Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ abstain แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


67 ผลลัพธ์ สำหรับ abstain  AH0 B S T EY1 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -abstain-, *abstain*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
abstain(vi) งดเว้น, See also: ละเว้น, Syn. refrain, forbear, avoid
abstain(vi) ไม่ลงคะแนนเสียง, See also: นอนหลับทับสิทธิ์
abstain from(phrv) ละเว้นจาก, See also: ละเว้น, หลีกเลี่ยง, Syn. forbear from

Hope Dictionary
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม, อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist

Nontri Dictionary
abstain(vi) เว้น, ละเว้น, อด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abstainงดเว้น (การร่วมเพศ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abstainers insuranceการประกันภัยผู้ไม่ดื่มของมึนเมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps it would be my be interest to abstain until receiving clearance from higher up. บางทีมันอาจจะเป็นที่น่าสนใจ Be My งดจนกว่าจะได้รับ กวาดล้างจากการสูงขึ้น Cubeº: Cube Zero (2004)
I think all of us should make a pact to abstain from sex. ครูคิดว่า เราทุกคนควรมีสนธิสัญญา ว่าจะงดเว้น เซ็ก 17 Again (2009)
And you abstain from sex. I know what you are. หมกมุ่มกับเรื่องกาม ฉันรู้ว่าเธอเป็นอะไร! Vampires Suck (2010)
To abstain from eating, and immersing yourself in books. ละเว้นจากการกินและหมกมุ่นอยู่กับหนังสือของเจ้า Sungkyunkwan Scandal (2010)
May you abstain from such disdainful behavior. ท่านจงอย่าได้ทำการดูหมิ่นอย่างนี้ Episode #1.4 (2010)
After Susan Delfino's kidney transplant, her doctor ordered her to abstain from sex... for six weeks. หลังจากที่ซุซาน ผ่าตัดเปลี่ยนไต หมอได้สั่งให้เธอ งดการมีเพศสัมพันธ์ The Lies Ill-Concealed (2011)
But she said I had to abstain from all sexual activity for four weeks. เรียบร้อยดี เธอบอกว่าฉันต้องงด กิจกรรมทางเพศประมาณ4สัปดาห์ Fifty Shades of Grey (2015)
"A time to abstain from embracing, "จังหวะที่จะหักห้ามใจจากการโอบกอด Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abstainAthletes usually abstain from smoking.
abstainHe abstained from alcohol.
abstainHe abstained from smoking.
abstainHe was told to abstain from drinking by the doctor.
abstainI abstained from taking meat.
abstainI had to abstain from smoking while I was in the hospital.
abstainI'll abstain from going out today.
abstainMy father tries to abstain from drinking.
abstainShe abstains from drinking.
abstainThe doctor advised him to abstain from drinking.
abstainThe doctor has ordered the patient to abstain from wine.
abstainTrue science teaches us to doubt and to abstain from ignorance.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อด(v) abstain, See also: avoid, refrain, Syn. เลิก, งด, ละ, Example: พ่อตั้งใจจะอดเหล้าระหว่างฤดูเข้าพรรษา
งดเว้น(v) refrain from, See also: abstain, give up, stop, desist, Syn. เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น, Ant. ปฏิบัติ, Example: พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์
ละลด(v) refrain, See also: abstain, Syn. ลดละ, เว้น, ละเว้น, Example: เข้าพรรษาปีนี้เขาสามารถละลดของมึนเมาได้ทุกชนิด
ทับสิทธิ์(v) abstain from voting, See also: sleep on one's rights, lose one's right, abandon one's right, neglect one's right, Syn. นอนหลับทับสิทธิ์, Example: เขาทับสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้, Thai Definition: ไม่ยอมใช้สิทธิ์ของตน
อดเหล้า(v) abstain from liquors, See also: give up drinking, Syn. เลิกเหล้า, Example: พ่ออดเหล้ามา 3 เดือนแล้ว แม่ก็พลอยมีความสุขไปด้วย
เว้น(v) omit, See also: abstain (from), spare, refrain (from), Syn. ละเว้น, Example: เธอดูแลจัดการให้ทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย ไปจนถึงบีบนวด, Thai Definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการ
เว้น(v) omit, See also: abstain (from), spare, refrain (from), Syn. ละเว้น, Example: เธอดูแลจัดการให้ทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย ไปจนถึงบีบนวด, Thai Definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คนงดออกเสียง[khon ngot øksīeng] (n, exp) EN: abstainer
กินแจ[kin jaē] (v, exp) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish  FR: manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
ละเว้น[lawen] (v) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert  FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เลิกดื่มเหล้า[loēk deūm lao] (v, exp) EN: abstain from wine  FR: arrêter de boire
งด[ngot] (v) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop  FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber
งดออกเสียง[ngot øksīeng] (v, exp) EN: abstain  FR: s'abstenir
งดเว้น[ngotwen] (v) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist  FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter
งดเว้นการดื่มเหล้า[ngotwen kān deūm lao] (v, exp) EN: abstain from alcohol
อด[ot] (v) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet  FR: s'abstenir ; se priver
สละ[sala] (v) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate  FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer

CMU Pronouncing Dictionary
ABSTAIN AH0 B S T EY1 N
ABSTAIN AE0 B S T EY1 N
ABSTAINED AH0 B S T EY1 N D
ABSTAINED AE0 B S T EY1 N D
ABSTAINING AH0 B S T EY1 N IH0 NG
ABSTAINING AE0 B S T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
abstain (v) ˈəbstˈɛɪn (@1 b s t ei1 n)
abstains (v) ˈəbstˈɛɪnz (@1 b s t ei1 n z)
abstained (v) ˈəbstˈɛɪnd (@1 b s t ei1 n d)
abstainer (n) ˈəbstˈɛɪnər (@1 b s t ei1 n @ r)
abstainers (n) ˈəbstˈɛɪnəz (@1 b s t ei1 n @ z)
abstaining (v) ˈəbstˈɛɪnɪŋ (@1 b s t ei1 n i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, ] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet, #51,314 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
棄権[きけん, kiken] (n, vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P) [Add to Longdo]
禁煙(P);禁烟[きんえん, kin'en] (n, vs, adj-no) (1) (See 喫煙) abstaining from smoking; quitting smoking; (exp) (2) (on a sign) No Smoking!; Smoking Prohibited!; (P) [Add to Longdo]
酒を慎む[さけをつつしむ, sakewotsutsushimu] (exp, v5m) to abstain from drinking [Add to Longdo]
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m, vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P) [Add to Longdo]
精進潔斎[しょうじんけっさい, shoujinkessai] (n, vs) purifying oneself (religiously) by abstaining from eating meat [Add to Longdo]
精進落とし;精進落し[しょうじんおとし, shoujin'otoshi] (n) allowing oneself meat, fish or alcohol after a period of abstaining [Add to Longdo]
断ち物[たちもの, tachimono] (n) foods abstained from in hopes of having one's desire granted [Add to Longdo]
断つ(P);絶つ(P);截つ;斷つ(oK)[たつ, tatsu] (v5t, vt) to sever; to cut off; to suppress; to abstain (from); (P) [Add to Longdo]
茶断ち[ちゃだち, chadachi] (n, vs) giving up or abstaining from tea [Add to Longdo]
木食上人[もくじきしょうにん, mokujikishounin] (n) holy men who abstain from meat and cooked food [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1414 seconds, cache age: 11.269 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม