Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ amt. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


53 ผลลัพธ์ สำหรับ amt.  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -amt.-, *amt.*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *amt.*
Hope Dictionary
amt.abbr. amount

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever. Insgesamt. The Phantom (2012)
The IRS. Das Finanzamt. Dallas Buyers Club (2013)
It is what we dreamt... what we bled for... and what we have spent a lifetime waiting to see. เราฝัน เราหลั่งเลือด และเฝ้ารอคอยวันนั้นมาตลอดชีวิต The Man in the Iron Mask (1998)
I dreamt... ฝันว่า... .... Go Go G-Boys (2006)
More than you've ever dreamt. มากกว่าที่คุณเคยฝัน In the Heart of the Sea (2015)
Stop, William! Stop! It's real... what I dreamt. หยุดก่อน วิลเลียม หยุด! มันมีจริงๆ Trompe L'Oeil (2016)
Hey, this is a justice of the peace. He, das ist ein Standesamt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Anything that would slow us down. Irgendetwas, das unsere Fahrt verlangsamt. Dip in the Pool (1958)
It's like swimming in cool velvet. Es ist, als schwämme man in kühlem Samt. Bonjour Tristesse (1958)
- You're hereby appointed with power... - "Übernehmen Sie das Amt." The Left Handed Gun (1958)
- What? - Her from the economy office. - Na, die vom Wirtschaftsamt. The Bridge (1959)
You are not the state board of health. Sie sind nicht das Gesundheitsamt. Suddenly, Last Summer (1959)
She's 15 hands and has a mouth like velvet. Sie ist 150 cm hoch und hat einen Mund aus Samt. Our Man in Havana (1959)
He called again just before you and Charles arrived. Er rief wieder an, kurz bevor ihr vorhin kamt. Midnight Lace (1960)
I don't want to deprive you of his services in some other office. Ich habe nichts gegen ihn in einem anderen Amt. Advise & Consent (1962)
But I was at the municipal office. Aber ich war auf dem Gemeindeamt. Kohlhiesel's Daughters (1962)
I'm not the census bureau. Ich bin nicht das Einwohnermeldeamt. Mamma Roma (1962)
- He's a clerk at the unemployment office. Wer ist er? Woher kennt sie ihn? - Er ist vom Arbeitsamt. That Touch of Mink (1962)
I wouldn't recommend it as the ideal way to become a bishop. Ich empfehle das nicht als idealen Weg zum Bischofsamt. The Cardinal (1963)
I hoped to be here as you came aboard. Ich hoffte bereit zu sein, als Ihr an Bord kamt. Cleopatra (1963)
That adds up to 25 shares. Das sind 25 Anteile insgesamt. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
There's two for each, 14 in all. 2 für jeden, 14 insgesamt. Matango (1963)
We have 109, 000 total... 79, 000 in the mains... and 30, 000 in the auxiliaries. Wir haben noch 109.000 insgesamt. 79.000 im Haupttank, plus 30.000. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
The UN Space Agency? Die Herren vom U.N. Weltraumamt. First Men in the Moon (1964)
I'm Richard Challis, UN Space Agency. Ich bin Richard Challis vom U.N. Weltraumamt. First Men in the Moon (1964)
This is just what I need to get married! So brauche ich ihn vor dem Standesamt. The Mysterious Magician (1964)
All of them. Allesamt. Zulu (1964)
- Five weeks outside. - Fünf Wochen insgesamt. King Rat (1965)
She must have really slammed you. Sie hat alles Schlechte ausgekramt. Pierrot le Fou (1965)
And you called me a liar. - Anything else? Ich hab dir gesagt, dass sie alles auskramt. Pierrot le Fou (1965)
- Health inspector. - Gesundheitsamt. That Darn Cat! (1965)
Will now proceed to post office. Fahren jetzt zum Postamt. The Scientist (1965)
Captain, a Miss Karidian has been transported aboard ship. Captain, eine Miss Karidian wurde aufs Schiff gebeamt. The Conscience of the King (1966)
Dr. McCoy's bio-computer and a portable electronic microscope have been beamed down from the Enterprise. Dr. McCoys Biocomputer und ein tragbares Elektronenmikroskop wurden runtergebeamt. Miri (1966)
You're nothing but zombies, all of you. Sie sind doch nichts als Zombies, allesamt. Fahrenheit 451 (1966)
It's slowed down a great deal. Es ist stark verlangsamt. Fantastic Voyage (1966)
No, that's his office. Das ist nur sein Amt. A Man for All Seasons (1966)
Readier to befriend, I trust, than he was to be chancellor. Dem meine Freundschaft mehr bedeutet als das Kanzleramt. A Man for All Seasons (1966)
For heaven's sake, remember my office. Himmel, vergessen Sie nicht mein Amt. A Man for All Seasons (1966)
If you stand on your office-- Berufen Sie sich auf Ihr Amt... A Man for All Seasons (1966)
When was there a chancellor whose possessions, after three years totalled £100 and a gold chain? Wann hat es je einen Kanzler gegeben, der nach drei Jahren Amt... nicht mehr besessen hat als 100 £ und eine goldene Kette? A Man for All Seasons (1966)
Go to the Department Paperwork Acceleration ... - Und jetzt zum Beschleunigungsamt. Death of a Bureaucrat (1966)
! Al Department. Zum Beschleunigungsamt. Death of a Bureaucrat (1966)
The other day I went to put me Depatram a stamp and they put me, but forgot to sign. Ich war wegen eines Stempels beim Beschleunigungsamt. - Und sie vergaßen zu unterzeichnen. - Ja. Death of a Bureaucrat (1966)
General Peterson has a terrible temper. Vom Finanzamt. Always on Sunday (1966)
- Until you are rested, master. Ich habe Probleme mit dem Finanzamt. Always on Sunday (1966)
- Try it on. - No. Ich bin vom Finanzamt. Always on Sunday (1966)
- Major Nelson you don't know how long I've waited for this moment. - Angenehm, Mr. Huggins. Er ist vom Finanzamt. Always on Sunday (1966)
The balance of the landing party is being transported back up. Der Rest des Landetrupps wird wieder hochgebeamt. Where No Man Has Gone Before (1966)
post office. Postamt. Torn Curtain (1966)

DING DE-EN Dictionary
Gesamt...over-all; total [Add to Longdo]
Gesamt...cumulative [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1217 seconds, cache age: 100.758 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม