Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ all right แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


62 ผลลัพธ์ สำหรับ all right  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -all right-, *all right*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
all right(int) ตกลง, See also: ดีละ, เอาเถอะ, Syn. yes
all right(adj) น่าพอใจ, Syn. alright, satisfactory
all right(adv) แน่นอน, See also: อย่างแน่นอน, Syn. certainly
all right(adj) ปลอดภัย, Syn. uninjured, unhurt, safe
all right(adj) เรียบร้อย, See also: ถูกต้อง, Syn. correct
all right(adv) อย่างน่าพอใจ, Syn. satisfactorily
all right(idm) น่าพอใจ, See also: ถูกต้อง, สมควร
all right(sl) ใช่แล้ว (ถ้านำหน้าคำนามใช้ all-right)
all right(sl) ใช่แน่, See also: แน่นอน
all right with someone(idm) (บางคน) ยอมรับได้, See also: ไม่ว่าอะไร

Hope Dictionary
all rightปลอดภัย, ใช่, สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน

Nontri Dictionary
ALL all right(adj) ถูกต้อง, ใช่, ดีแล้ว, เป็นที่พอใจ, แน่นอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right ... ก็ได้ Skyline (2010)
All right then, here's what we'll tell 'em: โอเคแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะบอก 'em Pinocchio (1940)
All right now, hop to it, you blokes. ทั้งหมดตอนนี้กระโดดไปคุณ blokes มาในมาใน! Pinocchio (1940)
- Oh, well, please don't be polite. I... It's very kind of you but I'll be all right if they just change the cloth. คุณสุภาพมากเลย แต่แค่ให้เขาเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะใหม่ก็พอแล้วค่ะ Rebecca (1940)
Well, if you want me to tell you how I feel about it, it's all right with me. ดีถ้าคุณต้องการให้ฉันบอกคุณว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับฉัน 12 Angry Men (1957)
They will be all right in a couple of days. มันจะได้รับสิทธิทั้งหมดใน สองสามวัน The Old Man and the Sea (1958)
All right put a fresh bandage on him. เอาละ พันแผลให้เขาซะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All right you dirty skunk get your ass off the bed! เอาล่ะ ไอ้ตัวเหม็น ลุกจากเตียงสิ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All right what's he doing? เฮ้ย มันมัวทำอะไร? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All right friends... เอาล่ะ พรรคพวก... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Huzzah! It'll be all right now. มันจะเป็นทั้งหมดใน ขณะนี้ How I Won the War (1967)
Good. -Everything all right at home? ดี ทุกอย่างที่บ้านเรียบร้อยดีมั้ย Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all rightAccording to the X-ray, everything is all right.
all rightAll right.
all rightAll right, do it your own way, but don't blame me if you fail.
all rightAll right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.
all rightAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
all rightAll right. I'll accept your offer.
all rightAll right. I'll come as soon as possible.
all rightAll right. I'll take it.
all rightAll right, it's a deal.
all rightAll right, I will do it again.
all rightAll right. Now I want you to breathe in and hold it.
all rightAll right. Please order it.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เอาละ(int) ok, See also: all right, well, Example: ถ้าทุกคนเข้าใจกติกากันแล้ว เอาละ เรามาเริ่มเล่นกันได้เลย, Thai Definition: คำเปล่งเสียงแสดงถึงการพอแล้ว, พร้อมแล้ว
เอาเถิด(v) All right, See also: O.K., Syn. เอาเถอะ, Example: ไม่ว่ายังไงหล่อนก็ดูขวางหูขวางตาไปหมด แต่เอาเถิด ผมก็จะพยายามทำตัวเป็นกลางให้ได้, Thai Definition: เป็นคำพูดในเชิงยินยอมหรือเชิงอนุญาต หรือปลอบใจ
ก็ได้(adv) all right, See also: OK, fine, Syn. ตกลง, Example: ถ้าเธอจะตามฉันไปก็ได้, Thai Definition: สามารถเป็นเช่นนั้น
เอาเถอะ(int) okay, See also: all right, Example: เอาเถอะ รถเที่ยวนี้ผมจะเหมาคนเดียว, Thai Definition: คำพูดแสดงความยินยอม
เอาล่ะ(int) now (we shall begin), See also: all right/okay (we shall begin), Syn. เอาละ, Example: เอาล่ะ เราไปกันเถอะ, Thai Definition: คำพูดแสดงการตกลง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอาละ[aola] (interj) EN: ok ; all right ; well  FR: bon ! ; parfait !
เอาเถอะ[ao thoe] (interj) EN: okay ; all right  FR: c'est bien !
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ช่างเถอะ[chang thoe] (x) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind  FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ก็ได้[kødāi] (x) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for  FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก็ดี[kødī] (x) EN: that's all right ; that's good ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter  FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe
ก็ดีเหมือนกัน[kǿ dī meūan kan] (x) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me  FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
ลืมตาอ้าปาก[leūmtā ā pāk] (v, exp) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet
แม่น[maen] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ไม่เป็นไร[mai penrai] (v, exp) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem  FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi

Oxford Advanced Learners Dictionary
All right (uh) ˌɔːl-rˈaɪt (oo2 l - r ai1 t)

EDICT JP-EN Dictionary
よし(P);よーし;ようし[yoshi (P); yo-shi ; youshi] (int) alright; all right; right on; looking good; OK; okay; (P) [Add to Longdo]
オーライ[o-rai] (n) all right; OK [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
宜しい[よろしい, yoroshii] (adj-i) (uk) (hon) good; OK; all right; fine; very well; will do; may; can; (P) [Add to Longdo]
結果オーライ[けっかオーライ, kekka o-rai] (exp) (See オーライ) (turned out) all right in the end [Add to Longdo]
順調[じゅんちょう, junchou] (adj-na, n) favourable; favorable; doing well; OK; all right; (P) [Add to Longdo]
占めた[しめた, shimeta] (n) I've got it; all right; fine [Add to Longdo]
全員無事[ぜんいんぶじ, zen'inbuji] (exp) Everyone is safe (all right) [Add to Longdo]
大丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj-na, adv, n) safe; all right; OK; okay; (P) [Add to Longdo]
[だく, daku] (int) (arch) yes; all right; OK; okay [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1059 seconds, cache age: 9.686 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม