abacus แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


27 ผลลัพธ์ สำหรับ abacus
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -abacus-, *abacus*, abacu

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
abacus(n) ลูกคิด

Hope Dictionary
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board

Nontri Dictionary
abacus(n) ลูกคิด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abacusแป้นหัวเสา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abacusลูกคิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Abacusลูกคิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm surprised I don't find an abacus in here. ฉันประหลาดใจที่ฉันจะไม่พบลูกคิดในที่นี่ Death Race 2 (2010)
Ah, yes, that the sound of the abacus clacking? เสียงลูกคิดกระทบกันใช่ไหม Two Minutes to Midnight (2010)
But the abacus is your responsibility. แต่ลูกคิดเป็นความรับผิดชอบของคุณ Middle Man (2010)
I also got third degree mastery in the abacus; should I write that as well? ฉันดีดลูกคิดได้ขั้นสาม น่าจะเขียนลงไปด้วยมั้ยคะ? Oh! My Lady (2010)
Look, I bet that this is the only abacus on Terra Nova. ฉันพนันได้เลยว่า มันเป็นลูกคิด อันเดียวในเทรรา โนวา Within (2011)
- Abacus. Whatever. อะไรก็ช่างเถอะ Within (2011)
Guy is an abacus of crazy. ผู้ชายคนนี้มันบ้า Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ลูกคิด[lūkkhit] (n) EN: abacus  FR: abaque [ m ] ; boulier (compteur) [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
abacus

Oxford Advanced Learners Dictionary
abacus
abacuses

WordNet (3.0)
abacus(n) a tablet placed horizontally on top of the capital of a column as an aid in supporting the architrave
abacus(n) a calculator that performs arithmetic functions by manually sliding counters on rods or in grooves

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Abacus

n.; E. pl. Abacuses ; L. pl. Abaci [ L. abacus, abax, Gr. 'a`bax ] 1. A table or tray strewn with sand, anciently used for drawing, calculating, etc. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

2. A calculating table or frame; an instrument for performing arithmetical calculations by balls sliding on wires, or counters in grooves, the lowest line representing units, the second line, tens, etc. It is still employed in China. [ 1913 Webster ]

3. (Arch.) (a) The uppermost member or division of the capital of a column, immediately under the architrave. See Column. (b) A tablet, panel, or compartment in ornamented or mosaic work. [ 1913 Webster ]

4. A board, tray, or table, divided into perforated compartments, for holding cups, bottles, or the like; a kind of cupboard, buffet, or sideboard. [ 1913 Webster ]


Abacus harmonicus (Mus.), an ancient diagram showing the structure and disposition of the keys of an instrument. Crabb.
[ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
算盘[suàn pán, ㄙㄨㄢˋ ㄆㄢˊ,   /  ] abacus #24,966 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) #2,007 [Add to Longdo]
弾く[ひく, hiku] (v5k, vt) (1) (uk) to flip; to snap; to flick; (2) (uk) to repel; (3) (uk) to use (an abacus); to calculate; (4) (uk) to strum; to pluck the strings (of a guitar, etc.); (P) #19,580 [Add to Longdo]
算盤(P);十露盤[そろばん, soroban] (n) abacus; (P) [Add to Longdo]
算盤勘定[そろばんかんじょう, sorobankanjou] (n) counting on the abacus; cost-benefit (profitability) calculation [Add to Longdo]
珠算(P);玉算[しゅざん(珠算)(P);たまざん, shuzan ( shuzan )(P); tamazan] (n) calculation with abacus; (P) [Add to Longdo]
読み上げ算[よみあげざん, yomiagezan] (n) having the figures read aloud by another person; calculation by abacus [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0313 seconds, cache age: 4.658 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม