Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ accident แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


118 ผลลัพธ์ สำหรับ accident  AE1 K S AH0 D AH0 N T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -accident-, *accident*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
accident(n) การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว
accident(n) เหตุบังเอิญ
accident(n) เหตุร้าย, See also: อุปัทวเหตุ
accident(n) อุบัติเหตุ, Syn. mishap, mischance, collision
accident(n) โอกาส, Syn. chance, adventure
accidental(adj) ซึ่งเป็นผลข้างเคียง
accidental(adj) โดยบังเอิญ, See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา, Syn. chance, fortuitous, unintentional
accidental(n) ผลข้างเคียง
accidental(n) สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ
accidentally(adv) โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ได้คาดคิด, Syn. unintentionally, unexpectedly, casually

Hope Dictionary
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj., n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ, ส่วนประกอบ, พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj., n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ

Nontri Dictionary
accident(n) อุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ, เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ, โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ, เป็นเหตุบังเอิญ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accidentอุบัติเหตุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accidentอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidentอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident and health insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident frequencyความถี่ของอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident of navigationอุบัติเหตุในการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident of workอุบัติเหตุในการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident severityความรุนแรงของอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Accidentอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accident lawกฎหมายอุบัติเหตุ [TU Subject Heading]
Accident preventionการป้องกันอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accident Preventionอุบัติเหตุ, การป้องกัน [การแพทย์]
Accidentalโดยอุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Accidental fallsการหกล้ม [TU Subject Heading]
Accidentsอุบัติเหตุ [TU Subject Heading]
Accidentsอุบัติเหตุ [การแพทย์]
Accidents, Agriculturalอุบัติเหตุที่เกิดจากงานเกษตรกรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you remember any occasion when she had any sort of accident with the boat? คุณพอจะจําได้มั้ยว่าหล่อนเคย ประสบอุบัติเหตุทางเรือบ้างรึเปล่า Rebecca (1940)
If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,  If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, The Godfather (1972)
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month. ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา Mad Max (1979)
Don't look at me, look at the road. That's how accidents happen! อย่ามองมาที่ผม มองไปที่ถนน นั่นเป็นวิธีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น! First Blood (1982)
He must be greater than the accident of his childhood. เขาจะต้องมากกว่าการเกิด อุบัติเหตุในวัยเด็กของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Yes. Last week, on the night we tried to abduct the subject called Number 26, a boy who was in an accident on an old city highway was brought to the lab. ใช่ ในอาทิตย์สุดท้ายเราจะพยายาม พาตัวเป้าหมายที่เรียกว่าหมายเลข 26 Akira (1988)
The guy who was in that accident in the old city is a friend of mine! พวกที่เกิดอุบัติเหตุในเมืองเก่านั่นคือเพื่อนของฉัน! Akira (1988)
Weren't you in an accident or something? แกไม่ได้ประสบอุบัติเหตุหรอกเรอะ? Akira (1988)
I almost got into an accident on the way here. ผมเกือบรถชนระหว่างทาง มาที่นี่น่ะครับ Goodfellas (1990)
For weeks before the accident I was having the same fantasy over and over again. อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ฉันเห็นภาพ... ...เพ้อฝันเหมือนๆกันติดๆกัน Basic Instinct (1992)
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road. คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา Basic Instinct (1992)
Well, accidents happen. That's all there is to it. ก็นะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแหละ? The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accidentAbout one hundred people were killed in this accident.
accidentAccidentally, the rumor has turned out to be false.
accidentAccidents are inevitable.
accidentAccidents arise from carelessness.
accidentAccidents have increased in number.
accidentAccidents often result from carelessness.
accidentAccidents of this kind often occur.
accidentAccidents will happen in the best-regulated families.
accidentAccidents will happen. [ Proverb ]
accidentAccidents will happen when they are least expected.
accidentAccidents will happen when we are off guard.
accidentAccident was caused by an error on the part of the driver.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อุบัติเหตุ(n) accident, See also: mishap, crash, Example: การใช้รถยนต์อย่างประมาท อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น
เหตุร้าย(n) accident, See also: mishap, misadventure, misfortune, calamity, disaster, Syn. เคราะห์ร้าย, โชคร้าย, เคราะห์หามยามร้าย, Example: หมอดูทำนายว่าจะเกิดเหตุร้ายในช่วงเบญจเพส
อุบัติภัย(n) accident, Example: น่าสลดใจที่ได้ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, Thai Definition: ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
อันเป็น(n) accident, See also: mishap, Syn. อันเป็นไป, Thai Definition: เหตุบังเอิญ
โดยบังเอิญ(adv) accidentally, See also: by chance, unexpectedly, Ant. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: พ่อพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมา 10 ปีโดยบังเอิญ, Thai Definition: โดยไม่คาดคิดมาก่อน
เหตุบังเอิญ(n) accident, See also: coincidence, Example: เขาได้ตำแหน่งนี้มาด้วยเหตุบังเอิญมากกว่าความสามารถของเขาเอง, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน
ความบังเอิญ(n) accident, See also: haphazard, fortuity, Ant. ความตั้งใจ, Example: การพบกันเป็นเรื่องของความบังเอิญ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อันเป็น[anpen] (n) EN: accident ; mishap
บังเอิญ[bang-oēn] (adj) EN: accidental ; fortuitous  FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; fortunately  FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
โดยบังเอิญ[dōi bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly  FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยไม่ตั้งใจ[dōi mai tangjai] (adv) EN: unintentionally ; accidentally
เหตุบังเอิญ[hēt bang-oēn] (n, exp) EN: accidental cause
จ๊ะ[ja] (v) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide  FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
การป้องกันอุบัติเหตุ[kān pǿngkan ubattihēt = kān pǿngkan ubatthēt] (n, exp) EN: accident prevention  FR: prévention des accidents [ f ]
การประกันอุบัติเหตุ[kān prakan ubattihēt = kān prakan ubatthēt] (n, exp) EN: accident insurance  FR: assurance accident [ f ]
ขรุขระ[khrukhra] (adj) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven  FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux

CMU Pronouncing Dictionary
ACCIDENT AE1 K S AH0 D AH0 N T
ACCIDENTS AE1 K S AH0 D AH0 N T S
ACCIDENT'S AE1 K S AH0 D AH0 N T S
ACCIDENTAL AE2 K S AH0 D EH1 N T AH0 L
ACCIDENTAL AE2 K S AH0 D EH1 N AH0 L
ACCIDENTLY AE1 K S AH0 D AH0 N T L IY0
ACCIDENTALLY AE2 K S AH0 D EH1 N T AH0 L IY0
ACCIDENTALLY AE2 K S AH0 D EH1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
accident (n) ˈæksɪdənt (a1 k s i d @ n t)
accidents (n) ˈæksɪdənts (a1 k s i d @ n t s)
accidental (j) ˌæksɪdˈɛntl (a2 k s i d e1 n t l)
accidentally (a) ˌæksɪdˈɛntəliː (a2 k s i d e1 n t @ l ii)
accident-prone (j) ˈæksɪdənt-prˌoun (a1 k s i d @ n t - p r ou2 n)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
事故[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ, ] accident, #1,169 [Add to Longdo]
[ǒu, ㄡˇ, ] accidental; image; pair; mate, #2,650 [Add to Longdo]
不测[bù cè, ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ, / ] accident; mishap; contingency, #29,066 [Add to Longdo]
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, ] accidentally; once in a while; very ocassionally, #42,915 [Add to Longdo]
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] accidental exposure [Add to Longdo]
意外事故[yì wài shì gù, ㄧˋ ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨˋ, ] accident [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Unfall { m }; Havarie { f } | Unfälle { pl } | ein tödlicher Unfall | ungemilderter schwerer Unfall | gegen Unfall versichert | einen Unfall bauen [ ugs. ]accident | accidents | a fatal accident | unmitigated severe accident | insured against accidents | to crash; to shunt [ coll. ] [Add to Longdo]
Unfallhäufigkeitsziffer { f }accident rate [Add to Longdo]
Unfallhaftpflicht { f }accident liability [Add to Longdo]
Unfallneigung { f }accident proneness [Add to Longdo]
Unfallquote { f }accident rate [Add to Longdo]
Unfallrente { f }accident benefit [Add to Longdo]
Unfallrisiko { n }accident hazard [Add to Longdo]
Unfallschutz { m }accident prevention [Add to Longdo]
Unfallursachenforschung { f }accident analysis [Add to Longdo]
Unfallverhütungsvorschriften { pl }accident prevention regulations [Add to Longdo]
Unfallversicherung { f }accident insurance [Add to Longdo]
Unfallziffer { f }accident frequency rate [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA [Add to Longdo]
ちらっと(P);ちらと[chiratto (P); chirato] (adv) (on-mim) at a glance; by accident; (P) [Add to Longdo]
ひょいと[hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility [Add to Longdo]
ひょっと[hyotto] (adv, vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると, ひょっとしたら, ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally [Add to Longdo]
ふとした[futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
ふらっと[furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
アクシデンタル;アクスィデンタル[akushidentaru ; akusuidentaru] (n) accidental [Add to Longdo]
アクシデント(P);アクスィデン[akushidento (P); akusuiden] (n) accident; (P) [Add to Longdo]
スリップ事故[スリップじこ, surippu jiko] (n) (car) accidents caused by slippery road conditions; icy road accidents [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.145 seconds, cache age: 8.69 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม