always แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


72 ผลลัพธ์ สำหรับ always  AO1 L W EY2 Z
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -always-, *always*, alway

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
always(adv) ตลอดเวลา, See also: ตลอดไป, Syn. all the time, at all times, without exception
always(adv) เสมอ, See also: เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ

Hope Dictionary
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually

Nontri Dictionary
always(adv) เสมอ, นิจสิน, ทุกเวลา, ตลอดเวลา, เป็นประจำ, ตลอดไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You always have. คุณมักจะมี Underworld Awakening (2012)
Strange. And I always thought of you as an Aryan. แปลก และผมมักคิดว่า.. The Great Dictator (1940)
I've always lived up to every penny I've earned. เงินทุกเพนนี หมดไปกับที่พักของฉัน The Great Dictator (1940)
They're always looking for somebody. เขาจะต้องถามใครซักคน The Great Dictator (1940)
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him. เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
And always let your conscience be your guide. และมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
And always let your conscience be your guide และมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
And always let your conscience be your guide และมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
And always let your conscience be your guide และมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
Oh, well, I can always say I knew him when. โอ้ก็ฉันสามารถพูดเสมอว่าฉัน รู้ว่าเขาเมื่อ Pinocchio (1940)
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done. ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย Rebecca (1940)
- Well, never mind. I always did say that Englishmen have strange tastes. ช่างเถอะ ฉันพูดอยู่เสมอว่า ผู้ชายอังกฤษมีรสนิยมแปลกๆ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alwaysA bad workman always blames his tools.
alwaysA big dog is always beside him.
alwaysA big man is not always robust.
alwaysAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
alwaysA conservative is not always a reactionary.
alwaysAdvances in science don't always benefit humanity.
alwaysA friend of your father's is not always a friend of your father.
alwaysAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
alwaysAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
alwaysAfter supper I always find myself falling asleep.
alwaysA gentleman is always kind to others.
alwaysA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มาโดยตลอด(adv) always, Syn. โดยตลอด, ตลอดมา, สม่ำเสมอ, Ant. บางครั้งบางคราว, บางครั้ง, บางคราว, Example: การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นมาโดยตลอด
ตลอดปีตลอดชาติ(adv) always, See also: all the time, Syn. ซ้ำซาก, ตลอดศก, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขาสอบตกตลอดปีตลอดชาติ, Thai Definition: เป็นเช่นนั้นตลอดเวลา, ไม่เปลี่ยนแปลง
ตลอดศก(adv) always, See also: all the time, Syn. ตลอดปีตลอดชาติ, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขามาสายตลอดศก, Thai Definition: ซ้ำๆ ซากๆ ไม่เปลี่ยน
สม่ำเสมอ(adv) regularly, See also: always, Syn. บ่อย, เป็นประจำ, ซ้ำๆ, Ant. นานๆ ที, ห่าง
ไม่วาย(adv) always, Example: แม่ให้เงินเท่าไรเขาก็ไม่วายที่จะกลับมาขออีก
เรื่อย(adv) always, See also: continuously, continually, often, regularly, consistently, repeatedly, frequently, Syn. เรื่อยๆ, บ่อย, Ant. นานๆ ครั้ง, Example: เขาพูดปดเรื่อยจนฉันไม่เชื่อเขาแล้ว, Thai Definition: ซ้ำๆ ต่อเนื่องกันไป
เสมอ(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. เป็นนิตย์, ประจำ, Example: ญาติพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันอยู่เสมอ, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
เป็นนิตย์(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. บ่อย, เสมอ, ประจำ, Example: การแต่งเนื้อแต่งตัวของเธอจะเนี้ยบและสีสันสะดุดตาเป็นนิตย์, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
เป็นอาจิณ(adv) always, See also: regularly, habitually, constantly, often, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, ประจำ, Example: ถึงวันเงินเดือนออกทีไร เขาจะต้องเอาเงินที่ได้ไปเสพสุราเป็นอาจิณ, Thai Definition: ลักษณะที่ทำบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย
อยู่เหย้าเฝ้าเรือน(v) be always at home, See also: always stay at home and look after things, Example: ในสมัยโบราณผู้หญิงต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน จึงมีโอกาสทอผ้ามากกว่าผู้ชาย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ[lūkkhā pen phū thūk samoē] (xp) EN: the customer is always right  FR: le client a toujours raison
ไม่ตกยุค[mai tok yuk] (adj) EN: timeless ; always in vogue  FR: toujours en vogue ; intemporel
นิรันดร[nirandøn] (adv) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally  FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
เป็นประจำ[pen prajam] (x) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often  FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
ร่ำ[ram] (adv) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always  FR: continuellement
เรื่อย[reūay] (x) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently  FR: continuellement ; constamment ; sans cesse
สม่ำเสมอ[samamsamoē] (adv) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always  FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ[samoē] (adv) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently  FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
เสมอ ๆ[samoē-samoē] (adv) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often  FR: éternellement

CMU Pronouncing Dictionary
ALWAYS AO1 L W EY2 Z
ALWAYS AO1 L W IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
always (a) ˈɔːlwɛɪz (oo1 l w ei z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, / ] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case #309 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, ] always; ever; often; frequently; common; general; constant; surname Chang #730 [Add to Longdo]
总是[zǒng shì, ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ,   /  ] always #876 [Add to Longdo]
从来[cóng lái, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ,   /  ] always; at all times; never (if used in negative sentence) #2,046 [Add to Longdo]
老是[lǎo shi, ㄌㄠˇ ㄕ˙,  ] always #6,562 [Add to Longdo]
向来[xiàng lái, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄞˊ,   /  ] always; all along #9,541 [Add to Longdo]
历来[lì lái, ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ,   /  ] always; throughout (a period of time); (of) all-time #9,732 [Add to Longdo]
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ,     /    ] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb #742,707 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
chargenpflichtigalways batched [Add to Longdo]
gebindepflichtigalways bundled [Add to Longdo]
immer zur Handalways at your fingertips [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P) #564 [Add to Longdo]
常に[つねに, tsuneni] (adv) always; constantly; (P) #2,686 [Add to Longdo]
普段[ふだん, fudan] (adj-no) (previously written as 不断) usual; habitual; ordinary; everyday; always; (P) #4,643 [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
必ずしも[かならずしも, kanarazushimo] (adv) (not) always; (not) necessarily; (not) all; (not) entirely; (P) #5,320 [Add to Longdo]
年中[ねんじゅう(P);ねんちゅう;ねんぢゅう, nenjuu (P); nenchuu ; nendyuu] (n) (1) whole year; all year round; throughout the year; (adv) (2) (ねんじゅう, ねんぢゅう only) always; all the time; (n) (3) (ねんちゅう only) middle class (of a nursery school, etc.); (P) #13,252 [Add to Longdo]
いつもの通りに;何時もの通りに[いつものとおりに, itsumonotoorini] (adv) as always [Add to Longdo]
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4845 seconds, cache age: 0.849 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม