Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ affricate sound; affricate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
1 ผลลัพธ์ สำหรับ affricate sound% affricate  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -affricate sound* affricate-, *affricate sound* affricate*

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affricate sound; affricateเสียงกักเสียดแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
Time: 0.0241 seconds, cache age: 53.053 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม