amicability แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


18 ผลลัพธ์ สำหรับ amicability
ภาษา
หรือค้นหา: -amicability-, *amicability*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, we--we broke up amicably. No one cheated. คือว่า พวกเราเลิกกันด้วยความห่างเหิน ไม่มีการนอกใจ The Ex-Files (2008)
I went to your rice shop and chatted with you amicably, you know. ฉันไปร้านข้าวของเธอ และบอกเธอชัดเจนแล้วนี่ Episode #1.7 (2009)
Shouldn't we be able to settle our differences amicably? เราควรจะผูกมิตร\ บนความต่างของเรามากกว่ามั้ย Look What He Dug Up This Time (2009)
Then we part ways amicably. แล้วเราจากกันฉันมิตร The Predator in the Pool (2010)
Amicable, and sort of have nothing to do with me? I pulled เป็นมิตร และเรียงลำดับของมีอะไรจะทำอย่างไรกับฉัน ฉันผลัก A Night of Neglect (2011)
Cyrus thinks the Grimaldis may have to grant me an amicable annulment, meaning that they'd waive my dowry... ไซรัสคิดว่าพวก กริมาลดีส์ อาจจะต้องให้สิทธิ์ฉัน ในการประกาศว่าเป็นโมฆะอย่างเป็นกันเอง นั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องสละสินสอดทองหมั้นของฉัน The Princess Dowry (2012)
Once Henderson hires me, we'll get a quick- but-amicable divorce. เมื่อเฮนเดอร์สันว่าจ้างฉัน เราจะไปอย่าร้าง อย่างเร็ว แต่ฉันมิตร Married to the Job (2012)
"It is amicably composed, "มันประกอบด้วยกันเอง The Invisible Woman (2013)
She assured me your breakup was amicable, which I must say, I... เธอทำให้ผมมั่นใจว่าการเลิกคบหาของคุณเป็นไปอย่างฉันมิตร ฉันต้องพูด ฉัน... Illusion (2012)
It's all very amicable. มันคือทั้งหมดที่เป็นมิตรมาก Rush (2013)
We are amicable, and yes, I am male, but I suspect you're implying something else. เราเป็นมิตรต่อกัน และ ใช่ ผมเป็นผู้ชาย แต่ผมสงสัยว่า คุณกำลังพูดเป็นนัยๆถึงอย่างอื่น For the Triumph of Evil (2013)
Living ordinary, quiet lives as we pass your manicured lawns smiling amicable smiles. อยู่อย่างสามัญชนคนธรรมดา ใช้ชีวิตเงียบๆ อย่างเช่นเดินผ่านสนามหญ้าหน้าบ้านคุณ แล้วยิ้มให้อย่างเป็นมิตร The Lesser Key of Solomon (2013)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ไมตรี(n) friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไมตรี[maitrī] (n) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness  FR: amitié [ f ] ; relation amicale [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary
amicability

WordNet (3.0)
amicability(n) a disinclination to quarrel, Syn. amicableness
amicability(n) having a disposition characterized by warmth and friendliness, Syn. amicableness

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Amicability

n. The quality of being amicable; friendliness; amicableness. Ash. [ 1913 Webster ]


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0287 seconds, cache age: 4.779 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม