Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ZE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


218 ผลลัพธ์ สำหรับ ze  Z EY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ze-, *ze*
Possible hiragana form:

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved EN - EN
Zecher { m }a person who is enjoying themselves in a lively and noisy way.

Longdo Approved EN-TH
zero in on(verb, phrase) เน้นที่, มุ่งประเด็นไปที่ เช่น Scientists zero in on pancreatic cancer genes., Syn. focus on
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Syn. too zealous
empathize(vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, See also: empathy
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., See also: civilize
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
Zen(n) นิกายเซนในพุทธศาสนา
zeal(n) ความกระตือรือร้นจนเกินไป, See also: ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน
zebu(n) วัวของเอเชียพันธุ์หนึ่ง, Syn. Brahman
zeds(sl) หลับ, Syn. Z's
zero(n) เลขศูนย์, See also: ศูนย์, เครื่องหมายศูนย์, เลขศูนย์, ระดับศูนย์, ค่าทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ระหว่าง บวก และ ลบ, Syn. naught, nothing
zero(n) จุดต่ำสุด, Syn. nadir
zero(n) คนไร้ค่า (คำไม่เป็นทางการแสดงความดูถูก), See also: คนล้มเหลว, คนว่างเปล่า, Syn. nullity, oblivion
zero(vt) ปรับให้เป็นศูนย์, See also: เป็นศูนย์, ทำให้กลายเป็นศูนย์, ทำให้เป็นศูนย์
zero(adj) ซึ่งมีค่าเป็นศูนย์, See also: เป็นศูนย์
zest(n) ความสนุกสนาน, See also: ความเข้มข้น, ความอร่อย, Syn. gusto, enjoyment

Hope Dictionary
zeal(ซีล) n. ความกระตือรือร้นเกินไป, ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน., See also: zealous adj., Syn. ardour, spirit, passion, drive
zealot(เซล'เลิท) n. ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป, ผู้มีความปรารถนาสูง, แฟน, ผู้คลั่ง, , See also: Zealot n. สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงใน Judea สมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรมัน ประวัติศาสตร์, Syn. bigot, partisan
zealotry(เซล'ละทรี) n. ความกระตือรือร้นเกินไป, ความเร่าร้อน, ความขยันมาก, See also: zealous adj. zealously adv. zealousness n., Syn. excessive zeal
zebec(ซี'เบค) n. =zebec, Syn. zebeck
zebra(ซี'บระ) n. ม้าลาย, See also: zebraic adj. zebrine adj. pl. zebra, zebras
zebra crossingn. ทางม้าลาย
zebrass(ซี'แบรส) n. ลูกม้าลาย, ลูกลา
zebrula(ซี'บรูละ) , zebrule (ซี'บรูล) n. ม้าพันธุ์ผสมระหว่างม้าลายตัวผู้กับม้าตัวเมีย
zebu(ซี'บิว) n. วัวเอเชียชนิดหนึ่งที่มีโหนกหลังสูงและมีเหนียงคอยา ว
zedoary(ซี'ดอรี) n. ขมิ้นอ้อย

Nontri Dictionary
zeal(n) ความกระตือรือร้น, ความขยันขันแข็ง, ความมีใจจดจ่อ
zealot(n) คนกระตือรือร้น, คนที่คลั่งศาสนา
zealous(adj) กระตือรือร้น, ขยันขันแข็ง, ปรารถนาสูง
zebra(n) ม้าลาย
zebu(n) วัวแขก
zenith(n) ยอดสูงสุด, จุดสุดยอด, จุดสูงสุด
zephyr(n) ลมอ่อน, ลมตะวันตก
zeppelin(n) เรือเหาะ, เรือบิน, ลูกบอลลูน
zero(adj) ไม่มีอะไร, ว่างเปล่า, เป็นศูนย์, ไร้คุณค่า
zero(n) เลขศูนย์, ความว่างเปล่า, สิ่งไร้ค่า

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
zealous witnessพยานที่เอาใจช่วยคู่ความฝ่ายที่อ้างตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zebra crossingทางม้าลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Zeno's paradoxesปฏิทรรศน์ของซีโน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
zenske pesmeลำนำเซนสเกียเพสเมีย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
zeoliteซีโอไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
zerk fittingหัวอัดแบบเซิร์ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
zeroศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
zero based budgetingการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zero current pauseช่วงปลอดกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
zero degree tooth; cuspless tooth; nonanatomic toothฟันไร้ปุ่ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Zebusซีบูส์ [TU Subject Heading]
Zen Buddhismนิกายเซ็น [TU Subject Heading]
Zen literatureวรรณกรรมเซ็น [TU Subject Heading]
Zen poetryกวีนิพนธ์เซ็น [TU Subject Heading]
Zeoliteซีโอไลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zeoliteซีโอไลต์ [เทคโนโลยียาง]
Zeolitesซีโอไลต์ [TU Subject Heading]
Zero (The number)ศูนย์ (จำนวน) [TU Subject Heading]
Zero base budgetingการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ [เศรษฐศาสตร์]
Zero coupon bondพันธบัตรที่ไม่มีดอกเบี้ย [เศรษฐศาสตร์]

Longdo Unapproved EN-TH
zeitgeist(n) ความคิดตามสมัย
Zeitpunkt { m } | zum jetzigen Zeitpunkt | zu einem späteren Zeitpunkt[นาว] (n) คำนาม
zel(n) เซลล์
zengเป็นคำที่แสดงถึงอาการเซ็ง ไม่พอใจ, Syn. zeng hiahia
zerk[เซิร์ก] (n) อัดจาระบี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In ze bottom of her glass? ที่วางไว้ก้นถ้วย ใช่ไม๊? Spider-Man 3 (2007)
County morgue. Ze real banana. ห้องดับจิตของชุมชน มันบ้าชัดชัด Pathology (2008)
You could be... ze french toast. . ซี ขนมปังปิ้ง Black Swan (2009)
Ze toast of love. ซี ขนมปังรัก Black Swan (2009)
Ze seeking home ขอเรื่องที่อยู่อาศัย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Stay close, pookie! (MUFFLED SPEECH) He says, "There is ze human." มาอยู่ใกล้ๆพี่ ปุ๊กกี้ เขาบอกว่า "นี่คือมนุษย์คนนั้น" Hotel Transylvania (2012)
Remember ze name. จำชื่อ ZE Rush (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zeA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
zeCount from 10 down to zero.
zeGenerally speaking, New Zealanders are taller than Japanese.
zeGuess what! I'm going to New Zealand to study.
zeHe did it with great zeal.
zeHe is very zealous in his study of English.
zeHer disappearance gave zest to the mystery.
zeHe sat in Zen meditation.
zeHe was zealous in satisfying his employer.
zeHis fame was at its zenith at that time.
zeI carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.
zeI have not been to New Zealand.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ศูนย์(n) zero
ความชื่นชอบ(n) zeal for something, See also: interest, keenness, fondness, liking, affection, Syn. ความชื่นชม, ความชอบ, Ant. ความเกลียด, Example: ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน
ศูนย์(n) zero, See also: nought, nil, cipher, Syn. ตัวเลข 0, Example: ในเลขฐานสิบ เราจะมีตัวเลขจาก 0 ถึง 9 ซึ่งมีค่าจากศูนย์ถึงเก้าโดยที่ค่าของตัวเลขถัดไปคือค่าสิบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ม้าลาย(n) zebra, Example: ม้าลายหากินในทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่ง รูปร่างเหมือนม้า แต่มีลายสีดำขาวพาดขวางลำตัวตัดกัน
ม้าลาย(n) zebra, Syn. ทางม้าลาย, Example: เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ทางขีดเส้นดำสลับขาว เป็นที่ให้คนเดินข้ามถนน
ม้าลาย(n) zebra, Example: ม้าลายหากินในทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่ง รูปร่างเหมือนม้า แต่มีลายสีดำขาวพาดขวางลำตัวตัดกัน
ม้าลาย(n) zebra crossing, See also: pedestrian crossing, crosswalk, Syn. ทางม้าลาย, Example: เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ทางขีดเส้นดำสลับขาว เป็นที่ให้คนเดินข้ามถนน
เซน(n) Zen, See also: a form of Buddhism which originated in China and was developed in Japan, stating that one, Syn. นิกายเซน, Example: นิกายเซน มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้, Thai Definition: นิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แพร่หลายในจีนและญี่ปุ่น เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุความรู้แจ้งอย่างฉับพลัน โดยการทำสมาธิและใช้ปัญญาขบคิดปริศนาธรรม
กระถึก(n) small squirrel, See also: Zebra squirrel, Syn. กระเล็น, กระถิก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Sciuridae รูปร่างคล้ายกระรอกซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน ลำตัวสีน้ำตาล มีลายสีขาวดำพาดขนานตามยาวของลำตัวตั้งแต่จมูกถึงโคนหาง ชอบอยู่ตามต้นไม้สูงๆ กินแมลงและผลไม้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาหารแช่แข็ง[āhān chāe khaeng] (x) EN: frozen food  FR: nourriture surgelée [ f ] ; repas surgelé [ m ]
อาหารเรียกน้ำย่อย[āhān rīek nāmyøi] (n, exp) EN: appetizer  FR: amuse-gueule [ m inv. ]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[akkharānukrom phūmisāt] (n, exp) EN: gazetteer ; geographical dictionary
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [ m ]
อาณาประชาราษฎร์[ānāprachārāt] (n) EN: citizens ; people ; subjects  FR: citoyen [ m ] ; sujet [ m ]
อนาถา[anāthā] (adj) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless  FR: indigent ; nécessiteux
อันตราย[antarāi] (v) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize  FR: mettre en péril
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir

CMU Pronouncing Dictionary
ZE Z EY1
ZED Z EH1 D
ZEL Z EH1 L
ZEE Z IY1
ZEH Z EH1
ZEV Z EH1 V
ZEN Z EH1 N
ZEA Z IY1 AH0
ZEFF Z EH1 F
ZEEB Z IY1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary
Zen (n) zˈɛn (z e1 n)
zee (n) zˈiː (z ii1)
zeal (n) zˈiːl (z ii1 l)
zebu (n) zˈiːbjuː (z ii1 b y uu)
zees (n) zˈiːz (z ii1 z)
zero (v) zˈɪəʳrou (z i@1 r ou)
zest (n) zˈɛst (z e1 s t)
zebra (n) zˈɛbrə (z e1 b r @)
zebus (n) zˈiːbjuːz (z ii1 b y uu z)
zeros (v) zˈɪəʳrouz (z i@1 r ou z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
怎么[zěn me, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, / ] how?; what?; why?, #203 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle, #227 [Add to Longdo]
增加[zēng jiā, ㄗㄥ ㄐㄧㄚ, ] to raise; to increase, #315 [Add to Longdo]
增长[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow; increase, #318 [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] surname Zeng; great-grand (father), #450 [Add to Longdo]
责任[zé rèn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility; blame; duty, #732 [Add to Longdo]
怎样[zěn yàng, ㄗㄣˇ ㄧㄤˋ, / ] how; why, #1,279 [Add to Longdo]
增强[zēng qiáng, ㄗㄥ ㄑㄧㄤˊ, / ] to increase; to strengthen, #1,352 [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] to increase; to expand; to add, #1,415 [Add to Longdo]
怎么办[zěn me bàn, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄅㄢˋ, / ] what's to be done, #2,359 [Add to Longdo]

Longdo Approved JP-TH
[ぜい, zei] (n) ภาษี, Syn. 税金
贅沢[ぜいたく, zeitaku] (vt) ฟุ่มเฟือย
全部[ぜんぶ, zenbu] (n) ทั้งหมด, Syn. 全て
前半[ぜんぱん, zenpan] ครึ่งแรก
全体[ぜんたい, zentai] (n) ทั้งหมด

Longdo Unapproved JP-TH
税関[ぜいかん, zeikan] ศุลกากร
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj) อ่อนแอ ไม่แข็งแรง
税務局[ぜいむきょく, zeimukyoku] (n) กรมสรรพากร
絶対[ぜったい, zettai, zettai , zettai] (adj) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ, จริง
絶縁[ぜつえん, Zetsuen, zetsuen , Zetsuen] (n, vt) ฉนวน(ไฟฟ้า), ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว
絶望[ぜつぼう, zetsubou] (adj) สิ้นหวัง
全員[ぜんいん, zen'in] (n) ทุกคน, สมาชิกทุกคน, สมาชิกทั้งหมด

Saikam JP-TH-EN Dictionary
全社[ぜんしゃ, zensha] TH: ทั้งบริษัท  EN: whole company
前者[ぜんしゃ, zensha] TH: อย่างแรก, ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน)  EN: the former
全部[ぜんぶ, zenbu] TH: ทั้งหมด  EN: all
全国[ぜんこく, zenkoku] TH: ทั่วประเทศ  EN: country-wide
全国[ぜんこく, zenkoku] TH: ทั้งประเทศ  EN: whole country
全国[ぜんこく, zenkoku] TH: ระดับชาติ  EN: national
前方[ぜんぽう, zenpou] TH: ด้านหน้าของผู้พูด  EN: forward
前方[ぜんぽう, zenpou] TH: ข้างหน้า  EN: frontward
前期[ぜんき, zenki] TH: ภาคแรก
前回[ぜんかい, zenkai] TH: ครั้งก่อน

Longdo Approved DE-TH
zehnสิบ
Zeichnung(n) |die, pl. Zeichnungen| รูปวาด, ภาพวาด, ภาพสเก็ต
zeigenแสดงให้ดู |zeigte, gezeigt|
zeigen(vt) |zeigte, hat gezeigt| แสดง ชี้ให้เห็น
Zeit(n) |die, nur Sg.| เวลา
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ช่วงเวลา, See also: Dauer
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ยุคสมัย, ช่วงประวัติศาสตร์ เช่น zu allen Zeiten, zu Daimlers Zeit
Zeit nehmenให้เวลา เช่น Der Professor nimmt sich für jeden Bericht Zeit., See also: sich nicht beeilen
Zeit nehmen mit etw.(phrase) ให้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit nehmen mit jm.(phrase) ให้เวลากับคนใดคนหนึ่ง

Longdo Unapproved DE-TH
Zerstörer(n) (Der) ผู้ทำลาย , เรือพิฆาต

DING DE-EN Dictionary
zeitlicher Abstand; Verzögerung { f }time lag [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung { f }central sewage treatment [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung { f }central sewerage provisions [Add to Longdo]
zeitweiliger Ausschlusssuspension [Add to Longdo]
zeitweilige Entziehung { f }suspension [Add to Longdo]
zehn Überstunden machento work ten hours overtime [Add to Longdo]
Zeichen { n }mark [Add to Longdo]
Zecher { m }reveler [Add to Longdo]
Zecher { m } | Zecher { pl }toper | topers [Add to Longdo]
Zechgelage { n }drinking bout; carousal; carouse [Add to Longdo]
Zechine { f } | Zechinen { pl }sequin | sequins [Add to Longdo]
Zechkumpan { m }drinking pal [Add to Longdo]
Zechpreller { m }bill-dodger [Add to Longdo]
Zechprellerei { f }bill-dodging [Add to Longdo]
Zechtour { f } | eine Zechtour unternehmenpub crawl [ Br. ] | to go on a pub crawl [ Br. ]; to barhop [ Am. ] [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
zéro(numéro) ศูนย์, 0
quatorze(numéro) สิบสี่, 14
onze(numéro) สิบเอ็ด, 11
seize(numéro) สิบหก, 16
douze(numéro) สิบสอง, 12
quinze(numéro) สิบห้า, 15
treize(numéro) สิบสาม, 13

EDICT JP-EN Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to, adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
〇;○(iK)[かんすうじゼロ, kansuuji zero] (n) (See 漢数字) "kanji" zero [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CT[シーティー, shi-tei-] (n) { comp } CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size [Add to Longdo]
オーガナイゼーション[おーがないぜーしょん, o-ganaize-shon] organization [Add to Longdo]
カスタマイズ[かすたまいず, kasutamaizu] customize (vs) [Add to Longdo]
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation [Add to Longdo]
コードサイズ[こーどさいず, ko-dosaizu] code size [Add to Longdo]
コンピュータリゼーション[こんぴゅーたりぜーしょん, konpyu-tarize-shon] computerization [Add to Longdo]
サイズ[さいず, saizu] size [Add to Longdo]
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size [Add to Longdo]
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]
シンセサイザ[しんせさいざ, shinsesaiza] synthesizer [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[まん, man] zehntausend [Add to Longdo]
中央[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
中央部[ちゅうおうぶ, chuuoubu] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]
中心[ちゅうしん, chuushin] Zentrum, Mittelpunkt [Add to Longdo]
中枢[ちゅうすう, chuusuu] Zentrum [Add to Longdo]
人差し指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] Zeigefinger [Add to Longdo]
伝票[でんぴょう, denpyou] Zettel [Add to Longdo]
儀式[ぎしき, gishiki] Zeremonie, Formalitaet, Ritual [Add to Longdo]
[ちょう, chou] ZEICHEN, VORZEICHEN, ANZEICHEN, BILLION [Add to Longdo]
全体[ぜんたい, zentai] Gesamtheit, vollstaendig, allgemein [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1388 seconds, cache age: 16.862 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม