, เริ่มแรก, แรก, Ant. สุดท้าย, ท้ายสุด, Example: ชาวไทยได้กลายเป็นชาติขึ้นจำเดิมแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้สิ้นสุดลงจนกระทั่งบัดนี้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adv) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first  FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิม[doēm] (adv) EN: at first ; originally ; before ; formerly  FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[doēm thīdīo] (adv) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning
ครั้งแรก[khrang raēk] (x) EN: at first ; for the first time ; in the beginning ; at the outset
แรกเริ่ม[raēkroēm] (adv) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally  FR: à l'origine ; au début
รักแรกพบ[rak raēk phop] (n, exp) EN: love at first sight  FR: coup de foudre [ m ]
เริ่มแรก[roēmraēk] (adv) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place  FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
แต่เดิม[tāe doēm] (adv) EN: at first ; ab initio  FR: d'abord
ตอนแรก[tønraēk] (adv) EN: at first ; originally ; first ; firstly  FR: au début ; tout d'abord ; dans un premier temps ; initialement

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[chū, ㄔㄨ, ] at first; (at the) beginning; first; junior; basic, #1,037 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] at first; devise; originate, #17,804 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
auf den ersten Blickat first blush; at first sight [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
一見したところ;一見した所[いっけんしたところ, ikkenshitatokoro] (exp, adv) (See 一見・いっけん) at a glance; at first sight [Add to Longdo]
一目惚れ[ひとめぼれ, hitomebore] (n, vs) to be taken with someone at first sight (similar to "love at first sight", but not as strong) [Add to Longdo]
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no, adj-na, n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating [Add to Longdo]
見初める[みそめる, misomeru] (v1, vt) to see for the first time; to fall in love at first sight [Add to Longdo]
始めは;初めは[はじめは, hajimeha] (exp) at first; in the beginning; originally [Add to Longdo]
手初めに[てはじめに, tehajimeni] (adv) at first; at the outset; beginning [Add to Longdo]
直話[じきわ;ちょくわ;じきばなし, jikiwa ; chokuwa ; jikibanashi] (n, vs) one's own account (of something); account one got (heard) from somebody at first hand [Add to Longdo]
当初[とうしょ, tousho] (n-adv, n-t) at first; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0699 seconds, cache age: 27.434 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม