Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ afflictive แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
4 ผลลัพธ์ สำหรับ afflictive  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -afflictive-, *afflictive*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
afflictive[ADJ] ที่เป็นเหตุให้เจ็บปวดหรือเศร้าหมอง
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
afflictive[ADJ] ที่เป็นเหตุให้เจ็บปวดหรือเศร้าหมอง
DING DE-EN Dictionary
betrübendafflictive [Add to Longdo]
betrübend {adv}afflictively [Add to Longdo]
Time: 0.0163 seconds, cache age: 188.658 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม