Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ alone แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


73 ผลลัพธ์ สำหรับ alone  AH0 L OW1 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -alone-, *alone*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
alone(adv) โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง, Syn. lone, lonely, lolitary, Ant. accompanied, attended
alone(adj) โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง

Hope Dictionary
alone(อะโลน') adj., adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated, Ant. befriended, together
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear

Nontri Dictionary
alone(adj, adv) โดยลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, เดี่ยว, เอกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman. คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Not one of you has the guts to stand up alone and fight! ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง The Great Dictator (1940)
You weren't really. You simply wanted to be alone and... ไม่หรอกค่ะ คุณก็แค่อยากอยู่ตามลําพัง-- Rebecca (1940)
This gentleman has been standing alone against us. สุภาพบุรุษนี้ได้รับการยืนอยู่คนเดียวกับเรา 12 Angry Men (1957)
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others. เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น 12 Angry Men (1957)
I don't care whether I'm alone or not. I don't care whether I'm alone or not. 12 Angry Men (1957)
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream... ... and he had gone 84 days now without taking a fish. เขาเป็นชายชราคนหนึ่งที่ตก ปลาเพียงอย่างเดียว ในเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ใน กระแสอ่าว และเขาได้หายไป 84 วัน ในขณะนี้ The Old Man and the Sea (1958)
You're all alone huh? นายตัวคนเดียวสินะ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We're all alone in the world. เราต่างอยู่โดดเดี่ยวบนโลก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Or a bird, leave alone a man, though we didn't get much of that down our way. หรือนกปล่อยให้อยู่คนเดียวคน ที่แม้ว่าเรา ไม่ได้รับมากจากการที่ลงทาง ของเรา How I Won the War (1967)
"I must see you alone in my dwessing woom right after the show." ขอพบคุณลำพังที่ห้องแต่งตัว หลังโชว์จบ Blazing Saddles (1974)
Now this shark that swims alone what's it called? เเล้วฉลามที่ชอบว่ายตัวเดียว... - มันชี่ออะไรนะ -โร้ก Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aloneAbility alone is not enough.
aloneAlone in the big city, I began to get homesick.
aloneAlone in this world I'll be.
aloneAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
aloneAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
aloneA man of responsibility, he didn't leave the matter alone.
aloneAnd the tree was often alone.
aloneA qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.
aloneAre we humans alone in this infinite universe?
aloneAt one time I lived alone in the mountains.
aloneAttend to your business alone!
aloneBeing left alone, he sank into meditation.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เอง(adv) alone, See also: by oneself, without company, on one's tod, Example: พ่อแม่มักจะไม่ค่อยปล่อยให้ลูกๆ อยู่บ้านกันเองตามลำพัง, Thai Definition: ตามลำพัง, เฉพาะตน
ลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, Example: ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง, Thai Definition: ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เพียงลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, on one's tod, Syn. เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น, Thai Definition: เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เอกา(adj) single, See also: alone, lonely, Syn. หนึ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว
เดี่ยว(adv) solo, See also: alone, Syn. เดียว, ลำพัง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, โดด, ฝ่ายเดียว, ข้างเดียว, ผู้เดียว, Example: เขาบินเดี่ยวไปอเมริกา, Thai Definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย
เดี่ยว(adj) alone, See also: single, sole, Syn. เดียว, ลำพัง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, โดด, ฝ่ายเดียว, ข้างเดียว, ผู้เดียว, Example: ครอบครัวไทยในปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีแต่พ่อแม่ลูก, Thai Definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย
โดด(adj) alone, See also: single, solitary, lone, sole, Syn. โดดๆ, เพียงผู้เดียว, โดยลำพัง, ข้างเดียว, หนึ่ง, เดียว, Example: กระต่ายตัวผู้มักใจแคบ ชอบหากินไปแต่ลำพังตัวเดียวโดดๆ, Thai Definition: อันเดียวเด่น
โดดเดี่ยว(adv) alone, See also: solitarily, single-handed, Syn. คนเดียว, เดียวดาย, ลำพัง, เดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, วังเวง, Example: โรงนาเก่าๆ หลังนั้นปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวข้างคูน้ำเล็กๆ, Thai Definition: เดียวเท่านั้น, อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใคร
โดยลำพัง(adv) alone, See also: by oneself, Syn. เพียงลำพัง, Example: แม่ทำงานโดยลำพังคนเดียว, Thai Definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว
ตามลำพัง(adv) alone, See also: by oneself, on one's own, Syn. โดยลำพัง, Example: เขาชอบมานั่งคิดงานอยู่ที่สวนนี้ตามลำพังทุกเย็น, Thai Definition: โดดเดี่ยว, เฉพาะตัวเอง, ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ช่าง[chang] (v) EN: leave alone ; stop minding  FR: oublier ; laisser tomber
เดียว[dīo] (adj) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd  FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[dīo = dio] (adj) EN: alone ; single ; sole
เดี่ยว[dīo = dio] (adv) EN: solo ; alone  FR: en solo ; seul ; tout seul
โดยลำพัง[dōi lamphang] (adv) EN: alone ; by oneself  FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
โดด[dōt] (adj) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary  FR: seul
โดดเดี่ยว[dōtdīo] (adj) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo  FR: solitaire ; isolé ; seul
เอกา[ēkā] (adj) EN: alone ; single ; one ; solitary
เอง[ēng] (pr) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod  FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes

CMU Pronouncing Dictionary
ALONE AH0 L OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
alone (j) ˈəlˈoun (@1 l ou1 n)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
一个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] alone, #502 [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] alone; independent; single; sole; only, #2,487 [Add to Longdo]
单独[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, / ] alone; by oneself; on one's own, #4,466 [Add to Longdo]
独自[dú zì, ㄉㄨˊ ㄗˋ, / ] alone, #5,294 [Add to Longdo]
只身[zhī shēn, ㄓ ㄕㄣ, / ] alone; by oneself, #23,193 [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] alone, #57,167 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] alone; mosquito larvae; small, #63,222 [Add to Longdo]
伶仃[líng dīng, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄧㄥ, ] alone and without help, #86,163 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] alone; desolate, #97,924 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] alone; desolate [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
それ計り;其許り;其れ許り[そればかり, sorebakari] (n-t) (uk) that much; as much; to that extent; only that; that alone; no more than that [Add to Longdo]
つくねんと[tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ほかっておく[hokatteoku] (v5k) (col) (See 放っておく) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect [Add to Longdo]
ほっといて[hottoite] (exp) (See 放って置く, 放っとく) back off!; leave me alone!; (P) [Add to Longdo]
ほっといてくれ[hottoitekure] (exp) (See 放って置く, 放っとく) back off!; leave me alone!; (P) [Add to Longdo]
ぽつねんと[potsunento] (adv) (on-mim) all alone; by oneself [Add to Longdo]
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to, adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]
コラム[koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P) [Add to Longdo]
シリウスベニハゼ[shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone [Add to Longdo]
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1025 seconds, cache age: 2.908 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม