Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ UNPACK แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


39 ผลลัพธ์ สำหรับ unpack  AH0 N P AE1 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -unpack-, *unpack*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unpack(vt) เอาออกจากกระเป๋า, Syn. remove, unload, Ant. load
unpack(vi) เอาออกจากกระเป๋า, Syn. remove, unload, Ant. load
unpack(vt) จัดให้เป็นส่วนๆ

Hope Dictionary
unpack(อันแพค') vt. แก้ห่อ, เอาออกจากห่อ หรือที่บรรจุ, เอาลงพาหนะบรรทุก. vi. เอาออกจากภาชนะบรรจุ, Syn. unburden

Nontri Dictionary
unpack(vt) แก้ออก, เอาออก, รื้อออก, เปิดออก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unpackขยายออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unpackขยายออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can unpack your suitcase, Junior. We're not goin'. นายเอากระเป๋าไปเก็บเหอะ จูเนียร์ เราอดไปแล้ว Cool Runnings (1993)
Let's unpack her. - มา ลองแกะของเธอ Dante's Peak (1997)
She just checked in with a request for immediate unpack and press. She just checked in with a request for immediate unpack and press. Maid in Manhattan (2002)
Unpack the snowshoes. เอารองเท้าลุยหิมะออกมา The Day After Tomorrow (2004)
Shigeru, you've got to unpack your own toys ชิเกรุ ลูกต้องจัดของเล่นของลูกเข้าที่น่ะ Nobody Knows (2004)
Did someone unpack my bag? มีใครรื้อกระเป๋าผมรึเปล่า The Wicker Man (2006)
So why don't you talk to your friends, and I'll go unpack the car? งั้นทำไมคุณไม่ไปคุยกับเพื่อนๆ แล้วให้ผมไปเก็บของก่อนหละ Now You Know (2007)
So listen, could you quickly unpack my luggage and just put everything in the laundry? ฟังนะ เธอไปเปิด กระเป๋าเดินทางอย่างเร็วเลย แล้วก็เอาผ้าทุกชุดส่งไปร้านซักรีดนะ The Nanny Diaries (2007)
I figure I'd better unpack for him, or the shit will be sitting in the garage for the next three months. ฉันคิดว่าจะจัดให้เป็นระเบียบสัดส่วนให้เขาหน่อย หรือของขยะพวกนี้ จะอยู่ในอู่อีกสองสามเดือน The Revelator (2008)
- Do your chores. Unpack your room. ทำงานบ้าน จัดห้องซะ Living the Dream (2009)
Try to unpack the fake alien poop! ไปแกะกลองอึเอเลียนปลอม Planet 51 (2009)
Why don't you just go upstairs and unpack your stuff? I will learn how to swallow my rage. คุณจะไม่เสียใจเลย If... (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unpackBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
unpack"Let's meet up outside for a date." "If you've got that much free time come and help unpack!"

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แกะ(v) unwrap, See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten, Syn. เปิด, แก้, ปลด, แกะออก, Ant. ปิด, ห่อ, Example: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ, Thai Definition: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้ห่อ[kaē hø] (v, exp) EN: untie a package ; unpack a package  FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
เปิด[poēt] (v) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack  FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire

CMU Pronouncing Dictionary
UNPACK AH0 N P AE1 K
UNPACKED AH0 N P AE1 K T
UNPACKING AH0 N P AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
unpack (v) ˌʌnpˈæk (uh2 n p a1 k)
unpacks (v) ˌʌnpˈæks (uh2 n p a1 k s)
unpacked (v) ˌʌnpˈækt (uh2 n p a1 k t)
unpacking (v) ˌʌnpˈækɪŋ (uh2 n p a1 k i ng)

EDICT JP-EN Dictionary
アンパック[anpakku] (n, vs) { comp } unpack [Add to Longdo]
アンパック10進表記法;アンパック十進表記法[アンパックじっしんひょうきほう, anpakku jisshinhyoukihou] (n) { comp } unpacked decimal notation [Add to Longdo]
荷解き;荷ほどき[にほどき, nihodoki] (n, vs) (See 荷造り) unpacking luggage (particularly wrt moving house) [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] (n, vs) (1) thaw; defrosting; (2) { comp } decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アンパック[あんぱっく, anpakku] unpack (vs) [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1093 seconds, cache age: 10.929 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม